sobota 29. marca 2014

ANTIOXIDANTY, ANTIOXIDAČNÉ LÁTKY, ANIÓNY, ORAC, ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA A UZEMNENIEHrozno - antioxidačné fytolátky© Nutriwellness.eu


Tieto pojmy bývajú opakované v súvislosti so zdravím, výživou, regeneráciou a prevenciou predčasného starnutia. Niektoré z nich majú za sebou jasne akceptovanú vedu, iné menej.

Antioxidačný účinok je účinok PROTI OXIDÁCII. Asi každý z nás pozná slovo „oxidácia“ z hodín chémie, ale pamätáte si, čo to presne znamená?

Ako nám do obrazu znižovania vplyvov oxidácie zapadnú také prostriedky zdravého životného štýlu ako voľné ióny, čerstvý vzduch, acidobázická rovnováha, vitamín C, spánok a melatonín, behanie naboso, objímanie stromov, kúpanie v mori alebo soľná terapia?

Oxidácia a voľné radikály

 

Source: NIST, National Institute of Standards and Technology

Oxidácia je nevyhnutnou súčasťou metabolizmu živých organizmov. Chemické reakcie oxidácie (a jej opaku – redukcie, spolu nazývane redox) prebiehajú neustále aj v našom tele. Z hľadiska zdravia nás zaujímajú preto, že pri týchto procesoch vznikajú agresívne odpadové látky - zvané VOĽNÉ RADIKÁLY.

Voľný radikál je definovaný ako atóm, molekula alebo ión, ktorý obsahuje nespárený elektrón. Čiže to znamená, že mu CHÝBA jeden alebo viac ELEKTRÓNOV na to, aby bol spokojný a stabilný a nepôsobil deštruktívne. Táto „diera“ po chýbajúcom elektróne vzniká vo vonkajšej, tzv. valenčnej vrstve atómov (valenčná vrstva je dôležitá vrstva atómu, lebo elektróny z nej sa zúčastňujú chemických reakcií a typ očakávanej reakcie bude závisieť od ich počtu a usporiadania).

Naše telo síce neustále vyrába voľné radikály, ale má aj vyvinutý mechanizmus, ako sa týchto agresívnych látok zbavovať. Čím je tento mechanizmus lepší a aktívnejší, tým budeme mať menej problémov so zdravím. Deti a mladí ľudia majú tento ochranný mechanizmus veľmi efektívny a účinný, preto si môžu dovoliť rôzne prehrešky voči zdraviu bez toho, aby hneď znášali následky.


Ako zvýšiť účinnosť ochranného mechanizmu proti voľným radikálom?
V prvom rade potrebujeme dostatok takých molekúl, ktoré voľným radikálom ochotne dodajú chýbajúci elektrón, napríklad:

 • antioxidačné vitamíny a fytolátky
 • enzymatické látky vyrábané telom, ak má toto dostatok minerálov
 • voľné elektróny, anióny alebo prítomnosť negatívneho náboja povrchu buniek
 • elekrónové "oblaky" dlhých omega-3 reťazcov

Ak máme už na začiatku imunitného útoku "pripravenú" dostatočnú zásobu antioxidantov, imunitný boj bude mať oveľa miernejší priebeh. Aj preto je prevencia dôležitejšia, ako zachraňovanie už zničených tkanív.

Nadmieru voľných radikálov si vyrábame napríklad pri športe a zvýšenej námahe, pri zvýšenom príjme toxických látok, pobytom v uzavretých priestoroch, plytkým dýchaním, počas choroby, pri chronických nebadaných zápaloch alebo pri nedostatku vhodnej stravy. Vtedy telo nestíha všetky nadmerné agresívne látky zneutralizovať bez vonkajšej pomoci.

Oxidácia, zápal a narušenie acidobázickej rovnováhy 

Source: positivelyaware.com

Ak nás niečo bolí, je to spôsobené aktívnym zápalom. Buď začervenané miesto vidíme, alebo je takto napadnuté tkanivo ukryté. Príkladmi navonok viditeľného zápalu sú opuchy, rany, vyrážky, koprivka, psoriáza. Príkladmi skrytých zápalov sú ateroskleróza, poškodenie retiny oka, bolesť svalov, mozgové choroby, toxická pečeň alebo rakovina.

