pondelok 28. septembra 2020

Nízky vitamín D je rizikovým faktorom respiračných problémov vrátane COVIDu


Na základe údajov o 191 779 amerických pacientoch, mali ľudia s hladinou vitamínu D > 55 ng/ml (138 nmol/l) až o 47% nižšiu pozitivitu na SARS-CoV-2 v porovnaní s tými, ktorí mali hladinu pod 20ng/ml (50 nmol/l).

Riziko pozitivity SARS-CoV-2 postupne klesá, až kým hladiny v sére nedosiahnu 55 ng/ml. Toto zistenie nie je prekvapujúce vzhľadom na už známy poznatok, že riziko chorôb z respiračných vírusových patogénov narastá s klesajúcou hladinou vitamínu D. Toto je vzťah, ktorý pretrváva vo všetkých zemepisných šírkach, rasách/etnikách, u oboch pohlaví a platí vo všetkých vekových rozpätiach.

Iránska štúdia zverejnená v polovici júla 2020 tiež zistila, že pacienti s hladinami vitamínu D nad 30 ng/ml (75 nmol/l) mali lepšie klinické výsledky a oveľa nižšie riziko úmrtia.

Na základe údajov 7 807 Izraelčanov, tí s hladinou vitamínu D nad 30 ng/ml (75 nmol/l) mali o 58-59% nižšie riziko pozitívneho testu na SARS-CoV-2 v porovnaní s tými, ktorí mali hladinu vitamínu D nižšiu ako 29 ng/ml (74 nmol/l). Navyše zistili, že ak hladina vitamínu D klesne pod 30ng/ml, tak sa približne zdvojnásobuje riziko hospitalizácie na COVID-19. Medzi pacientmi nad 40 rokov, ktorí mali hladinu vitamínu D pod 30 ng/ml, zomrelo 20% v porovnaní s 9,7% pacientov s 30 ng/ml a vyššou hladinou. Pri hladine vitamínu D aspoň 40 ng/ml zomrelo len 6,3% z nakazených.

Španielski vedci zase zistili, že poskytnutie doplnkového calcifediolu (analógu vitamínu D3) hospitalizovaným COVID-19 pacientom znížilo prijatie na JISku z 50% na 2%. Vitamín D úplne eliminoval úmrtia, pričom z tých, čo ho nedostali až 7,6% podľahlo.

Štúdia z augusta 2020 zistila, že pacienti s hladinou vitamínu D pod 12 ng/ml (30 nmol/l), mali 6,12-krát vyššie riziko závažného ochorenia vyžadujúceho invazívnu mechanickú ventiláciu a 14,7-krát vyššie riziko úmrtia v porovnaní s pacientmi s hladinou vitamínu D nad 12 ng/ml.

Ako užívať vitamín D?


V prvom rade reagujem na video od Dr. Bukovského, v ktorom tvrdí, že vstrebanie vitamínu D cez ústnu sliznicu - v podobe kvapiek alebo spreju (teda aplikáciou pod jazyk), nie je vôbec účinné. Zdá sa však, že sa mýli - tu je zoznam hneď niekoľkých dôkazov, ktoré toto tvrdenie vyvracajú:
https://betteryou.com/evidence-intraoral-vitamin-absorption

Ak užívate vitamín D ako dlhodobú prevenciu a nie jednorázovku (napr. pri vážnej viróze), je ideálne ho brať spolu s vitamínom K2. Tento totiž zabezpečí, že vápnik a iné minerály, ktorých absorpcia pri zvýšenom vitamíne D výrazne narastá, sa uložia do kostí a zubov a nie do mäkkých tkanív (zabráni sa tak kalcifikácii).

Viac detailov o vitamíne D sa dočítate v mojom článku z r. 2013, ktorý je naďalej aktuálny. Za 7 rokov sa objavili na trhu mnohé nové formy vitamínu D. Ktorý bude pre vás najvhodnejší, a aká dávka, závisí na mnohých okolnostiach, ktoré prehodnocujem počas konzultácií.

