pondelok 6. decembra 2021

Ako posilniť imunitu cez PROGRAM 4 PILIERE ZDRAVIA 


Chcem mať lepšiu imunitu a odolnosť voči respiračným chorobám, najmä covidu, čo robiť? Stačí sa spoliehať na vakcínu, či treba brať vitamíny, bylinky, alebo čo iné môžem urobiť?


Tieto dva roky s novým vírusom viac-menej ukazujú, že niečo funguje lepšie, niečo horšie, a navyše to prebieha u každého inak. Možnou príčinou je, že ide o zvláštny vírus, ktorý síce má respiračný vstup, ale napáda najmä vnútro cievok (endotélium). Preto sú na tom zjavne najhoršie ľudia s už existujúcimi chronickými chorobami a s pokročilým vekom, kde je slabá slizničná imunita a zároveň majú na vnútri cievnej steny prítomný zápal. Napr. diabetici typu 2 majú hustejšiu a zacukrenú krv, ktorá ľahšie priľne na steny ciev, spôsobuje ich poškodenie a zápal. Preto majú aj vyššie riziko vážnych komplikácií, najmä ak zároveň nedokážu zničiť vírus hneď na povrchu sliznice dýchacích ciest.

Tento poznatok vedie k otázke, ktorá sa úzko týka výživy - ako bude reagovať tá časť ľudí, ktorá nemá ešte diabetes, ale už má horšiu reguláciu hladiny krvnej glukózy a inzulínovú rezistenciu? Čo ak máme do činenia s iným zápalom, ktorý oslabuje cievne steny, lebo nepríjímame dosť antioxidačných fytolátok? Akú úlohu bude hrať metabolická flexibilita a „metabolický syndróm“? Akú úlohu bude mať dobrá slizničná imunita a slizničná mikrobiota?

Metabolická flexibilita sa netýka len hmotnosti, ale prítomnosť nadváhy, najmä tej okolo brušnej dutiny, je znamením väčšej zápalotvornosti. Zároveň budú ľudia s vyšším podielom tuku náchylní na nízke (viac rozriedené) hladiny vitamínov, najmä tých tukom-rozpustných. Vitamíny A, D, E a K sú známe ochrannou funkciou a pomáhajú lepšej odolnosti tkanív voči negatívnym vplyvom. Sú dôležité práve pre spomínanú slizničnú imunitu, ktorá má zastaviť mikróby ešte predtým, ako sa dostanú cez sliznicu do krvi. Tieto vitamíny, na ktoré sa často zabúda, alebo prichádzajú v malých množstvách a neaktívnych formách, volám DEKA. Platí doslova „dobrá DEKA = menšie riziko prechladnutia“. Prechladnutie chápané v širšom zmysle - teda ľahkosť a rýchlosť, akou infekčná látka prelomí tzv. detskú (vrodenú a slizničnú) imunitu. Dobrá slizničná imunita má zabrániť tomu, aby sa infekcia rozšírila do vnútra pľúc, cez jemné bariéry čreva či mozgu, do kĺbov, či do buniek, kde má schopnosť prepnúť mitochondrie do tzv. stresového módu (CDR, cell danger response). Mitochondrie sú časti buniek, v ktorých sa tvorí energia a pri ich prepnutí nastupuje výrazná únava a tzv. mód prežitia, aby sa mohlo telo zregenerovať.

Pre naturopatickú a inú 'celostnú' medicínu toto nie je prekvapujúce a vlastne ani nové. Systemický zápal v tele, napr. ako pri metabolickom syndróme, je príkladom, keď sa zdravie musí brať vo svojej širokej komplexnosti, musí sa vnímať každá jeho časť. To, ako ľahko a hlboko napadne infekcia telo, závisí totiž na mnohých súčastiach imunity. 