Väčšinou za tento stav môže prevaha voľných radikálov vzniknutá na bojisku, kde sa imunitný systém snaží odstrániť nepriateľské toxické a patogénne látky. Ako pri každom boji, vzniká chaos a obete sú na oboch stranách. Agresívne „elektrónové diery“ vyvolajú reťazovou reakciou poškodenie mnohých molekúl a narušia aj okolité zdravé molekuly tukov, bielkovín a DNK. Toto vedie k zničeniu celých buniek a poškodenie príslušných tkanív ako cievy, kĺby, nervy alebo svaly.

Dlhodobý zápal vie narušiť acido-bázickú rovnováhu, pretože vytvára prevahu kyslých látok. Kyselina (acid) je chemická látka, ktorá je vo vodnom roztoku schopná darovať katióny vodíka, čiže prináša pozitívne nabité častice. Zásada (base) zase vie vo vodnom roztoku tento katión prijať, alebo ináč povedané, vie darovať hydroxidový anión. Niektoré kyslé produkty môžu prispievať k zvýšenej oxidácii tým, že znížia elektrický náboj a spôsobia zhustenie krvi.

Mnohé „kyseliny“ sú naopak sami účinnými antioxidantmi - napr. kyselina askorbová (vitamín C), kyselina lipoová a menej známa kyselina močová má tiež antioxidačné účinky! Príjem zásadotvorných látok (zvyšujú pH, čiže zásaditosť moču) bude mať ochranné účinky najmä kvôli ich vysokému obsahu minerálov. Minerály sú dôležité ako koenzýmy, čiže sú nevyhnutné na uskutočnenie antioxidačnej reakcie. Príkladom je silný antioxidant superoxid dizmutáza, ktorá sa nezaobíde bez zinku, medi, železa a mangánu. Podobne antioxidant glutatión, ktorý nebude fungovať dobre bez dostatku selénu.

Váš oxidačný typ


Príklad šalátového taniera pre pomalý oxidačný typ.©NW

Rýchly oxidačný typ človeka metabolizuje potravu rýchlejšie a preto bude aj viac náchylný na vznik voľných radikálov, zápalov a zakyslenie, najmä ak konzumuje veľa obilnín a múčnych výrobkov a zároveň málo zeleniny. Nezabúdajme, že všetky obilniny patria k prudko kyselinotvorným potravinám a mnohé sú spracovaním zbavené minerálov. Určenie oxidačného typu (napr. pomocou ARL testu tu) je užitočné aj preto, že nám naznačí, aký pomer sacharidov (napr. obilnín) a tukov je pre nás momentálne vhodný. Pomalý oxidačný typ znesie síce viac sacharidov (vrátane obilnín), ale zase bude mať problém s tukmi, napríklad s tučnejším mäsom. Zelenina je silne zásadotvorná a zároveň plná antioxidantov, preto by mala tvoriť dobrú polovicu objemu taniera bez ohľadu na oxidačný typ.


Oxidácia, anióny a ako to súvisí s uzemnením

V kontakte so zemou :-)  © Nutriwellness

ANIÓN (negatívny ión) je označenie pre atóm alebo molekulu, ktorá má nadbytok elektrónov (oproti množstvu protónov) a vytvára tak okolo seba negatívny elektrický náboj. Negatívny náboj a možnosť poskytnúť voľné elektróny bude užitočná tam, kde ich oxidácia vyčerpala.


Je známe, že koncentrácia aniónov je väčšia v čistom prostredí, kde nenastáva nadbytočná oxidácia „spaľovaním“ - v horách, pri vodopádoch, na skalách a pri mori. Zem je prirodzeným darcom negatívneho náboja, ktorý sa neustále prejavuje a dopĺňa búrkovou činnosťou. Stačí sa postaviť bosými nohami na vlhkú zem alebo dotknúť skaly a naše telo začne okamžite prijímať voľné elektróny. Nedostatok elektrónov v dlhodobo neuzemnenom tele sa považuje za jednu z príčin oslabenia imunitného systému človeka modernej doby. Výskum ukázal, že po uzemnení sa zmierňujú prejavy zápalov, nastáva lepšie prúdenie krvi a zníženie hladiny nadbytočného kortizolu (stresového hormónu). Na tomto princípe je založená aj úspešnosť technológie zvanej „earthing/grounding“, ktorá privádza negatívny náboj aj do našich odizolovaných domov, pomocou vodivých podložiek, plácht a spacákov pripojených na „zem“.