Zdroje:

PLOS ONE September 17, 2020 DOI: 10.1371/journal.pone.0239252

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.15495

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764 in

https://chrismasterjohnphd.com/covid-19/finally-confirmed-vitamin-d-nearly-abolishes-icu-risk-in-covid-19 and in https://medium.com/microbial-instincts/the-first-clinical-trial-to-support-vitamin-d-therapy-for-covid-19-906a9d907468

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/28/coronavirus-infection-rate-vitamin-d.aspxpiatok 17. júla 2020

TOXICKÉ KOVY - TEST VLASOVÝCH MINERÁLOVMetabolizmus ťažkých kovov


Toxické ťažké kovy sú tie minerály, ktoré v tele nemajú žiadnu, alebo doteraz neobjavenú funkciu.

Toxické kovy sa môžu do tela dostať vdychovaním, konzumáciou alebo cez pokožku.

Existuje ešte jedna cesta – príjem cez placentu od matky počas tehotenstva. Takéto kovy majú schopnosť ostať v tele po celý život.

Po absorbovaní kovov do krvi sa ich telo snaží z nej čím skôr odstrániť bežným spôsobom – cez obličky, žlčou a cez kožu. Telo sa takisto snaží minimalizovať ich toxický vplyv zaobalením do tukových a iných menej dôležitých tkanív.

Poškodenie organizmu sa deje cez ich fyzikálne, chemické a elektromagnetické vlastnosti. Toxické kovy často zabraňujú absorpcii a metabolizmu základných minerálov a takisto ich vytláčajú v miestach naväzovania enzýmov. Toto môže čiastočne, alebo úplne, zabrániť správnemu fungovaniu danej molekuly enzýmu.


Cieľové orgány a súvisiace minerály


Každý toxický kov má afinitu (príťažlivosť) k určitému orgánu alebo tkanivu. Napríklad ortuť migruje najmä do obličiek a mozgu, kadmium sa usadzuje v tepnách, obličkách a v okostici. Hliník sa často akumuluje v endokrinných žľazách a v kostiach.

Efekt týchto toxických kovov je znásobený práve vtedy, keď máme zároveň nedostatok základných minerálov. Takáto situácia dovoľuje substitúciu (zámenu) toxického kovu v enzymatickom systéme. Táto zámena síce udržiava telo v činnosti, ale nie optimálne. Nazýva sa to „princípom prednostných minerálov“. Telo síce dáva prednosť použitiu vitálneho minerálu, ale ak takýto nie je k dispozícii, nahradí ho aj toxickým.

Napríklad zinok je potrebný v tepnách pre ich flexibilitu a pevnosť. Ak konzumujeme stravu chudobnú na zinok a zároveň prijímame kadmium z kontaminovaného prostredia, či stravy, nahradí jeho funkciu v tepnách. Toto síce zabezpečí, že takýto organizmus prežije, ale jeho fungovanie nebude stopercentné. Takéto tepny, v ktorých sa zinok nahrádza kadmiom, budú krehkejšie a viac náchylné na sklerózu a kôrnatenie.

Skutočné ozdravenie srdcovo-cievneho systému bude teda záležať na úspešnej výmene kadmia za „prednostný minerál“, zinok. Toto je podstatou vedeckého zamerania výživovej minerálnej terapie.


Odhaľovanie toxických kovov


Všetky testy – z krvi, moču a vlasov – sa môžu používať na detekciu toxických kovov. Žiadny test však nedokáže odhaliť všetky z nich. Krvné testy sú výborné vtedy, ak nastala expozícia počas pár minulých dní, možno týždňov. Nemajú však význam pri chronickom vystavení ich príjmu.

Niektorí terapeuti používajú ako test 6 a 24-hodinové vzorky moču. Tieto odhalia kovy len vtedy, ak si pacient predtým vezme chelatujúci faktor, napr. pri ortuti v podobe EDTA alebo DMSA. Chelatujúce látky naviažu všetky kovy a minerály z krvi, vrátane tých toxických, a umožnia ich vylúčenie močom. Tento test ale nedokáže odhaliť kovy uložené hlbšie v tkanivách orgánov.

