piatok 12. apríla 2019

Schindeleho minerály a zeolity ako zdroj kremíka (časť 2)

Copyright ©2013 Jurkic et al.; licensee BioMed Central Ltd.
Biomedical application of zeolites (adopted from: K Pavelic, M Colic, B Subotic. In: Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 135. Amsterdam: Elsevier, 2001, p 170).Po dlhom čase, ale predsa, sa ozývam na túto tému. Prvú časť nájdete tu.


Schindeleho minerály, zelené íly, či iné zeolity/klinoptilolity som dlhšie nepoužívala, najmä kvôli zmiešaným výsledkom, ktoré nebolo jednoduché interpretovať ako čisto pozitívne. Opätovne som sa k týmto druhom doplnkov dostala po seminári Integratívnej Naturopatie v Edinburghu, pod názvom How to Help a Client with Cancer, Key Protocols and Principles, prednášajúci Dr. Etienne Callebout.

Zoznámila som sa tu s výrobkom špeciálneho čisteného klinoptilolitu pod názvom TOXAPREVENT. Týmto sa čiatočne potvrdilo, že moje úvahy boli správne a že v dnešnej (toxickej) dobe je potrebné nejakým spôsobom zabezpečiť, aby prijímaná mletá hornina bola „čistá“ a nekontaminovaná. Ak už takáto mikroporózna hornina „vyčistila“ niečo predtým, trebárs i kontamináciu v dažďovej či podzemnej vode, nemusí byť vhodná na konzumáciu bez úpravy a overenia čistoty testami.

Nepodarilo sa mi zistiť presný technologický postup, ale verím, že výrobca Toxapreventu sa s ním rád podelí. Mne stačí zatiaľ  to, že osobnosť, akou je Dr. Callebout, za ktorým chodia ľudia s ťažkými prípadmi chorôb z celého sveta, tento výrobok sám bez obáv používa.

Doplnky zeolitov, kde nemožno zaručiť kontrolu kvality a čistotu, je lepšie využívať len v podobe „zeolitovej vody“. Do vody, v ktorej rozmiešame jemne mletý zeolit, sa uvoľní kyselina ortokremičitá.  Kyselina kremičitá (napr. sa nachádza aj v pive) je známa schopnosťou detoxikovať hliník (ref. 1).

Čo sa deje v roztoku „zeolitovej vody" ?

... látky, ktoré uvoľňujú kyselinu orto-kremičitú ako zdroj biodostupného kremíka:

1) Koloidná kyselina kremičitá (hydrated silica gel)

2) Amorfný oxid kremíka SiO2 (silica gel)

3) Zeolity

Aj keď pre všetky tieto látky je typické, že sú silne-nerozpustné vo vode, dokážu uvoľniť malé, ale dôležité množstvo kyseliny orto-kremičitej (H4SiO4), postačujúce na dosiahnutie rovnováhy (equilibrium concentration) pri kontakte s vodou a telesnými tekutinami.
(ref. 2)


Príklady a situácie použitia Schindeleho minerálov, zeleného ílu, čisteného Toxapreventu a podobných výrobkov:

Dentálna hygiena

– pri prítomnosti umŕtvených zubov
- ako prevencia infekcií
- ako zdroj kremíka na spevnenie zubov

Tráviace problémy 

- ako prevencia infekcií, vrátane SIBO
- odbúravanie histamínu ako dôvodu kyslosti
- detox nedokonale strávených látok a alergénov
- podobné pôsobenie ako uhlie / charcoal, prípadne shilajit / mumio

Copyright ©2013 Jurkic et al.; licensee BioMed Central Ltd. 
Structural and biochemical changes of zeolites in the digestive system (by courtesy from Application of natural zeolites in medicine and cosmetology – ZEOMEDCOS.SWB, Baku-London, 2010).

Histamín

-naviazanie jeho nadmerného množstva
-zmiernenie problémov vznikajúcich pri nadmernom histamíne (migrény, kožné prejavy, reflux a pod.)

Amoniak

-naviazanie nadmerného množstva, ktoré môže byť problémom pri SIBO, alebo výskyte parazitov
-je to toxická látka vznikajúca pri odbúravaní dusíka, ktorá môže blokovať metyláciu a zaťažovať pečeň a obličky

Problémy štruktúry (spojivové tkanivo - cievy, vlasy, pokožka, kosti, zuby) - posilnenie štruktúry

Ťažké kovy v organizme, alebo ich geneticky slabé odbúravanie - ako ich chelátor z tráviacej sústavy

Zabezpečenie pitnej vody v prírode

Dekontaminácia pôdy - pri pestovaní zeleniny v neznámej pôde (napr. nebio kompost)


ZDROJE
0. http://www.toxaprevent.co.uk/what-toxaprevent/what-it
1.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8726215
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3546016/