piatok 14. marca 2014

JE MIKROVLNNÁ RÚRA BEZPEČNÁ?

flickr.com

Tento obšírny článok nahradzuje 3 staré príspevky, ktoré som vymazala, nech to máte všetko pokope!

Mikrovlnné rúry vysielajú určité frekvencie, podobne ako iné zariadenia - mobily, TV, satelity. Rozdiel je ten, že my toto mikro-vlnenie používame na ohrev jedla, ktoré hneď skonzumujeme.

Takto vkladáme do telu hmotu, ktorá je neprirodzene preorganizovaná na sub-atómovej úrovni. Pamätajme, že všetko okolo nás, aj my sami, sme tvorení vibráciami elementárnych častíc. Vždy, keď skonzumujeme takéto jedlo, sme bezprostredne vystavení neprirodzeným frekvenciám, ktoré priamo vplývajú na častice nášho tela.

Nemôžeme ignorovať to, že frekvenčné vlnenie v mikrovlnke nijako neovplyvní jedlo, ktoré zohrieva. Nezohrieva ho účinkom tepla, ako normálna rúra, či oheň. Ide o úplne iné frekvencie, ktoré rozochvejú častice do tej miery, že uvoľňujú teplo. Ale čo iné sa popri tom deje? Aký účinok bude mať táto hmota, keď sa vstrebe a bude kolovať v našej krvi, alebo sa z nej vyformuje DNK?

Priamy účinok elektromagnetického vlnenia väčšina ľudí nepostrehne, tak ako to nepostrehneme pri používaní mobilov, pozeraní TV, alebo pri pobyte blízko vysokofrekvenčných vedení. To ale nemusí znamenať, že ak nie sme na EMF citlivý, tak nám nebude škodiť.

VÝSKUM – Vplyv mikrovlnnej radiácie na anti-infekčné faktory v ľudskom mlieku


Vedci z Oddelenia pediatrie Stanfordskej lekárskej univerzity testovali 22 zmrazených vzoriek ľudského mlieka na aktivitu lyzozómov, celkové IgA a E. coli špecifické sIgA.

Lyzozómy sú enzýmy, ktoré ničia gram-pozitívne baktérie strávením ich bunkovej steny. Boli objavené náhodne Alexandrom Flemingom v r. 1922, keď mu kvapkanie z nosa (výtok bohatý na lyzozómy) zastavil rast baktérií v Petriho miske. Lyzozómy sa nachádzajú v slzách, hlienoch, slinách a ľudskom mlieku.

IgA je imunoglobulín (protilátka), ktorý zohráva dôležitú úlohu v imunitnej ochrane slizníc, tým, že nás chráni pred útokom patogénov a endotoxínov. E. coli špecifické IgA je protilátka, ktorá vie zničiť túto baktériu.

Vzorky mlieka boli ohriate v mikrovlnke 30 sekúnd na rôznych stupňoch. Ku každej vzorke bola potom pridaná E. coli v podobe 1ml roztoku. Jej rozmnoženie bolo sledované po 3,5 hodinovej inkubácii pri 37C.

 1. Ohrievanie mlieka v mikrovlnke pri vysokých teplotách (72-98C) zničilo jeho anti-infektívne vlastnosti. Pri teplotách 98C a viac, sa E.coli rozmnožila 18x rýchlejšie, ako vo vzorke mlieka, ktoré nebolo v mikrovlnke.
 2. Ohrievanie v mikrovlnke pri vysokých teplotách (20-53C) významne znížilo aktivitu lyzozómov a špecifickej IgA E. coli serotyp 06.
 3. Dokonca aj pri nízkych teplotách (20-25C) sa E. coli rozmnožila 5x rýchlejšie ako v mlieku neohriatom mikrovlnkou.

Záver: Mikrovlnný ohrev má pri vysokých teplotách vedľajšie účinky a jeho bezpečnosť ostáva otáznou aj pri nižších teplotách.

http://pediatrics.aappublications.org/content/89/4/667.abstract
http://lysozyme.co.uk/
http://www.nature.com/mi/journal/v1/n1/full/mi20076a.html

Švajčiarska klinická štúdia


Doktor Hans Ulrich Hertel, ktorý je už v dôchodku, pracoval roky ako vedec v oblasti potravinového priemyslu pre veľkú švajčiarsku firmu. Pred pár rokmi ho z tohto postu vyhodili, pretože podozrieval niektoré postupy pri spracovaní potravín, ktorými sa tieto potraviny znehodnocovali.

V roku 1991, spolu s profesorom z Lausanne University, publikoval vedeckú prácu, ktorá poukazovala na to, že jedlo upravované v mikrovlnke má negatívne účinky na zdravie. Článok sa objavil aj v publikácii “The Journal Franz Weber“, číslo 19, kde hovoril o tom, že jedlo pripravené v mikrovlne má rakovinotvorné účinky na krv. Túto štúdiu vypracoval spolu s Dr Bernardom H Blanc zo Švajčiarskeho federálneho inštitútu technológie a Univerzitného inštitútu pre biochémiu.

