pondelok 6. decembra 2021

Ako posilniť imunitu cez PROGRAM 4 PILIERE ZDRAVIA 


Chcem mať lepšiu imunitu a odolnosť voči respiračným chorobám. Stačí sa spoliehať na vakcínu, či treba brať vitamíny, bylinky, alebo čo iné môžem urobiť?

Dva roky s novým vírusom ukázali, že ide o zvláštny vírus, ktorý síce má respiračný vstup, ale napáda najmä vnútro cievok (endotélium). Preto sú na tom najhoršie ľudia s už existujúcimi chronickými chorobami a s pokročilým vekom, slabou slizničnou imunitou a metabolickou neflexibilitou (typická tým, že na vnútri cievnych stien býva prítomný podprahový zápal). Napr. diabetici typu 2 majú hustejšiu a zacukrenú krv, ktorá ľahšie priľne na steny ciev, spôsobuje ich poškodenie a zápal. Preto majú aj vyššie riziko vážnych komplikácií, najmä ak zároveň nedokážu zničiť vírus hneď na povrchu sliznice dýchacích ciest.

Tento poznatok vedie k otázke, ktorá sa úzko týka výživy - ako bude reagovať tá časť ľudí, ktorá síce ešte nemá ešte diabetes, ale už má horšiu reguláciu hladiny krvnej glukózy a inzulínovú rezistenciu? Čo ak máme do činenia s iným zápalom, ktorý oslabuje cievne steny, lebo nepríjímame dosť antioxidačných fytolátok? Akú úlohu bude hrať „metabolický syndróm“? Akú úlohu bude mať dobrá slizničná imunita a slizničná mikrobiota?

Metabolická flexibilita sa netýka len hmotnosti, ale najmä tuku uloženého okolo vnútorných orgánov. Prítomnosť nadváhy je znamením väčšej zápalotvornosti už len preto, že v tuku sa vie vyrobiť až 35% zápalotvornej látky IL-6. Zároveň budú ľudia s vyšším podielom tuku náchylní na nízke (viac rozriedené) hladiny vitamínov, najmä tých tukom-rozpustných. Vitamíny A, D, E a K sú známe ochrannou funkciou a pomáhajú lepšej odolnosti tkanív voči negatívnym vplyvom. Sú dôležité práve pre spomínanú slizničnú imunitu, ktorá má zastaviť mikróby ešte predtým, ako sa dostanú cez sliznicu do krvi. Tieto vitamíny, na ktoré sa často zabúda, alebo prichádzajú v malých množstvách a neaktívnych formách, volám DEKA. Platí doslova „dobrá DEKA = menšie riziko prechladnutia“. Prechladnutie chápané v širšom zmysle - teda ľahkosť a rýchlosť, akou infekčná látka prelomí tzv. detskú (vrodenú a slizničnú) imunitu. Dobrá slizničná imunita má zabrániť tomu, aby sa infekcia rozšírila do vnútra pľúc, cez jemné bariéry čreva či mozgu, do kĺbov, či do buniek, kde má schopnosť prepnúť mitochondrie do tzv. stresového módu (CDR, cell danger response). Mitochondrie sú časti buniek, v ktorých sa tvorí energia a pri ich prepnutí nastupuje výrazná únava a tzv. mód prežitia, aby sa mohlo telo zregenerovať.

Pre naturopatickú a inú 'celostnú' medicínu toto nie je prekvapujúce a vlastne ani nové. Systemický zápal v tele, napr. ako pri metabolickom syndróme, je príkladom, keď sa zdravie musí brať vo svojej širokej komplexnosti, musí sa vnímať každá jeho časť. To, ako ľahko a hlboko napadne infekcia telo, závisí totiž na mnohých súčastiach imunity. 

Imunitný systém je jeden z najkomplexnejších prvkov nášho tela a priznajme si, že o ňom zďaleka nevieme všetko. Síce existujú odborníci, ktorí ho chápu teoreticky, ale ako ukazuje momentálna prax na svete, nestačí to. Nestačí „posilniť“ iba imunitu, či trénovať len jednu jej časť (napr. vakcínou) a nerobiť ohľadne zdravia nič iné. Všetko poukazuje na to, že vírusu sa vyhnúť nedá žiadnymi doteraz použitými spôsobmi. Nové mutácie idú cestou prirodzeného výberu a menia sa z viac nebezpečných síce na menej nebezpečné, ale zato rýchlejšie a ľahšie šíriteľné. Preto sa skôr či neskôr jednostranný prístup „boja proti jednému vírusu“ vypomstí.