Výskumy Americkej organizácie ochrany prostredia EPA a Komisia atómovej energie AEC potvrdzujú, že pri zhodnocovaní vážnosti chronického vystavenia sa toxickým kovom sú testy minerálov z vlasovej vzorky veľmi užitočné.

Prečo sa niektoré kovy nezobrazia na teste?

1)
Toxické kovy sú fixované v proteínovej štruktúre vlasu postupne, ako vlasy rastú. Toto síce môže odzrkadliť celkové množstvo kovov v tele, ale treba pritom pamätať, že niektoré kovy sa prednostne akumulujú v iných orgánoch.

Aby sa zistili všetky kovy, musela by sa vykonať biopsia každého orgánu. Z tohto dôvodu, aj keď bola osoba vystavená nejakému toxickému kovu, nemusí to byť hneď vidno vo vlasovom teste. To znamená, že daný kov sa ešte neusadil vo vlasovej štruktúre.

„Rýchli oxidatéri“ majú vo všeobecnosti merané vyššie hladiny kovov vo vlasoch ako „pomalí oxidatéri“. To ale neznamená, že sú viac toxickí - rýchlejší metabolizmus má viac energie na odstraňovanie toxických kovov z tela, vrátane ich odstránenia cez vyrastené vlasy.

Naopak, viac toxickej záťaže mávajú „pomalí spaľovači“, u ktorých je eliminácia toxických kovov pomalšia, hoci na teste vlasových minerálov sú hladiny nižšie. Ak tento človek zrýchli svoj metabolizmus, môže sa to na teste prejaviť dočasným nárastom hladín toxických kovov. Tieto hladiny sa môžu pohybovať hore-dole podľa toho, ako sa telo bude postupne zbavovať kovov z ložísk v rôznych orgánoch.

2)
Vo vlase sa ukáže iba organická forma ortute. Je nebezpečnejšou formou než anorganická, lebo sa prioritne akumuluje v tuku orgánov ako mozog (preto sa v teste ukázať už nemusí). Metylortuť pochádza najmä z konzumácie rýb a z fungicídov, alebo bakteriálnou premenou inorganickej ortuti. Etylortuť je najmä z vakcín. Obe organické formy a elementálna ortuť (výpary napr. zo spaľovní a zubných amalgámov) sa prenášajú aj placentou a mliekom z matky na dieťa.

Keď je hladina na teste nízka, ale ostatné minerály sú v deficite a vychýlených pomeroch, temer vždy to znamená skrytú prítomnú ortuť.

Druhý dôvod „falošnej“ nízkej ortute na teste je neschopnosť jej detoxikácie (a teda i vylúčenia vlasom von), napr. v prípade prítomnosti genetickej kombinácie ApoE 3/4 a ApoE 4/4.

Ako môžeme pomôcť vylúčiť toxické kovy von?


Existuje niekoľko metód, ktoré závisia na každom individuálnom prípade.

Na predpis v niektorých klinikách používajú chelatujúce činidlo Penicillamine na meď, Deferroxamine na železo a hliník, EDTA na mnohé kovy a DMPS, alebo menej toxický DMSA, na ortuť. Tieto chemikálie sú veľmi silné a účinné, ale zároveň majú aj niekoľko nevýhod:

1) Odstránia aj vitálne minerály a spôsobia ich výrazný deficit

2) Odstraňujú kovy cez obličky, čím ich poškodzujú

3) Samotné chemikálie použité na tento účel majú určitý stupeň toxicity

Ich použitie je opodstatnené len v akútnych prípadoch vystavenia veľkému množstvu toxických kovov naraz. Vykonáva sa na špecializovaných klinikách pod dohľadom lekárov. Ako dodatočné chelátory sa používajú kombinácie obsahujúce vysoké dávky vitamínu C, modifikovaný citrus pektín, sírové amynokyseliny, selén, olej zo semena koriandru, ílovité kremičité zeminy a uhlie (charcoal).

UPOZORNENIE: Vyhýbajte sa nevhodnému použitiu slabých chelátorov ako koriandrová vňať, chlorella a pod., ktoré síce dokážu kovy naviazať, ale nedokážu ich pevne udržať, ani bezpečne vyviesť z tela. Sami osebe spôsobia zbytočné „rozvírenie“ a zamorenie! Týka sa to aj nesprávneho použitia DMSA a DMPS.