Imunitný systém je jeden z najkomplexnejších prvkov nášho tela a priznajme si, že o ňom zďaleka nevieme všetko. Síce existujú odborníci, ktorí ho chápu teoreticky, ale ako ukazuje momentálna prax na svete, nestačí to. Nestačí „posilniť“ iba imunitu, či trénovať len jednu jej časť (napr. vakcínou) a nerobiť ohľadne zdravia nič iné. Všetko poukazuje na to, že vírusu sa vyhnúť nedá žiadnymi doteraz použitými spôsobmi. Nové mutácie idú cestou prirodzeného výberu a menia sa z viac nebezpečných síce na menej nebezpečné, ale zato rýchlejšie a ľahšie šíriteľné. Preto sa skôr či neskôr jednostranný prístup „boja proti jednému vírusu“ vypomstí.

Naturopatia dáva prednosť príprave zdravého „terénu“ pred „bojom“ voči niečomu externému. Odolný terén, na ktorý vírus narazí a skončí, pomôže nielen proti jednej variácii vírusu, ale aj proti všetkým ďalším a proti iným patogénom, ktoré sa pridružia a na oslabenom „teréne“ rýchlejšie namnožia. Ak máme na „teréne tela“ nepovšimnutý podprahový zápal, tá posledná kvapka, ktorá zdravie zlomí, môže prísť aj takto. Aj vo forme vírusu, ktorý percentu ľudí vezme zdravie nenávratne. Čím viac je na svete ľudí s 'oslabeným terénom', tým to bude viditeľnejšie.

Hmm, ale toto je veľmi zložité. Lekári nič také nespomínajú, je predsa oveľa ľahšie dať tabletu či vakcínu.

Naturopatická a funkčná medicína s pokorou príjima fakt, že ľudský organizmus JE zložitý. Veľmi dobre chápeme aj to, že neexistuje liek na každú chorobu, ktorý pomôže každému jednému, a za všetkých okolností. Asi mnohí tušíme, že náš súčasný medicínsky systém je nedokonalý. Navyše zdravotný personál je vyčerpaný, znechutený a zbytočne napádaný aj za veci, za ktoré nemôže. Problém nie je v ľuďoch, ale v systéme, v jeho nastaveniach, obmedzeniach a prioritách. Dnešný zdravotný systém už dlhé desaťročia nemá priestor venovať sa prevencii a každému človeku osobitne. Za týchto okolností a kvôli národným štatistikám teda musí postačiť jeden meter na všetkých. Na iné nie je ani čas, ani vôľa. Peniaze sa nájdu, ale zdá sa, že dnes len tie od farmaceutických velikánov a na špecifiké účely spojené s ich výrobkami.

A čo ak nechcem byť len nejakou štatistikou, veď každý máme trochu iné potreby?


Práve preto, s pokorou voči medicíne klasickej a ideálne v spolupráci s ňou, ponúka naturopatia systém, ktorý je stavaný na iných princípoch. Je to spôsob, ktorý vníma všetky časti ľudského tela ako jeden celok a chápe dôležitosť toho, že každý má tieto systémy tela inak naladené. Prioritu dáva prevencii a posilneniu, optimalizácii všetkých systémov a nielen imunity samotnej. Podívajte sa na obrázok hore, všimnite si, kam patrí imunita a ako je votkaná do pyramídy ľudského zdravia. Ako sa môže niečo tak zložité riešiť jednou terapiou a úplne rovnako pre všetkých? Prvky tejto „stavby“ si priam žiadajú individuálny prístup.

Každý z nás začíname s inými génmi a putujeme životom inými epigenetickými zmenami, dokonca aj ak ide o jednovaječné dvojčatá. Ale ani tento základ (genetický prejav) nie je nemenný. Počas života sa nám „vylaďuje“ pod vplyvom vonkajšieho prostredia, a to buď pozitívne, alebo negatívne. Ku „vplyvom vonkajšieho prostredia“ patria veci ako naša strava, čo do tela a naň dávame, čo dýchame, ako to vstrebeme, či poskytneme telu dostatočný priestor na detoxikáciu a regeneráciu. Čiže ako žijeme svoj život.