Naturopatia dáva prednosť príprave zdravého „terénu“ pred „bojom“ voči niečomu externému. Odolný terén, na ktorý vírus narazí a skončí, pomôže nielen proti jednej variácii vírusu, ale aj proti všetkým ďalším a proti iným patogénom, ktoré sa pridružia a na oslabenom „teréne“ rýchlejšie namnožia. Ak máme na „teréne tela“ nepovšimnutý podprahový zápal, tá posledná kvapka, ktorá zdravie zlomí, môže prísť aj takto. Aj vo forme vírusu, ktorý percentu ľudí vezme zdravie nenávratne. Čím viac je na svete ľudí s 'oslabeným terénom', tým to bude viditeľnejšie.

Hmm, ale toto je veľmi zložité. Lekári nič také nespomínajú, je predsa oveľa ľahšie dať tabletu či vakcínu.

Naturopatická a funkčná medicína s pokorou príjima fakt, že ľudský organizmus JE zložitý. Veľmi dobre chápeme aj to, že neexistuje liek na každú chorobu, ktorý pomôže každému jednému, a za všetkých okolností. Asi mnohí tušíme, že náš súčasný medicínsky systém je nedokonalý. Navyše zdravotný personál je vyčerpaný, znechutený a zbytočne napádaný aj za veci, za ktoré nemôže. Problém nie je v ľuďoch, ale v systéme, v jeho nastaveniach, obmedzeniach a prioritách. Dnešný zdravotný systém už dlhé desaťročia nemá priestor venovať sa prevencii a každému človeku osobitne. Za týchto okolností a kvôli národným štatistikám teda musí postačiť jeden meter na všetkých. Na iné nie je ani čas, ani vôľa. Peniaze sa nájdu, ale zdá sa, že dnes len tie od farmaceutických velikánov a na špecifiké účely spojené s ich výrobkami.

A čo ak nechcem byť len nejakou štatistikou, veď každý máme trochu iné potreby?


Práve preto, s pokorou voči medicíne klasickej a ideálne v spolupráci s ňou, ponúka naturopatia systém, ktorý je stavaný na iných princípoch. Je to spôsob, ktorý vníma všetky časti ľudského tela ako jeden celok a chápe dôležitosť toho, že každý má tieto systémy tela inak naladené. Prioritu dáva prevencii a posilneniu, optimalizácii všetkých systémov a nielen imunity samotnej. Podívajte sa na obrázok hore, všimnite si, kam patrí imunita a ako je votkaná do pyramídy ľudského zdravia. Ako sa môže niečo tak zložité riešiť jednou terapiou a úplne rovnako pre všetkých? Prvky tejto „stavby“ si priam žiadajú individuálny prístup.

Každý z nás začíname s inými génmi a putujeme životom inými epigenetickými zmenami, dokonca aj ak ide o jednovaječné dvojčatá. Ale ani tento základ (genetický prejav) nie je nemenný. Počas života sa nám „vylaďuje“ pod vplyvom vonkajšieho prostredia, a to buď pozitívne, alebo negatívne. Ku „vplyvom vonkajšieho prostredia“ patria veci ako naša strava, čo do tela a naň dávame, čo dýchame, ako to vstrebeme, či poskytneme telu dostatočný priestor na detoxikáciu a regeneráciu. Čiže ako žijeme svoj život.

Ok, ale stále mi to pripadá dáke zložité a neviem, či je to pre mňa...?


Všetko naraz sa pochopiť nedá a preto treba niekde začať, akokoľvek nedokonale. Preto som vytvorila Program 4 pilierov, aby sme nestratili pre stromy výhľad na les a rozdelili komplexnosť zdravia na menšie kroky.

Pozrite sa na obrázok, najskôr na jeho dolnú časť – na myslenom 'podstavci Génov' stoja 'Piliere', ktoré držia 'Pyramídu zdravia'. Čisto z praktických dôvodov prehľadu som ich rozdelila na štyri – „výživa duše“ (kontakt, psychické nastavenie), výživa tela (fyzická - pohyb a chemická - strava), obnova (spánok, relax) a očista (detox, enviroment). Na presných slovách zatiaľ nezáleží.

Piliere sú jednoducho všetky veci, ktoré vplývajú na zdravie tak, že budú vyvolávať epigenetické zmeny. Čiže gény sa pod vplyvom váhy pilierov buď „utíšia“ alebo začnú „kričať“. Váš zdravotný stav (pyramída) bude výsledkom tohto stretávania génov (čo máte vo vienku) a prostredia (ako žijete život, životospráva).

PROGRAM 4 PILIERE ZDRAVIA funguje tak, že spolu vyhľadáme, kde „zateká“. Kde sú diery na myslenej streche pyramídy zdravia. Ktoré z nich sú akútne a treba hneď plátať, a ktoré zatiaľ vydržia, ale treba ich úzko sledovať?

Hmm, a teraz mi to pripadá ako niečo pre deti, diery v streche?


