Naturopatia

Nutriwellness je nezávislá poradňa, venujúca sa naturopatickej výživovej terapii v podobe virtuálneho coachingu. Poskytuje aj možnosť sprostredkovať a odborne interpretovať rôzne nadštandartné, orientačné a funkčné testy, čím sa tradičná naturopatia preklápa do oblasti "funkčnej medicíny".
 
Prístup funkčnej medicíny ku zdraviu je vysoko individuálny, celostný a rešpektuje modernú vedu takisto, ako aj tradície a skúsenosti múdrych predkov. Víta spoluprácu s lekármi a je súčasťou "integrovanej" medicíny, čím dopĺňa základnú zdravotnú starostlivosť. Ide nielen o hľadanie riešení pre stav narušeného zdravia, ale hlavne aktívnu prevenciu a prevzatie zodpovednosti za rozvoj chronických civilizačných chorôb. 

Čo je to vlastne naturopatia?

 
Naturopatická (= prírodou vedená) medicína je stará tisíce rokov a jej dnešná forma čerpá z múdrosti mnohých starých civilizácií. Nejde o ezoteriku, alebo "liečiteľstvo", či náhradu služieb lekára, hoci tieto veci sa v určitej rovine vždy prelínajú.

Prepojenie naturopatie a modernej vedy sa premietlo do vzniku odboru zvaného funkčná medicína.

Informácie o funkčnej medicíne nájdete tu.

Indická ajurvéda, čínska medicína a grécka filozofia (Hippocrates) sú všetky založené na myšlienke, „nech je vaše jedlo aj vašou medicínou a medicína vašou potravou“. Intuitívne chápanie významu dobrej životosprávy bolo odjakživa spájané s podporou zdravia a s dlhovekosťou.


Naturopatia verí tomu, že sme schopní samoliečby a samoregenerácie, keď máme k tomu vytvorené vhodné podmienky. Dáva prednosť hľadaniu prvotnej príčiny chorôb, pred potláčaním akútnych symptómov. Tieto symptómy vníma ako spôsob, ktorým naše telo komunikuje a dáva nám najavo, že treba niečo urobiť. My mu vtedy môžeme pomôcť zvýšenou starostlivosťou, oddychom alebo pohybom, úpravou výživy, či zmenou doterajšieho spôsobu myslenia.


Kvalitná potrava, obsah jej výživných látok a obmedzovanie príjmu toxických látok, sú pokladané za veľmi vplyvné faktory, ktoré ovplyvňujú nielen naše fyzické zdravie, ale aj čistotu mysle, koncentráciu a dobrú, vyrovnanú náladu. Moderná naturopatická výživa je dnes súčasťou funkčnej medicíny, ktorá vychádza z vedeckých princípov. Denne pribúdajú vedecké práce potvrdzujúce schopnosť výživy ovplyvniť zdravotný stav človeka, počnúc zredukovaním vážnosti jednotlivého symptómu až po nadobudnutie novej životnej vitality a energie.

Prečítajte si aj článok o tom, ako strava a prijímané živiny "programujú" naše gény.


PRÍKLADY, kde vie byť naturopatická funkčná výživa nápomocná

 
Upozorňujem, že choroby neliečim (na to sú lekári) ale "upravujem životosprávu" tak, aby v organizme nastali optimálne podmienky na samo-regeneráciu a prevenciu vzniku, či návratu chorobného stavu.

 • Príprava na stres, na výkon
 • Regenerácia pri športe
 • Regenerácia po chorobe 
 • Príprava na tehotenstvo
 • Rôzne únavové syndrómy
 • Chronické choroby, poruchy zrážanlivosti krvi, cievy, tlak
 • Zápaly a časté infekcie, bolesť, kĺby
 • Tráviace problémy
 • Alergie a hypercitlivosť
 • Kožné problémy
 • Nadváha a podváha, správne chápanie rôznych diét
 • Hyperaktivita, panické stavy, stres
 • Depresie, strata nálady
 • Problémy so spánkom
 • Hormonálne problémy
 • Ženské problémy 
 • Nevyrovnaný krvný cukor, prevencia diabetes