Ok, ale stále mi to pripadá dáke zložité a neviem, či je to pre mňa...?


Všetko naraz sa pochopiť nedá a preto treba niekde začať, akokoľvek nedokonale. Preto som vytvorila Program 4 pilierov, aby sme nestratili pre stromy výhľad na les a rozdelili komplexnosť zdravia na menšie kroky.

Pozrite sa na obrázok, najskôr na jeho dolnú časť – na myslenom 'podstavci Génov' stoja 'Piliere', ktoré držia 'Pyramídu zdravia'. Čisto z praktických dôvodov prehľadu som ich rozdelila na štyri – „výživa duše“ (kontakt, psychické nastavenie), výživa tela (fyzická - pohyb a chemická - strava), obnova (spánok, relax) a očista (detox, enviroment). Na presných slovách zatiaľ nezáleží.

Piliere sú jednoducho všetky veci, ktoré vplývajú na zdravie tak, že budú vyvolávať epigenetické zmeny. Čiže gény sa pod vplyvom váhy pilierov buď „utíšia“ alebo začnú „kričať“. Váš zdravotný stav (pyramída) bude výsledkom tohto stretávania génov (čo máte vo vienku) a prostredia (ako žijete život, životospráva).

PROGRAM 4 PILIERE ZDRAVIA funguje tak, že spolu vyhľadáme, kde „zateká“. Kde sú diery na myslenej streche pyramídy zdravia. Ktoré z nich sú akútne a treba hneď plátať, a ktoré zatiaľ vydržia, ale treba ich úzko sledovať?

Hmm, a teraz mi to pripadá ako niečo pre deti, diery v streche?


Príklad. Ak „tečie do trávenia“, prvé kroky a konkrétne rady, sa budú týkať najmä tejto oblasti. Dáme si aj otázku, či, a ako vážne, budú kvôli neoptimálnemu tráveniu chýbať „stavebné prvky“ na obnovu a regeneráciu celého tela. Budú už porušené aj slizničné vrstvy, ktoré hýria aktívnym a ochranným mikrobiálnym materiálom? Mikrobiota, ktorá sa mimochodom nenachádza len v tráviacej sústave (črevná flóra), ale všade po tele, bude kritická pri tréningu správnej reakcie našej imunity na vonkajšie útoky. Ktoré z tých 4 pilierov bude mať na našu mikrobiotu najsilnejší negatívny vplyv? Ako to bude riadiť genetika a v čom sme odlišný od iných?

Vidíte, ako je to všetko prepojené? Ako nemôžeme mať dlhotrvajúcu skvelú imunitu bez podpory trávenia, bez dobrého spánku, či psychickej pohody? Jeden vitamín, či aj dva, tri, proste nemôžu stačiť. Neviem preto dať ani všeobecne platné rady, ani zoznam vitamínov, ktoré budú vhodné pre všetkých rovnako.

Ak nedodáme telu (a duši!) všetko čo si vyžadujú naše individuálne potreby, zákonite začne slabnúť jeden telový systém za druhým. Roky bežia a človek si to ani nevšimne, až kým nenastane „stresová situácia“. Môže ísť o stres fyzický (napr. atletický výkon, zima), psychický (napr. zodpovednosť, strata), alebo environmentálny (napr. pesticíd, ťažký kov), či fyziologický (napr. prirodzená hormonálna zmena). Vtedy sa akumulovaný problém prejaví ako choroba. Čím viac je zdravie zanedbané, hoci nemusí ísť o žiadnu diagnózu, tým budú „opravy“ ťažšie, drahšie a menej účinné. Telo si vie roky naše prehrešky výborne balancovať, ale na úkor kvality, flexibility, na úkor prispôsobenia sa nečakaným stresom a teda odolnosti, či nezlomnosti.

Ale ako nájsť tie diery, ak sú skryté? Veď vidíme len vrcholček ľadovca... A lekárske testy mám všetky ok...