Príklad. Ak „tečie do trávenia“, prvé kroky a konkrétne rady, sa budú týkať najmä tejto oblasti. Dáme si aj otázku, či, a ako vážne, budú kvôli neoptimálnemu tráveniu chýbať „stavebné prvky“ na obnovu a regeneráciu celého tela. Budú už porušené aj slizničné vrstvy, ktoré hýria aktívnym a ochranným mikrobiálnym materiálom? Mikrobiota, ktorá sa mimochodom nenachádza len v tráviacej sústave (črevná flóra), ale všade po tele, bude kritická pri tréningu správnej reakcie našej imunity na vonkajšie útoky. Ktoré z tých 4 pilierov bude mať na našu mikrobiotu najsilnejší negatívny vplyv? Ako to bude riadiť genetika a v čom sme odlišný od iných?

Vidíte, ako je to všetko prepojené? Ako nemôžeme mať dlhotrvajúcu skvelú imunitu bez podpory trávenia, bez dobrého spánku, či psychickej pohody? Jeden vitamín, či aj dva, tri, proste nemôžu stačiť. Neviem preto dať ani všeobecne platné rady, ani zoznam vitamínov, ktoré budú vhodné pre všetkých rovnako.

Ak nedodáme telu (a duši!) všetko čo si vyžadujú naše individuálne potreby, zákonite začne slabnúť jeden telový systém za druhým. Roky bežia a človek si to ani nevšimne, až kým nenastane „stresová situácia“. Môže ísť o stres fyzický (napr. atletický výkon, zima), psychický (napr. zodpovednosť, strata), alebo environmentálny (napr. pesticíd, ťažký kov), či fyziologický (napr. prirodzená hormonálna zmena). Vtedy sa akumulovaný problém prejaví ako choroba. Čím viac je zdravie zanedbané, hoci nemusí ísť o žiadnu diagnózu, tým budú „opravy“ ťažšie, drahšie a menej účinné. Telo si vie roky naše prehrešky výborne balancovať, ale na úkor kvality, flexibility, na úkor prispôsobenia sa nečakaným stresom a teda odolnosti, či nezlomnosti.

Ale ako nájsť tie diery, ak sú skryté? Veď vidíme len vrcholček ľadovca... A lekárske testy mám všetky ok...


Tu prichádzajú na scénu rôzne diagnostické metódy. Naturopati si tvoria celkový obraz o človeku a všímajú si nielen to, čo vidno na povrchu, či na základe pár krvných testov. Keďže alternatívna medicína nemá podporu štátu, každý z nás si tvoríme vlastný systém práce s klientom. Ten môj je jedným z príkladov. Program 4 pilierov začína vypracovaním „Analýzy 4 pilierov“, kde zaostrím na slabé miesta (diery na streche) a navrhnem, ako ich najlepšie zmeniť (zaplátať). Prioritu vždy hrajú individuálne potreby a neexistujú dva rovnaké programy.

Ok, ale napríklad moja teta nemá email a potrebuje pomoc, ale toto ona čítať určite nebude. Čo by som jej poradila na jej problém A, B a na C?


Bohužiaľ, ak už choroba vznikla a je rozvinutá, moje pôsobenie môže byť len podporného charakteru. Akútne stavy patria na kliniku do rúk lekárov. Ak choroba akútna nie je, môžeme začať napríklad jednoduchým „uprataním“ diéty. Urobiť pár malých ale podstatných zmien tak, aby mala jej strava viac proti-zápalový charakter. Bez vstupov však neviem dať zmysluplné výstupy a preto bude potrebovať niekoho, kto jej pomôže s online komunikáciou. Všeobecné rady sú bohužiaľ bodom úrazu v oblasti výživy, preto ich nerada poskytujem.

Chápem, že ľudia väčšinou hľadajú rýchlu zázráčnú pilulku. Vždy to tak bolo a bude. Nemám nič proti tomu, ale treba pochopiť aj to, že dôležitý je "terén" nášho tela. Je ľahšie ho pripravovať vopred dobrou životosprávou, než doháňať zameškané.

Ak ide o nový vírus, napríklad začnite databázou C19early. Za každou terapiou sa cez databázu dostanete na originálne vedecké práce a môžete si ich sami prehodnotiť, či sú pre vás dostatočne "dôveryhodné". Nejde o úplný zoznam, skúmalo sa oveľa viac účinných látok, napríklad z tmavého bobuľovitého ovocia ako arónia a čierne ríbezle, granátové jablko, či rezveratrol (aj tu) ako samostatná látka, alebo komplet čínska medicína ako samostatný systém nie nepodobný naturopatii. Zaujímavé zhrnutie potenciálnych terapií nájdete aj na Mandale, ale bohužiaľ bez referencií.