Čím je vzduch špinavší, tím bude obsahovať viac voľných radikálov, ktoré automaticky vysajú voľné elektróny z okolia. Množstvo iónov vo veľkomeste často klesá úplne na nulu. Najmenej iónov bolo zaznamenaných v okolí ciest, v prašnom a znečistenom prostredí, pri určitých druhoch klimatizácie, pri ústrednom kúrení, v autách a dopravných prostriedkoch, v nevetraných miestnostiach a najmä takých, kde sa používajú syntetické dekoračné tkaniny.

Source: seriouseats.com

Väčšina umelo vytvorených látok je „zoxidovaných“ - keď sa nám dostanú do tela, musíme obetovať elektróny na ich neutralizáciu.

 • znečistený vzduch
 • výsledky spaľovania
 • nadmerne spracovaná a „spálená“ strava
 • staré oleje


ORAC a antioxidačné účinkyHodnoty ORAC sa často používajú na predaj potraviny, či exotických plodov, ktoré majú nameranú vysokú schopnosť absorbovať radikál oxidu (oxygen radical absorbance capacity). Tento spôsob je kritizovaný hlavne z dôvodov:
1) meria len neutralizáciu jedného špecifického radikálu (peroxy radikálu)
2) pri použití nových metód sa hodnoty ORAC nepotvrdili
3) pôsobenie v klinických ľudských testoch nebolo jednoznačné

ORAC tabuľky môžu zmiasť konzumentov v tom, že dajú prednosť takémuto výrobku pred iným, ktorý síce má menšiu hodnotu ORAC, ale na druhej strane môže mať napr. obrovské množstvo minerálov, ktoré sa zúčastňujú na antioxidačnom alebo zdravotnom pôsobení iným mechanizmom, napr. cez enzymatický komplex. V r. 2012 stiahla použitie ORAC tabuliek aj USDA (Ministerstvo poľnohospodárstva USA). Problém môže nastať aj vtedy, keď sa ORAC zmeria na čerstvých plodoch, ale po uskladnení, dovoze alebo inom spracovaní, hodnota iných antioxidantov a vitamínov poklesne natoľko, že výsledný účinok na zdravie nebude väčší ako účinok čerstvého domáceho plodu, aj keď s oveľa menšou hodnotou ORAC.


Zhrnutie - oxidácia je strata elektrónov


Pre angličtinárov - užitočná mnemotechnická pomôcka zo strednej školy:
OIL RIG : Oxidation Is Loss (of electrons), Reduction Is Gain (of electrons)

Oxidácia je od slova oxid (kyslík) a pomenovanie je spôsobené históriou – jedna z prvých chemických reakcií, kde sa zistila oxidácia, totiž súvisela s kyslíkom. Kyslík zo vzduchu dokáže „zoxidovať“ železo na oxid železa (hrdzu), čo je jav pozorovateľný všade okolo nás. Pri oxidácii ale ide o viac druhov reakcií, než len tie s kyslíkom. Reakcie s kyslíkom, ako dýchanie a príjem kyslíka bunkami, tvoria len podskupinu toho, čo sa označuje pojmom oxidácia.

VOĽNÝ RADIKÁL je molekula, ktorá stratila jeden alebo viac elektrónov. Nadmerná strata elektrónov je príčinou poškodzovania biomolekúl, buniek, ciev a iných tkanív, teda aj celkového starnutia. Našou snahou bude zabezpečiť ich náhradu.

ANTI-OXIDANT je akákoľvek látka, ktorá neutralizuje efekt oxidácie (straty elektrónu), najčastejšie tým, že poskytne tento chýbajúci elektrón z vlastnej štruktúry.


Ochrana proti oxidáciiVitamíny A,C,E + fytolátky:
 • karotenoidy – luteín, zeaxantín, lykopén, karotény... (zimné tekvice, mango, avokádo, mrkva, paprika, paradajky, tmavý kel, špenát, tmavomodré bobuľové ovocie, brokolica)
 • antokyaníny - tmavofialové bobuľové ovocie, červená cibuľa
 • flavonoidy ako kvercetín (jablko, cibuľa, pohánka), kaemferol (citrusy) alebo catechíny (pravý čaj, kakao)
 • fenoly ako rezveratrol (hrozno, brusnice)
 • betalaíny (z cvikle)
Vitamíny A,C,E fungujú tak, že jeden ochraňuje druhého a druhý tretieho. V spolupráci s fytolátkami vedia tento kruh uzavrieť tak dobre, že posledná molekula síce príde o elektrón, ale jej to nevadí a nestane sa agresívnym "voľným radikálom". Podľa Dr. V. Marchione je antioxidačná účinnosť fytolátok asi 5x väčšia ako samotného vitamínu C. Vitamín E je špecifický tým, že je hlavným tukom-rozpustným antioxidačným vitamínom a pôsobí preto najmä v bunkových membránach, mozgu a nervoch.

Selén
K jednému z najdôležitých antioxidantov, ktoré pôsobia v našej pečeni patrí glutatión. Tento peptid je zložený z cysteínu, glycínu a glutamátu, čiže na jeho syntézu bude potrebný jednak dostatok týchto aminokyselín, získaných z dobre strávených bielkovín a jednak dostatok koenzýmov v podobe minerálu selénu.

Zinok, mangán, meď, železo
Tieto minerály sú potrené pre fungovanie enzýmového systému superoxidu dizmutázy. Je to systém metaloproteínov, ktoré pomáhajú neutralizovať "superoxid" - agresívny aniónový radikál. Nachádza sa vo vnútri buniek a v mitochondrii. Superoxid sa využíva imunitným systémom na zabíjanie mikroorganizmov, čiže má v tele aj svoje užitočné miesto, no ak nie je pod prísnou kontrolou, pôsobí zničujúco aj na zdravé časti organizmu.


Ubiquinol (redukovaná forma CoQ10) je antioxidačná látka, ktorej biosyntéza prudko klesá s vekom a jeho výroba sa takmer zastaví pri užívaní statínov. V potravinách sa nachádza v minimálnych množstvách, napr. v určitých druhoch mäsa a rýb.

Kataláza je dôležitý pečeňový antioxidant, a tento si vyžaduje dostatok využiteľného železa.

Melatonín je silný antioxidant, ktorý dokáže pôsobiť aj v mozgu a považuje sa za 2x silnejší ako vitamín E. Je to hormón vytvárajúci sa v epifýze, ktorý súvisí s cirkadiálnym rytmom po západe slnka. S narušením jeho tvorby súvisí napríklad používanie umelého osvetlenia, hľadenie do  obrazoviek TV, počítačov, mobilov a smartfónov vo večerných hodinách, alebo vysoká nočná hladina kortizolu.

Zeolity (napr. hornina s vysokým obsahom klinoptilolitu, ako Schindeleho minerály) majú vysoký elektro-negatívny náboj a dokážu prijímať a naväzovať katiónové molekuly z okolia, vrátane ťažkých kovov, patogénov a iných toxínov, ktoré môže vyvolať vznik zápalov a voľných radikálov. Dokážu aj priamo znížiť vplyv kyseliny tým, že do svojej mriežkovej šruktúry naviažu katióny vodíka.

Uzemnenie a anióny 

 

 


V dnešnej dobe topánok z gumovými podrážkami, asfaltových chodníkov, dobre izolovaných domov a trávením väčšiny času vo vnútri, je prirodzené uzemnenie človeka už dávnou minulosťou. Pobyt v prírode cez víkendy nestačí - aj to by sme museli chodiť viac naboso, častejšie objímať stromy a šplhať sa po skalách.

· Uzemnenie a vystavenie sa dostatku aniónov je potrebné dennodenne aspoň 40 minút, aby sa to prejavilo na zlepšení zdravia.

· Múdri ľudia vymysleli uzemňovaciu technológiu, ktorá privedie anióny zo zeme priamo k nám do bytov a domov.