Komplexný detox

- je základom úspechu pri akomkoľvek detoxe, vrátane ťažkých kovov

Ak neotvoríme dostatočne všetky únikové cesty a nepodporíme zdravie detoxikačných orgánov, pečene, tráviacej sústavy a obličiek (t.j. celkovú vitalitu), vystavíme telo nebezpečiu re-toxikácie (poškodeniu organizmu prudkým uvoľnením toxínov z hlbších vrstiev). Ku komplex detoxu patrí napr. tréning správnej techniky dýchania, odstránenie zápchy, konzumácia dostatku vhodnej vlákniny, optimálne trávenie, protizápalový Protokol 4R, podpora detoxu pečene, minerálne kúpele, sauny ... Podpora a fungovanie komplet telesného detoxu je cieľom pokročilého Nutriwellness coachingu.


Minerálna terapia

- znamená použitie minerálnych antagonistov a vyrovnanie deficitov minerálov

Každý toxický kov má svoj antagonistický „vitálny“ minerál. Príkladom antagonistov kadmia sú zinok a vápnik, antagonistom ortute je selén, antagonistom hliníka je kremík. Pomocou doplnenia minerálov a podpory dostatočnej energie a vitality vytvoríme oveľa priaznivejšie biochemické prostredie, ktoré automaticky podporí metabolizmus detoxikácie, často bez potreby iných drastických metód. Toto je aj cieľom programu navrhovaného na základe analýzy vlasových minerálov.ÚSPEŠNÝ DETOX ŤAŽKÝCH KOVOV V KOCKE


1) KOMPLEXNÝ DETOX PROGRAM (viď osobitný leták)
  • ENERGIA & VITALITA - dôraz na zvýšenie a udržanie úrovne energie a vitality regeneráciou HPT/HPA/HPG systémov (thyroid, adrenals, gonads) 
  • DRENÁŽ – riadne otvorenie únikových ciest, ako prvý detoxikačný krok 
  • BUNKOVÝ DETOX - posilnenie špeciálnych detoxikačných ciest

2) OCHRANA pred novými toxínmi z okolitého prostredia

3) CHELÁTORY - nasadenie rôznych typov „naväzovačov a špongií“

4) MINERÁLNA TERAPIA - doplnky antagonistických (substitučných) minerálov

Pokročilé detoxikačné metódy sú potrebné len zriedkavo a mali by sa vykonať len pod klinickým dohľadom, ako nadstavba horeuvedeného, nie samostatne.Zdroje ďalších informácií:


Evaluation of mercury exposure level, clinical diagnosis and treatment for mercury intoxication

https://www.quicksilverscientific.com/testing/detoxification

Heavy Metals and Human Health: Mechanistic Insight into Toxicity and Counter Defense System of Antioxidants

Adverse Effects of Low Level Heavy Metal Exposure on Male Reproductive Function

Liver and Cadmium Toxicity


streda 15. apríla 2020

Čo škodí mikrobiote, bude škodiť aj imunite
MIKROBIÓM

Ľudský mikrobióm je súhrnný názov pre genetický materiál mikrobiálnych organizmov, ktoré žijú v ľudskom tele. Tento genetický materiál je nevyhnutný na zachovanie nášho zdravia a normálne fungovanie ľudského tela. Vyvíjali sme sa spolu a flexibilita v zmene mikrobiómu (napr. na rozdiel od rastlín) pomohla človeku prispôsobiť sa rôznym životným podmienkam.


MIKROBIOTA

Ľudská mikrobiota pozostáva z rôznych druhov organizmov, ktoré s nami spolunažívajú. Najpestrejšia i najviac flexibilná mikrobiota sa nachádza v tráviacej sústave, konkrétne v črevách. Druhá najväčšia skupina organizmov mikrobioty sa nachádza na pokožke.

Ak sa nejakým spôsobom naruší táto harmónia (príklady vidíte na obr. hore), premnožia sa tzv. oportunistické organizmy, ktoré zaberú voľné miesto tam, kde sa vytvorilo zničením prirodzenej mikrobioty. 