Dobrovoľníci v tomto experimente konzumovali, na prázdny žalúdok, v intervaloch 2-5 dní nasledujúce potraviny:

1. Čerstvé mlieko
2. To isté mlieko ohriate bežným spôsobom
3. Pasterizované mlieko
4. Čerstvé mlieko ohriate v mikrovlnke
5. Surovú bio zeleninu mrazenú a uvarenú normálne
6. Tú istú zeleninu rozmrazenú v mikrovlne 
7. Tú istú zeleninu uvarenú v mikrovlnke

Krvné testy sa robili tesne pred konzumáciou a potom v presne definovaných intervaloch po konzumácii jedál.

Zaznamenali sa tieto zmeny:
 • Nárast počtu bielych krviniek bol najvyšší po konzumácii jedál pripravených v mikrovlnke, na rozdiel od inak upravených jedál.
 • Podstatné zmeny nastali aj v poklese hemoglobínu a pomeru HDL a LDL cholesterolu, po konzumácií jedál upravených mikrovlnkou.
 • Luminiscenčné baktérie vystavené krvnému séru testovaných zaznamenali zvýšenie vyžarovania, ktoré bolo úmerné množstvu mikrovlnnej energie
Toto viedlo Dr Hertela k záveru, že tieto „technicky vyvolané energie“ sa môžu preniesť na človeka konzumujúceho takto upravené potraviny.

Leukocytóza (nárast počtu bielych krviniek) je podľa hematológov vážnym problémom a často naznačuje patologické zmeny v živých systémoch, ako otravu a poškodenie buniek.

K dispozícii sú aj iné štúdie, ktoré poukazujú na nebezpečenstvo mikrovlnných energií. Je to až neskutočné, keď si uvedomíme, že tak málo snahy sa doteraz vyvinulo na výmenu tejto podozrivej technológie za iné, prirodzenejšie metódy.

Ako fungujú mikrovlnky?

Mikrovlnky pracujú na základe alternujúceho prúdu. Atómy, molekuly a bunky, vystavené tomuto elektromagnetickému žiareniu, sú nútené zmeniť polaritu 1-100 bilión krát za sekundu. Žiadne živé organizmy nedokážu odolať takejto ničivej energii po dlhú dobu. Najcitlivejšie z polárnych prirodzených látok reagujú tie s obsahom kyslíka, ako je to aj v molekule vody. Molekuly sú deformované takou silou, že z niektorých vznikajú štrukturálne izoméry. Na rozdiel od bežného ohrievania, kde sa energia mení na teplo len vzniknutým trením, v mikrovlnke dochádza aj k iným, atermickým činnostiam. Atermické efekty mikrovĺn sa využívajú napríklad v genetických manipuláciách, kde sa nimi rozrušujú bunkové steny. Takéto bunky strácajú elektrický potenciál a stávajú sa ľahkou korisťou pre vírusy a baktérie.

Je len logické sa preto zaujímať, čo sa vlastne deje s jedlom vystaveným mikrovlnám a aký má vplyv na zdravie, keď sa skonzumuje. Je preto veľmi zaujímavé a divné, že v takej krajine ako Amerika, neexistujú žiadne zverejnené testy, buď v univerzitách, alebo vládnymi organizáciami, ktoré by sa venovali tejto problematike.

Ihneď potom, ako Dr Hertel a Blanc uverejnili ich výsledky, zodpovedné orgány zareagovali veľmi promptne. V roku 1993 bol Dr Hertel obvinený za „interferenciu s komerčnými záujmami“ a ďalšie publikovanie jeho výsledkov bolo zakázané. Nevzdával sa však, ale bojoval za svoje práva, až kým v roku 1998 Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu uznal, že bolo porušené jeho právo slobody vyjadrovania.

http://www.health-science.com/microwave_hazards.html

http://www.globalhealingcenter.com/health-hazards-to-know-about/microwave-ovens-the-proven-dangers

VÝSKUM - Zmena chirality molekúl

Ak máte radi dobrý kurací vývar, nezničte ho ohrevom alebo rozmrazovaním v mikrovlnke. Želatínová zložka vývaru je tvorená predovšetkým aminokyselinami prolínom a glycínom.

V článku zverejnenom v The Lancet sa píše, že ohrievanie v mikrovlnke zmení L-prolín (Levo=ľavý) v potravine na D-prolín (Dextro=pravý), čím sa vytvorí neprirodzený izomér - prekrútená molekula  (glycín je symetrický a nemá problém rôznej chirality).

Zmena chirality molekúl v živom organizme sa pokladá za jav nebezpečný pre zdravie i život. Príkladom je naša DNK, ktorej jednotky môžu existovať len v jednej forme chirality. Vkladanie inak stočených molekúl aminokyselín do jej reťazca by vytvorilo nefunkčnú DNK.

Ak sa takto neprirodzene stočená molekula ocitne v organizme a stane sa súčasťou jeho štruktúry, môže to viesť k štrukturálnym, funkčným a imunologickým zmenám.