· Druhý spôsob využitia aniónov je známy aj v podobe aniónových hygienických vložiek, plienok, príveskov s kryštálmi,  ktoré dokážu anióny uvoľniť za špeciálnych okolností. Výhodou týchto pomôcok je, že ich môžeme mať pri sebe neustále. Kryštály je preto dobré často dobíjať položením na prírodnú skalu, zem alebo priamo do mora.

· Rozpustené kryštály minerálov v podobe termálnych minerálnych kúpeľov sú tiež výborným a príjemným spôsobom, ako zmierniť nadmernú oxidáciu a zároveň doplniť minerály. Podobne pôsobia i veľké vodné masy ako more, jazerá, rieky a vodopády.

· Ak máte vodovodné potrubie položené v zemi a priamy zdroj vody prúdi do z neho do kúpeľne, určitú antioxidačnú službu vám poskytne aj obyčajná sprcha!POUŽITÉ ZDROJE

Conquest, N: Chemistry Intermediate 2, Hogger & Stoughton 2001.

Ober, C, Sinatra, ST, Zucker, M: Earthing. The most important health discovery ever? BasicHealth Publications Inc. 2010.

Polatoglu,I: Chemical Behaviour of Clinoptilolite Rich Natural Zeolite In Aqaeous Medium, July 2005

http://library.iyte.edu.tr/tezler/master/kimyamuh/T000352.pdf

Soyka, F, Edmonds, A: The Ion Effect, Bantam Book 1977.

"Withdrawn: Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, Release 2 (2010)". United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 16 May 2012

http://www.oxidativestressresource.org/
piatok 14. marca 2014

JE MIKROVLNNÁ RÚRA BEZPEČNÁ?

flickr.com

Tento obšírny článok nahradzuje 3 staré príspevky, ktoré som vymazala, nech to máte všetko pokope!

Mikrovlnné rúry vysielajú určité frekvencie, podobne ako iné zariadenia - mobily, TV, satelity. Rozdiel je ten, že my toto mikro-vlnenie používame na ohrev jedla, ktoré hneď skonzumujeme.

Takto vkladáme do telu hmotu, ktorá je neprirodzene preorganizovaná na sub-atómovej úrovni. Pamätajme, že všetko okolo nás, aj my sami, sme tvorení vibráciami elementárnych častíc. Vždy, keď skonzumujeme takéto jedlo, sme bezprostredne vystavení neprirodzeným frekvenciám, ktoré priamo vplývajú na častice nášho tela.

Nemôžeme ignorovať to, že frekvenčné vlnenie v mikrovlnke nijako neovplyvní jedlo, ktoré zohrieva. Nezohrieva ho účinkom tepla, ako normálna rúra, či oheň. Ide o úplne iné frekvencie, ktoré rozochvejú častice do tej miery, že uvoľňujú teplo. Ale čo iné sa popri tom deje? Aký účinok bude mať táto hmota, keď sa vstrebe a bude kolovať v našej krvi, alebo sa z nej vyformuje DNK?

Priamy účinok elektromagnetického vlnenia väčšina ľudí nepostrehne, tak ako to nepostrehneme pri používaní mobilov, pozeraní TV, alebo pri pobyte blízko vysokofrekvenčných vedení. To ale nemusí znamenať, že ak nie sme na EMF citlivý, tak nám nebude škodiť.

VÝSKUM – Vplyv mikrovlnnej radiácie na anti-infekčné faktory v ľudskom mlieku


Vedci z Oddelenia pediatrie Stanfordskej lekárskej univerzity testovali 22 zmrazených vzoriek ľudského mlieka na aktivitu lyzozómov, celkové IgA a E. coli špecifické sIgA.

Lyzozómy sú enzýmy, ktoré ničia gram-pozitívne baktérie strávením ich bunkovej steny. Boli objavené náhodne Alexandrom Flemingom v r. 1922, keď mu kvapkanie z nosa (výtok bohatý na lyzozómy) zastavil rast baktérií v Petriho miske. Lyzozómy sa nachádzajú v slzách, hlienoch, slinách a ľudskom mlieku.

IgA je imunoglobulín (protilátka), ktorý zohráva dôležitú úlohu v imunitnej ochrane slizníc, tým, že nás chráni pred útokom patogénov a endotoxínov. E. coli špecifické IgA je protilátka, ktorá vie zničiť túto baktériu.

Vzorky mlieka boli ohriate v mikrovlnke 30 sekúnd na rôznych stupňoch. Ku každej vzorke bola potom pridaná E. coli v podobe 1ml roztoku. Jej rozmnoženie bolo sledované po 3,5 hodinovej inkubácii pri 37C.

 1. Ohrievanie mlieka v mikrovlnke pri vysokých teplotách (72-98C) zničilo jeho anti-infektívne vlastnosti. Pri teplotách 98C a viac, sa E.coli rozmnožila 18x rýchlejšie, ako vo vzorke mlieka, ktoré nebolo v mikrovlnke.
 2. Ohrievanie v mikrovlnke pri vysokých teplotách (20-53C) významne znížilo aktivitu lyzozómov a špecifickej IgA E. coli serotyp 06.
 3. Dokonca aj pri nízkych teplotách (20-25C) sa E. coli rozmnožila 5x rýchlejšie ako v mlieku neohriatom mikrovlnkou.

Záver: Mikrovlnný ohrev má pri vysokých teplotách vedľajšie účinky a jeho bezpečnosť ostáva otáznou aj pri nižších teplotách.

http://pediatrics.aappublications.org/content/89/4/667.abstract
http://lysozyme.co.uk/
http://www.nature.com/mi/journal/v1/n1/full/mi20076a.html

Švajčiarska klinická štúdia


Doktor Hans Ulrich Hertel, ktorý je už v dôchodku, pracoval roky ako vedec v oblasti potravinového priemyslu pre veľkú švajčiarsku firmu. Pred pár rokmi ho z tohto postu vyhodili, pretože podozrieval niektoré postupy pri spracovaní potravín, ktorými sa tieto potraviny znehodnocovali.

V roku 1991, spolu s profesorom z Lausanne University, publikoval vedeckú prácu, ktorá poukazovala na to, že jedlo upravované v mikrovlnke má negatívne účinky na zdravie. Článok sa objavil aj v publikácii “The Journal Franz Weber“, číslo 19, kde hovoril o tom, že jedlo pripravené v mikrovlne má rakovinotvorné účinky na krv. Túto štúdiu vypracoval spolu s Dr Bernardom H Blanc zo Švajčiarskeho federálneho inštitútu technológie a Univerzitného inštitútu pre biochémiu.

Dobrovoľníci v tomto experimente konzumovali, na prázdny žalúdok, v intervaloch 2-5 dní nasledujúce potraviny:

1. Čerstvé mlieko
2. To isté mlieko ohriate bežným spôsobom
3. Pasterizované mlieko
4. Čerstvé mlieko ohriate v mikrovlnke
5. Surovú bio zeleninu mrazenú a uvarenú normálne
6. Tú istú zeleninu rozmrazenú v mikrovlne 
7. Tú istú zeleninu uvarenú v mikrovlnke

Krvné testy sa robili tesne pred konzumáciou a potom v presne definovaných intervaloch po konzumácii jedál.

Zaznamenali sa tieto zmeny:
 • Nárast počtu bielych krviniek bol najvyšší po konzumácii jedál pripravených v mikrovlnke, na rozdiel od inak upravených jedál.
 • Podstatné zmeny nastali aj v poklese hemoglobínu a pomeru HDL a LDL cholesterolu, po konzumácií jedál upravených mikrovlnkou.
 • Luminiscenčné baktérie vystavené krvnému séru testovaných zaznamenali zvýšenie vyžarovania, ktoré bolo úmerné množstvu mikrovlnnej energie
Toto viedlo Dr Hertela k záveru, že tieto „technicky vyvolané energie“ sa môžu preniesť na človeka konzumujúceho takto upravené potraviny.

Leukocytóza (nárast počtu bielych krviniek) je podľa hematológov vážnym problémom a často naznačuje patologické zmeny v živých systémoch, ako otravu a poškodenie buniek.

K dispozícii sú aj iné štúdie, ktoré poukazujú na nebezpečenstvo mikrovlnných energií. Je to až neskutočné, keď si uvedomíme, že tak málo snahy sa doteraz vyvinulo na výmenu tejto podozrivej technológie za iné, prirodzenejšie metódy.