Črevná mikrobiota

Črevná „flóra“ bol starší názov pre črevnú mikrobiotu, ktorá okrem baktérií, kvasiniek a iných hubových organizmov, obsahuje aj vírusy, parazity a iné jednobunkové organizmy. Každý človek má trochu iné zloženie mikrobiómu a najmä črevnej mikrobioty, podľa toho, v akých podmienkach sa narodil, vyvíjal, kde žije, aké jedlo konzumuje, akým syntetickým látkam je vystavený a mnoho iných vplyvov (viď obr.).

VPLÝVA NA:

VÝŽIVA

– zvyšuje dostupnosť a využiteľnosť živín z potravy

- biosyntetizuje niektoré vitamíny (K, B12, B2, folát a pravdepodobne aj ďalšie)

- ovplyvňuje čiastočne aj tvorbu energie či jej uloženie v podobe tuku

– vplýva na pocity hladu a nasýteniaIMUNITA

- imunitný systém a mikrobiota vytvárajú úzke spojenectvo

– mikrobiota svojou prítomnosťou „trénuje“ našu imunitu, ktorá by inak temer neexistovala a reguluje tak fungovanie a stupne zápalovej činnosti, ktorá je v niektorých prípadoch potrebná a pozitívna

- mikrobiota podporuje rýchlu a pohotovú reakciu na vniknuté patogény a ich zničenie cez viacero úrovní, no na druhej strane sa táto výhoda stáva náchylná na akékoľvek narušenie mikrobioty a vznik prehnaných reakcií a alergií

- podporuje vhodné odstraňovanie vlastných, poškodených častí tkanív a starých buniek tak, aby to bolo dostatočné, ale zároveň bez zbytočného preháňania, čím znižuje riziko autoimunitnej reakcie a vzniku chronickej chorobySPRÁVANIE

– molekuly uvoľnené mikrobiotou v črevách vedia ovplyvniť činnosť nervov a hormónov

– vplývajú na náladu, pocity nasýtenia, alebo chute na určité potraviny, napr. sladké

– podľa všetkého existuje prepojenie s depresiou, autizmom a ďalšími mentálnymi problémamiCHOROBY

slabá diverzita (rôznorodosť) mikrobiómu sa spája so zápalovými stavmi, napr. zápal v črevách (IBS, rakovina), obezita (využitie energie), diabetes typu 2 a metabolický syndróm ...

– súvis s rôznymi chorobami je predmetom neustáleho nového výskumu

– vývoj mikrobioty v črevách má prepojenie na rozvoj a zdravie mozgu, napr. má vplyv na únavu, stres, stavy paniky, dokonca aj šírenie patogénnych látok a infekcií prostredníctvom prepojenia vagus nervomZDROJE

Role of Microbiota in Immunity and Inflammation

Autoimmunity and the Gut

What is the Gut Microbiota, what is the Human Microbiome?

Bacteria as vitamin suppliers to their host: a gut microbiota perspective.

The core gut microbiome, energy balance and obesity

How gut bacteria affects brain and body (infographics)

May the Force Be With You: The Light and Dark Sides of the Microbiota–Gut–Brain Axis in Neuropsychiatry

Autoimmune Disorders of the Brain and Peripheral Nervous System


piatok 13. marca 2020

Potraviny proti angiogenézeAngiogenéza je jedným z niekoľkých mechanizmov, ktorým vzniká a rozširuje sa rakovinový nádor, a to nekontrolovaným rastom nového krvného riečišťa. Je to inak prirodzený mechanizmus v tele, potrebný pri hojení rán a pri pôvodnej tvorbe všetkých krvných ciev počas embryonického vývoja.

Problém nastáva vtedy, ak v tele dlho prebieha chronický zápal (viď osobitný leták na detailné objasnenie mechanizmu zápalu a dôležitosti protizápalovej stravy).

Ak sa proces vymkne spod kontroly imunitného systému cez zápalotvornú činnosť, angiogenéza pokračuje divoko a stáva sa prostriedkom na prívod živín k rastúcemu nádoru.