Potvrdilo sa, že D-prolín vzniknutý počas ohrievania jedla v mikrovlnke, vie vyvolať tieto zmeny:
 • Neurotoxické (vplyv na funkcie nervov a mentálne zdravie)
 • Nesúce riziko nefrotoxicity (poškodenia obličiek)
 • Nesúce riziko hepatotoxicity (poškodenia pečene)
Čo je ale horšie, nie je dôvod sa domnievať, že prolín je jedinou molekulou aminokyselín, ktorá je náchylná na takéto deformácie. Je veľmi pravdepodobné, že aj iné molekuly a aminokyseliny v mikrovlnne-ohrievanom jedle budú podobne poškodené.

http://www.westonaprice.org/food-features/why-broth-is-beautiful
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1968186
http://www.simsoup.info/Origin_Issues_Homochirality.html

Informácie o záveroch z pôvodných výskumov o vplyvoch používania mikrovlnnej rúry na zdravie človeka


Sumarizácia vyšetrovania ruskými vedcami, publikovaná v Atlanti Raising Educational Centre, Portland, Oregon.
Žiadna vzorka nebola ožarovaná viac, ako je potrebné na úpravu stravy zahriatím, roztopením alebo varením.
 1. Ohrievanie mäsa spôsobilo formáciu D-nitrosodienthanolamínov, známych karcinogénov
 2. Ohrievanie mlieka a cereálií premenilo niektoré amínové kyseliny na karcinogény
 3. Rozmrazovanie ovocia spôsobilo premenu ich frakcií glukózidázy a galaktózidázy na karcinogény
 4. Aj extrémne krátke vystavenie zeleniny (surovej, varenej alebo mrazenej) mikrovlnnému žiareniu premenilo rastlinné alkaloidy na karcinogény
 5. Karcinogénne voľné radikály boli vytvorené v rastlinách, najmä koreňovej zelenine. Znížila sa aj ich výživná hodnota.
Ruskí výskumníci tiež referovali prudký nárast štrukturálnej degenerácie, vedúcej k zníženiu výživných hodnôt potravín o 60-90%. Pozorované zmeny boli nasledovné:
 • znížené využitie vitamínov B, C, E, esenciálnych mastných kyselín a lipotropických faktorov vo všetkých testovaných potravinách
 • poškodenie rastlinných molekúl alkaloidov, glukozidov, galaktozidov a nitrilozidov
 • degradácia nukleo-proteínov v mäsových výrobkoch
Robert O Becker píše vo svojej knihe The Body Electric o ruských výskumoch na tisícoch robotníkoch, ktorí prišli do styku s mikrovlnným žiarením pri rozvoji radarovej techniky v 50. rokoch.

 • Prvé známky „mikrovlnovej choroby“ sú nízky tlak a pomalý tep. Potom nastáva chronická excitácia sympatetického nervového systému (stresový syndróm) a vysoký tlak krvi.
 • V tejto fáze sa zaznamenali aj bolesť hlavy, točenie hlavy, bolesti očí, nespavosť, iritabilita, strach a panika, nervozita, neschopnosť koncentrácie, vypadávanie vlasov, reprodukčné problémy, rakovina.
 • Chronické symptómy sú postupne vystriedané krízou nadobličiek (adrenálneho vyčerpania) a ischemickou chorobou srdca (zablokovanie srdcovej tepny a zlyhanie srdca).
Zmeny v chemickom zložení krvi ľudí konzumujúcich mikrovlnkované jedlá podľa Dr Lee sú nasledovné:
 • Zaznamenané lymfatické zmeny, vedúce k zníženej schopnosti čeliť niektorým typom rakoviny
 • Zvýšená produkcia rakovinových buniek v krvi
 • Zvýšená miera vzniku rakoviny žalúdka a čriev
 • Nárast počtu tráviacich problémov a postupný rozpad systémov vylučovania

HLAVNÝ PRINCÍP NEGATÍVNYCH ZMIEN POD VPLYVOM PRAVIDELNÉHO A ČASTÉHO POUŽÍVANIA MIKROVLNIEK SA RYSUJE ASI TAKTO

1. Chemická degenerácia molekúl jedla
 • pričom niektoré môžu pôsobiť ako karcinogény
 • niektoré sú telu-cudzie a spôsobujú reakciu imunitného systému a zápal sliznice tráviaceho traktu (väčšinou sa zistí až v posledných fázach)
 • súčasné zníženie výživnej hodnoty (ako pri každej tepelnej úprave)
2. Energetická degenerácia potravín a priamy vplyv mikrovĺn
 • Degenerácia a destabilizácia elektrických potenciálov bunkových membrán
 • Degenerácia a „skrat“ nervových elektrických obvodov
 • Strata „vitálnych energií“ živých organizmov
 • Formovanie magnetických „usadenín“ v nervovom systéme
 • Destabilizácia produkcie hormónov
Viac-menej kombinácia okolností, než len jedna špecifická zmena, má za následok, že je dôvod pokladať mikrovlnkou upravené jedlo za škodlivé, ako aj samotné používanie mikrovlnných energií.

Spracované podľa: http://www.globalhealingcenter.com/microwave-ovens-the-proven-dangers.html

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára