streda 15. apríla 2020

Čo škodí mikrobiote, bude škodiť aj imunite
MIKROBIÓM

Ľudský mikrobióm je súhrnný názov pre genetický materiál mikrobiálnych organizmov, ktoré žijú v ľudskom tele. Tento genetický materiál je nevyhnutný na zachovanie nášho zdravia a normálne fungovanie ľudského tela. Vyvíjali sme sa spolu a flexibilita v zmene mikrobiómu (napr. na rozdiel od rastlín) pomohla človeku prispôsobiť sa rôznym životným podmienkam.


MIKROBIOTA

Ľudská mikrobiota pozostáva z rôznych druhov organizmov, ktoré s nami spolunažívajú. Najpestrejšia i najviac flexibilná mikrobiota sa nachádza v tráviacej sústave, konkrétne v črevách. Druhá najväčšia skupina organizmov mikrobioty sa nachádza na pokožke.

Ak sa nejakým spôsobom naruší táto harmónia (príklady vidíte na obr. hore), premnožia sa tzv. oportunistické organizmy, ktoré zaberú voľné miesto tam, kde sa vytvorilo zničením prirodzenej mikrobioty. 

Črevná mikrobiota

Črevná „flóra“ bol starší názov pre črevnú mikrobiotu, ktorá okrem baktérií, kvasiniek a iných hubových organizmov, obsahuje aj vírusy, parazity a iné jednobunkové organizmy. Každý človek má trochu iné zloženie mikrobiómu a najmä črevnej mikrobioty, podľa toho, v akých podmienkach sa narodil, vyvíjal, kde žije, aké jedlo konzumuje, akým syntetickým látkam je vystavený a mnoho iných vplyvov (viď obr.).

VPLÝVA NA:

VÝŽIVA

– zvyšuje dostupnosť a využiteľnosť živín z potravy

- biosyntetizuje niektoré vitamíny (K, B12, B2, folát a pravdepodobne aj ďalšie)

- ovplyvňuje čiastočne aj tvorbu energie či jej uloženie v podobe tuku

– vplýva na pocity hladu a nasýteniaIMUNITA

- imunitný systém a mikrobiota vytvárajú úzke spojenectvo

– mikrobiota svojou prítomnosťou „trénuje“ našu imunitu, ktorá by inak temer neexistovala a reguluje tak fungovanie a stupne zápalovej činnosti, ktorá je v niektorých prípadoch potrebná a pozitívna

- mikrobiota podporuje rýchlu a pohotovú reakciu na vniknuté patogény a ich zničenie cez viacero úrovní, no na druhej strane sa táto výhoda stáva náchylná na akékoľvek narušenie mikrobioty a vznik prehnaných reakcií a alergií

- podporuje vhodné odstraňovanie vlastných, poškodených častí tkanív a starých buniek tak, aby to bolo dostatočné, ale zároveň bez zbytočného preháňania, čím znižuje riziko autoimunitnej reakcie a vzniku chronickej chorobySPRÁVANIE

– molekuly uvoľnené mikrobiotou v črevách vedia ovplyvniť činnosť nervov a hormónov

– vplývajú na náladu, pocity nasýtenia, alebo chute na určité potraviny, napr. sladké

– podľa všetkého existuje prepojenie s depresiou, autizmom a ďalšími mentálnymi problémamiCHOROBY

slabá diverzita (rôznorodosť) mikrobiómu sa spája so zápalovými stavmi, napr. zápal v črevách (IBS, rakovina), obezita (využitie energie), diabetes typu 2 a metabolický syndróm ...

– súvis s rôznymi chorobami je predmetom neustáleho nového výskumu

– vývoj mikrobioty v črevách má prepojenie na rozvoj a zdravie mozgu, napr. má vplyv na únavu, stres, stavy paniky, dokonca aj šírenie patogénnych látok a infekcií prostredníctvom prepojenia vagus nervomZDROJE

Role of Microbiota in Immunity and Inflammation

Autoimmunity and the Gut

What is the Gut Microbiota, what is the Human Microbiome?

Bacteria as vitamin suppliers to their host: a gut microbiota perspective.

The core gut microbiome, energy balance and obesity

How gut bacteria affects brain and body (infographics)

May the Force Be With You: The Light and Dark Sides of the Microbiota–Gut–Brain Axis in Neuropsychiatry

Autoimmune Disorders of the Brain and Peripheral Nervous System