Potraviny vedia tento proces obmedziť len v počiatočných štádiách, ktoré sú bežné aj v zdravom tele, a ich konzumácia je teda preventatívneho charakteru pre každého človeka (proti vzniku, alebo návratu choroby). Mnohé z potravín majú hneď niekoľko kombinovaných mechanizmov, ktorými proti vzniku rakoviny pôsobia. Takisto sa synergicky ovplyvňujú - pri konzumácii viacerých druhov naraz sa pozitívny efekt niekoľkonásobne zvyšuje.

Objemová polovica denného či týždenného taniera ako zelenina a ovocie je základom modernej výživy, ktorá musí byť viac protizápalová, aby mohla čeliť požiadavkám našej toxickej doby.


 

Príklad jedného z Nutriwellness tanierov - jedna fáza z niekoľkofázového prístupu riešenia stavov a následkov chronického zápalu v tele


Keto Tanier


 
Zdroj
Angiogenesis Foundation (angio.org) from https://www.youtube.com/watch?v=OjkzfeJz66ostreda 11. marca 2020

Podporte imunitu pomocou melatonínu (a kde v strave ho nájdete)

Čo je to melatonín a prečo sa ním zaoberať práve teraz? 

 

Melatonín je látka, ktorá sa v tele tvorí zo serotonínu pri zotmení a navodzuje hlboký, kvalitný spánok. Jeho význam je však oveľa ďalekosiahlejší, než len sladký spánok... Má veľmi výrazné antioxidačné účinky, na ktoré nesiaha ani dobrá strava, či vitamínové doplnky. Regenerácia tela prebieha na niekoľkých úrovniach práve v noci, keď nič nejeme a keď je organizmus v relaxovanom stave.

Bolo ukázané, že riziká väčšiny chorôb prudko stúpajú práve v prípadoch nekvalitného spánku a nízky melatonín je, podľa všetkého, jedným z hlavných dôvodov. Výroba melatonínu klesá pri zvýšenom kortizole a pri narušenom cirkadiálnom rytme. Kortizol je hormón, ktorého hladina narastá pri strese, strachu a pocitoch ohrozenia, ale aj pri hluku, silnom svetle, súťaživosti a zápaloch.

Narušenie cirkadiálneho rytmu nastáva pri vystavení organizmu určitým žiareniam. Patrí sem najmä vystavenie očí svetlu modrého spektra v dobe po západe slnka (obrazovky, úsporné žiarovky, LEDky a pod.). Oheň a klasické žiarovky používané v minulosti majú modré spektrum veľmi slabé a prevažuje farba oranžová. Takisto sa potvrdzuje, že aj iné umelé elektromagnetické žiarenia (wifi, mobilné siete) majú na výrobu melatonínu negatívny dopad. Za zmienku stojí aj to, že mesto Wuhan v Číne, známe kvôli rozšíreniu nového koronavírusu, bolo jedným z prvých miest na svete, kde sa zaviedla celoplošná 5G sieť (desaťtisíce vysielačov) a to približne 2 mesiace pred vypuknutím nákazy. Negatívny vplyv na výrobu melatonínu má aj práca na nočné smeny, lety cez časové pásma, či aj posun ručičiek hodín pri letnom čase a inak nepravidelný spánkový režim.

Okrem cirkadiálnych zmien reaguje melatonín aj na zmeny sezónneho charakteru a striedanie ročných období. Jeho reakcia na skracujúce sa, alebo predlžujúce sa dni, je dôležitá pre všetky organizmy, ktoré sa musia prispôsobiť zmeneným environmentálnym podmienkam, aby prežili a dokončili svoj rozmnožovací cyklus, rast, či v prípade rastlín dozrievanie plodov a semien. Melatonín je prepojený aj na iné hormóny a signalizačné funkcie organizmu. Aj z toho dôvodu mávajú väčšiu epifýzu zvieratá žijúce v ťažkých podmienkach vyšších zemepisných šírok. Signalizácia melatonínu pomáha zabezpečiť, aby sa mláďatá rodili v priaznivejšom čase a mali šancu prežiť.