 

Čo je teda Vašou úlohou, keď "nič neliečite" a o zdravej diéte sa už popísalo, každý si môže informácie vygoogliť zdarma?

 

Každý si môže nájsť svoju vlastnú cestu a naštudovať si všetko sám. Mojou úlohou je napríklad pomocť tým, ktorí sa v samoštúdiu stratia, alebo si nejakou "vygooglenou" radou či diétou poškodia zdravie, či prinajlepšom im to nepomože. Usmerniť pri výbere správnych testov a diagnostických metód, ktoré majú nadštandartný charakter. Aby ste nemuseli hádať, ktoré základné živiny sú v deficite, alebo ktoré potraviny budú asi problematické. Dať situáciu do obrazu, ktorý sám človek nevidí.  Konkrétnu chorobu A, B aj C samozrejme do úvahy beriem, ale ju "neliečim" v tom zmysle, ako to robí lekár. Nedávam "niečo na niečo". Pre naturopatický prístup je oveľa dôležitejšie zistiť, čo tomu A, B alebo C, predchádzalo? Prečo sa choroba "C" vôbec rozvinula a kde má vaša teta slabé piliere - či to siaha aj do genetiky, alebo stačí zmeniť pár zvykov, aby sa zdravie postupne navrátilo. Navrhnúť zvládnuteľné kroky a pomôcť ich realizovať.

Ako začať Program 4 piliere?


-ozvite sa emailom a napíšte pár slov o Vás

-obratom pošlem vstupný dotazník a jedálniček na vyplnenie

Viac sa dozviete na tomto odkaze, spolu s cenami.

Viac o diagnostických testoch je tu.

nedeľa 18. apríla 2021

Polievka zo sladkého zemiaku a šošovice

Tento recept je určený špeciálne pre tých, ktorí majú alergiu na "klasickú" polievkovú koreňovú zeleninu. Alergia na čeľaď mrkvovité je pomerne častá a prejavuje sa nielen pri konzumácii či príprave zeleniny, ale aj sennou nádchou na rastliny, ktoré patria do tejto čeľade - VIAC NA KONCI ČLÁNKU.

Ak alergiu nemáte, nasledovný recept si môžete upraviť pridaním petržlenu, rímskej rasce, zelerovej stonky či ajwain korenia, ktoré ju chuťovo osviežia.

 Potrebujete

250g šošovice (pol bežného sáčku)
1 väčší, alebo 2 menšie sladké zemiaky (bataty)
tuk - akýkoľvek máte - ghíčko, alebo olivový či kokosový olej, maslo...
 
Na výber (nemusí byť): kúsok cvikle, obyčajný zemiak, paradajky, cesnak
 
Na ochutenie - a zároveň lepšie strávenie strukoviny:
zázvor (kocka čerstvého, alebo aj práškový) 
kurkuma
chilli korenie
kardamon
biele alebo čierne korenie
bobkový list
soľ
 
 
 
 

Tmavá šošovica klíči rýchlejšie

 
Pri červenej celej šošovici stačia 1-2mm klíčky. Rozpolená červená šošovica sa naklíčiť nedá, stačí ju dobre namočiť.

Postup


1. Šošovicu dať naklíčiť 2-3 dni vopred. Prvý deň vymeniť vodu aspoň 2x denne. Po dokonalom napučení vodu vyliať, posledný krát vymyť a dať zakrytú na teplé miesto.

2. Počas 2 dní klíčenia šošovicu vymývať 1-2x denne, aby neplesneli nečistoty či poškodené semená.

3. Naklíčenú šošovicu dať variť so všetkým korením (okrem soli) s kúskom tuku. Tuk je dôležitý na uvoľnenie aktívnych látok z korenín. Zatiaľ si pripraviť zvyšok ingrediencií.

4. Nakrájať sladký zemiak a inú zeleninu (ak dávate cviklu, zemiak, či paradajky a cesnak) a dať variť ku šošovici a vtedy pridať aj soľ.
 
5. Keď je všetko mäkké, polievku dochutiť a rozmixovať ponorným mixérom.

Dobrú chuť  :)
 
 

Máte alergiu na mrkvovité?

KOREŇOVÁ ZELENINA - mrkva, zeler, petržlen, paštrnák 

MRKVOVITÁ "BURINA"   (obr. dole)

KORENIE - ajwain, rasca, rímska rasca (cumín), aníz, semeno koriandru, fenykel, kôpor

Možné sú krížové reakcie na - latex, arašidy, melóny, trávy, obilniny a

STROMY - breza, lieska 
 
Pri alergii na mrkvu, zeler a petržen môžu vadiť aj pele z mrkvovitých rastlín. Najviac alergénny býva koreň, menej alergénne bývajú zelené časti a semená. Pri vážnejších alergiách je lepšie vyhýbať sa všetkým častiam rastliny.