Ako fungujú mikrovlnky?

Mikrovlnky pracujú na základe alternujúceho prúdu. Atómy, molekuly a bunky, vystavené tomuto elektromagnetickému žiareniu, sú nútené zmeniť polaritu 1-100 bilión krát za sekundu. Žiadne živé organizmy nedokážu odolať takejto ničivej energii po dlhú dobu. Najcitlivejšie z polárnych prirodzených látok reagujú tie s obsahom kyslíka, ako je to aj v molekule vody. Molekuly sú deformované takou silou, že z niektorých vznikajú štrukturálne izoméry. Na rozdiel od bežného ohrievania, kde sa energia mení na teplo len vzniknutým trením, v mikrovlnke dochádza aj k iným, atermickým činnostiam. Atermické efekty mikrovĺn sa využívajú napríklad v genetických manipuláciách, kde sa nimi rozrušujú bunkové steny. Takéto bunky strácajú elektrický potenciál a stávajú sa ľahkou korisťou pre vírusy a baktérie.

Je len logické sa preto zaujímať, čo sa vlastne deje s jedlom vystaveným mikrovlnám a aký má vplyv na zdravie, keď sa skonzumuje. Je preto veľmi zaujímavé a divné, že v takej krajine ako Amerika, neexistujú žiadne zverejnené testy, buď v univerzitách, alebo vládnymi organizáciami, ktoré by sa venovali tejto problematike.

Ihneď potom, ako Dr Hertel a Blanc uverejnili ich výsledky, zodpovedné orgány zareagovali veľmi promptne. V roku 1993 bol Dr Hertel obvinený za „interferenciu s komerčnými záujmami“ a ďalšie publikovanie jeho výsledkov bolo zakázané. Nevzdával sa však, ale bojoval za svoje práva, až kým v roku 1998 Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu uznal, že bolo porušené jeho právo slobody vyjadrovania.

http://www.health-science.com/microwave_hazards.html

http://www.globalhealingcenter.com/health-hazards-to-know-about/microwave-ovens-the-proven-dangers

VÝSKUM - Zmena chirality molekúl

Ak máte radi dobrý kurací vývar, nezničte ho ohrevom alebo rozmrazovaním v mikrovlnke. Želatínová zložka vývaru je tvorená predovšetkým aminokyselinami prolínom a glycínom.

V článku zverejnenom v The Lancet sa píše, že ohrievanie v mikrovlnke zmení L-prolín (Levo=ľavý) v potravine na D-prolín (Dextro=pravý), čím sa vytvorí neprirodzený izomér - prekrútená molekula  (glycín je symetrický a nemá problém rôznej chirality).

Zmena chirality molekúl v živom organizme sa pokladá za jav nebezpečný pre zdravie i život. Príkladom je naša DNK, ktorej jednotky môžu existovať len v jednej forme chirality. Vkladanie inak stočených molekúl aminokyselín do jej reťazca by vytvorilo nefunkčnú DNK.

Ak sa takto neprirodzene stočená molekula ocitne v organizme a stane sa súčasťou jeho štruktúry, môže to viesť k štrukturálnym, funkčným a imunologickým zmenám.

Potvrdilo sa, že D-prolín vzniknutý počas ohrievania jedla v mikrovlnke, vie vyvolať tieto zmeny:
 • Neurotoxické (vplyv na funkcie nervov a mentálne zdravie)
 • Nesúce riziko nefrotoxicity (poškodenia obličiek)
 • Nesúce riziko hepatotoxicity (poškodenia pečene)
Čo je ale horšie, nie je dôvod sa domnievať, že prolín je jedinou molekulou aminokyselín, ktorá je náchylná na takéto deformácie. Je veľmi pravdepodobné, že aj iné molekuly a aminokyseliny v mikrovlnne-ohrievanom jedle budú podobne poškodené.

http://www.westonaprice.org/food-features/why-broth-is-beautiful
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1968186
http://www.simsoup.info/Origin_Issues_Homochirality.html

Informácie o záveroch z pôvodných výskumov o vplyvoch používania mikrovlnnej rúry na zdravie človeka