Odkiaľ sa berie melatonín 

 


U človeka vyrába melatonín najmä mozgová žľaza epifýza, ale vedci postupne prichádzajú na to, že temer každý orgán v tele má mechanizmus výroby melatonínu (aj keď nie je ešte známe, koľko ho vyrobia a prečo presne). Už len toto poukazuje na nesmiernu dôležitosť melatonínu u človeka a iných organizmov.

Epifýza sa nachádza približne v strede mozgu a je veľkosti fazuľky. Okrem výroby melatonínu je jej funkciou aj recyklácia, či filtrovanie mozgovo-miešnej tekutiny. Niekedy sa táto žľaza označuje aj za parietálne oko, alebo “tretie oko”, ktoré dokáže vnímať aj zmeny iné, ako registrujú oči. U niektorých živočíchov, ako rýb a plazov, sa používa napríklad na termoreguláciu.

Bohužiaľ, epifýza patrí medzi orgány, ktoré sú najviac náchylné na kalcifikáciu. Kalcifikácia obmedzuje výrobu melatonínu a môže súvisieť s chorobami, ktoré sú typické práve vo vyššom veku, keď kalcifikácia narastá. Existujú napríklad teórie, že zvýšená kalcifikácia epifýzy súvisí s endokrinnými a neurodegeneratívnymi chorobami.

Melatonín vzniká premenou aminokyseliny tryptofánu na 5-hydroxytryptofán a ďalej na serotonín (5-hydroxytryptamín), ktorý sa po západe slnka mení na melatonín (N-acetyl-5-methoxytryptamín). Z toho dôvodu bude jeho výroba obmedzená aj pri extrémne nízkom príjme tryptofánu (ako súčasti bielkovín). Na premenu budú vplývať aj kofaktory folátového cyklu, teda kyselina listová (najmä dostupnosť aktívneho folátu), ďalej vitamíny B6, B12 a zinok s horčíkom.

Následky elektrosmogu (umelého osvetlenia a iných žiarení) na spánok a imunitu

 

Počas spánku prebieha, aj vďaka melatonínu, dôležitá regenerácia tkanív, slizníc a špecificky tenkých bariér (tenké črevo, mozog, mechúr…), ktoré chránia pred vnikom toxických látok do krvi a orgánov. Narušenie týchto bariér sa prejavuje znížením imunity, až vznikom autoimúnnej reakcie (celiakia, reumatoidná artritída, psoriáza, Alzheimerova choroba atď.).

Kvalitný spánok bude preto nesmierne dôležitý pre dobré fungovanie imunitnej sústavy a optimálnej detoxikačnej schopnosti organizmu
, ktorá si vyžaduje pokoj, dostatočne nízky kortizol a dostatočne vysokú hladinu hormónu melatonínu.

K elektrosmogu patrí wifi, Bluetooth techológie, mobilné siete, ale aj bežná elektronika, rozvody v stenách a (aj nezapnuté!) nočné lampy. Aj tí, čo nereagujú priamo a nie sú inak citliví (migrény, tlaky v hlave, brnenie, závrate, zahmlené myslenie), môžu mať pod vplyvom umelých žiarení problém s dostatočnou tvorbou a funkciou melatonínu.

Ďalší "neviditeľný" problém môže nastať prostredníctvom vplyvu žiarení na našu mikrobiotu. Mikrobiota je súhrn mikroorganizmov (baktérie, huby, vírusy, parazity), ktoré s nami spolunažívajú a regulujú aj mnohé telesné funkcie, vrátane asi 80% imunity. Ako všetky mikroorganizmy, ľudská mikrobiota bude reagovať na nové umelé elektromagnetické frekvencie s nepredvídateľnými následkami. Mobilné vysielače môžu byť nasmerované priamo na byt či dom, sused môže mať modem s wifi na druhej strane steny 20cm od postele, pustený 24 hodín denne. Dôležité je všímať si to najmä v prípadoch, ak zrazu máte slabší spánok bez iného dôvodu, prípadne ste dostali vážnu chorobu, z ktorej sa neviete dostať, alebo ak máte malé deti, či plánujete počatie a nedarí sa.

Vplyv nových a silnejších mobilných sietí nebol nikdy nijako testovaný, nikdy v minulosti sme neboli vystavení ničomu podobnému, a všetci sme tým pádom pokusnými králikmi.

Čo s tým? 

 

Chrániť sa pred nadmernými žiareniami a modrým svetlom večer a v noci je logickým riešením, ale nie je to predmetom tohto článku.

Ako inak podporiť dobrý spánok?

Ak je hladina kortizolu vysoká, bude nízka výroba melatonínu. A naopak, ak nevzniká dosť melatonínu, hladina kortizolu ostáva vyššia... Ako preseknúť tento zamotaný kruh?

Melatonín sa našťastie nachádza aj v mnohých potravinách a to v množstve, ktoré dokáže ovplyvniť hladinu v krvi a tým pádom pomôcť s reguláciou spánku. Na rozdiel od serotonínu, ktorý sa bežne nedostane krvou cez bariéru mozgu, u melatonínu sa zistilo, že toto nie je problém. Čiže aj pri konzumácii potravín s obsahom melatonínu sa tento dostáva do mozgu a tým pomáha spánku. Najvyšší obsah melatonínu sa zistil u kyslých čerešní (vedie druh Montmorency), ktorých koncentrovaná šťava je známa pomôcka pri nespavosti, ale aj rôznych zápaloch.

Prečo nie ako doplnok melatonínu?

Pri všetkých živinách platí, že sú najlepšie z potravín, kvôli efektu synergie s inými, často ešte neobjavenými látkami. Dvojnásobne to platí pri hormónoch alebo ich formách, ktorou je aj melatonín. Niektoré živiny sme si bohužiaľ z pôdy už vyčerpali, a preto vznikla nutnosť a zmysel brať ich doplnkovo, ale v prípade melatonínu je to iné, keďže ide o hormón a branie umelo-syntetizovaných foriem hormónov môže mať nepredvídateľné následky.

zdroj: neuronanos.com
Doplnok melatonínu nenahradí pôvodnú príčinu jeho zníženia, a to nevhodné vystavenie sa umelým žiareniam a osvetleniu, či nadmieru stresu a strachu (ktoré udržujú vyšší kortizol). Doplnok je vhodnejší ak ide o jet lag, a teda jednorázové použitie pri letoch a posunoch ručičiek hodín.

Okrem potravín zo zoznamu dole sa zistilo, že vrámci tropického ovocia spôsobil najväčší nárast melatonínu ešte ananás,  viac ako banán a tretí bol pomaranč (meraním metabolitu melatonínu v moči).

Tieto potraviny večer (po zotmení) pomôžu negovať denný kortizol a navýšiť hladinu melatonínu.

Koncentrát čerešňového džúsu dostať ako doplnok stravy (vrátane našej Natural Dispensary).


POTRAVINA
Melatonín, ng/100g*
Koncentrát džús kyslých čerešní
17 535
Kyslé čerešne
(najviac Montmorency, druh Balaton 6x menej)
200 - 14 000  
Nočné mliečko
10-40 ng/ml (1.035g)=
966 - 3 865 ng/100g
Orechy vlašské
270**
Horčičné semeno
191.33
Kukurica
187.80
Ryža
149.80
Zázvorový koreň
142.30
Arašidy
116.70
Jačmenné krúpy
87.30
Ovsené vločky
79.13
Špargľa
76.62
Paradajky
53.95****
Pivo, víno
50 - 200  približne
Mäta čerstvá
49.66
Čaj čierny
40.50
Banán menej zrelý
31.40
Brokolica
26.67
Archangelika lekárska
25.12
Granátové jablko
21***
Jahody
21***
Ľubovník bodkovaný
19.61
Banán zrelý
18.50
Kel ružičkový
16.88* suchá hmota s výnimkou čerešní a tekutín
** priemer – zistené hodnoty 90.7-450 ng/100g
*** priemer – zistené hodnoty 13-29 ng/100g
alebo inde merané jahody čerstvé 1.38–11.26 ng/g (na gram!)
**** alebo inde merané čerstvé 4.11–114.52 ng/g (na gram!)
 

Zdroje