Sumarizácia vyšetrovania ruskými vedcami, publikovaná v Atlanti Raising Educational Centre, Portland, Oregon.
Žiadna vzorka nebola ožarovaná viac, ako je potrebné na úpravu stravy zahriatím, roztopením alebo varením.
 1. Ohrievanie mäsa spôsobilo formáciu D-nitrosodienthanolamínov, známych karcinogénov
 2. Ohrievanie mlieka a cereálií premenilo niektoré amínové kyseliny na karcinogény
 3. Rozmrazovanie ovocia spôsobilo premenu ich frakcií glukózidázy a galaktózidázy na karcinogény
 4. Aj extrémne krátke vystavenie zeleniny (surovej, varenej alebo mrazenej) mikrovlnnému žiareniu premenilo rastlinné alkaloidy na karcinogény
 5. Karcinogénne voľné radikály boli vytvorené v rastlinách, najmä koreňovej zelenine. Znížila sa aj ich výživná hodnota.
Ruskí výskumníci tiež referovali prudký nárast štrukturálnej degenerácie, vedúcej k zníženiu výživných hodnôt potravín o 60-90%. Pozorované zmeny boli nasledovné:
 • znížené využitie vitamínov B, C, E, esenciálnych mastných kyselín a lipotropických faktorov vo všetkých testovaných potravinách
 • poškodenie rastlinných molekúl alkaloidov, glukozidov, galaktozidov a nitrilozidov
 • degradácia nukleo-proteínov v mäsových výrobkoch
Robert O Becker píše vo svojej knihe The Body Electric o ruských výskumoch na tisícoch robotníkoch, ktorí prišli do styku s mikrovlnným žiarením pri rozvoji radarovej techniky v 50. rokoch.

 • Prvé známky „mikrovlnovej choroby“ sú nízky tlak a pomalý tep. Potom nastáva chronická excitácia sympatetického nervového systému (stresový syndróm) a vysoký tlak krvi.
 • V tejto fáze sa zaznamenali aj bolesť hlavy, točenie hlavy, bolesti očí, nespavosť, iritabilita, strach a panika, nervozita, neschopnosť koncentrácie, vypadávanie vlasov, reprodukčné problémy, rakovina.
 • Chronické symptómy sú postupne vystriedané krízou nadobličiek (adrenálneho vyčerpania) a ischemickou chorobou srdca (zablokovanie srdcovej tepny a zlyhanie srdca).
Zmeny v chemickom zložení krvi ľudí konzumujúcich mikrovlnkované jedlá podľa Dr Lee sú nasledovné:
 • Zaznamenané lymfatické zmeny, vedúce k zníženej schopnosti čeliť niektorým typom rakoviny
 • Zvýšená produkcia rakovinových buniek v krvi
 • Zvýšená miera vzniku rakoviny žalúdka a čriev
 • Nárast počtu tráviacich problémov a postupný rozpad systémov vylučovania

HLAVNÝ PRINCÍP NEGATÍVNYCH ZMIEN POD VPLYVOM PRAVIDELNÉHO A ČASTÉHO POUŽÍVANIA MIKROVLNIEK SA RYSUJE ASI TAKTO

1. Chemická degenerácia molekúl jedla
 • pričom niektoré môžu pôsobiť ako karcinogény
 • niektoré sú telu-cudzie a spôsobujú reakciu imunitného systému a zápal sliznice tráviaceho traktu (väčšinou sa zistí až v posledných fázach)
 • súčasné zníženie výživnej hodnoty (ako pri každej tepelnej úprave)
2. Energetická degenerácia potravín a priamy vplyv mikrovĺn
 • Degenerácia a destabilizácia elektrických potenciálov bunkových membrán
 • Degenerácia a „skrat“ nervových elektrických obvodov
 • Strata „vitálnych energií“ živých organizmov
 • Formovanie magnetických „usadenín“ v nervovom systéme
 • Destabilizácia produkcie hormónov
Viac-menej kombinácia okolností, než len jedna špecifická zmena, má za následok, že je dôvod pokladať mikrovlnkou upravené jedlo za škodlivé, ako aj samotné používanie mikrovlnných energií.

Spracované podľa: http://www.globalhealingcenter.com/microwave-ovens-the-proven-dangers.html