Tu prichádzajú na scénu rôzne diagnostické metódy. Naturopati si tvoria celkový obraz o človeku a všímajú si nielen to, čo vidno na povrchu, či na základe pár krvných testov. Keďže alternatívna medicína nemá podporu štátu, každý z nás si tvoríme vlastný systém práce s klientom. Ten môj je jedným z príkladov. Program 4 pilierov začína vypracovaním „Analýzy 4 pilierov“, kde zaostrím na slabé miesta (diery na streche) a navrhnem, ako ich najlepšie zmeniť (zaplátať). Prioritu vždy hrajú individuálne potreby a neexistujú dva rovnaké programy.

Ok, ale napríklad moja teta nemá email a potrebuje pomoc, ale toto ona čítať určite nebude. Čo by som jej poradila na jej problém A, B a na C?


Bohužiaľ, ak už choroba vznikla a je rozvinutá, moje pôsobenie môže byť len podporného charakteru. Akútne stavy patria na kliniku do rúk lekárov. Ak choroba akútna nie je, môžeme začať napríklad jednoduchým „uprataním“ diéty. Urobiť pár malých ale podstatných zmien tak, aby mala jej strava viac proti-zápalový charakter. Bez vstupov však neviem dať zmysluplné výstupy a preto bude potrebovať niekoho, kto jej pomôže s online komunikáciou. Všeobecné rady sú bohužiaľ bodom úrazu v oblasti výživy, preto ich nerada poskytujem.

Chápem, že ľudia väčšinou hľadajú rýchlu zázráčnú pilulku. Vždy to tak bolo a bude. Nemám nič proti tomu, ale treba pochopiť aj to, že dôležitý je "terén" nášho tela. Je ľahšie ho pripravovať vopred dobrou životosprávou, než doháňať zameškané.

Ak ide o nový vírus, napríklad začnite databázou C19early. Za každou terapiou sa cez databázu dostanete na originálne vedecké práce a môžete si ich sami prehodnotiť, či sú pre vás dostatočne "dôveryhodné". Nejde o úplný zoznam, skúmalo sa oveľa viac účinných látok, napríklad z tmavého bobuľovitého ovocia ako arónia a čierne ríbezle, granátové jablko, či rezveratrol (aj tu) ako samostatná látka, alebo komplet čínska medicína ako samostatný systém nie nepodobný naturopatii. Zaujímavé zhrnutie potenciálnych terapií nájdete aj na Mandale, ale bohužiaľ bez referencií.

 

Čo je teda Vašou úlohou, keď "nič neliečite" a o zdravej diéte sa už popísalo, každý si môže informácie vygoogliť zdarma?

 

Každý si môže nájsť svoju vlastnú cestu a naštudovať si všetko sám. Mojou úlohou je napríklad pomocť tým, ktorí sa v samoštúdiu stratia, alebo si nejakou "vygooglenou" radou či diétou poškodia zdravie, či prinajlepšom im to nepomože. Usmerniť pri výbere správnych testov a diagnostických metód, ktoré majú nadštandartný charakter. Aby ste nemuseli hádať, ktoré základné živiny sú v deficite, alebo ktoré potraviny budú asi problematické. Dať situáciu do obrazu, ktorý sám človek nevidí.  Konkrétnu chorobu A, B aj C samozrejme do úvahy beriem, ale ju "neliečim" v tom zmysle, ako to robí lekár. Nedávam "niečo na niečo". Pre naturopatický prístup je oveľa dôležitejšie zistiť, čo tomu A, B alebo C, predchádzalo? Prečo sa choroba "C" vôbec rozvinula a kde má vaša teta slabé piliere - či to siaha aj do genetiky, alebo stačí zmeniť pár zvykov, aby sa zdravie postupne navrátilo. Navrhnúť zvládnuteľné kroky a pomôcť ich realizovať.

Ako začať Program 4 piliere?


-ozvite sa emailom a napíšte pár slov o Vás

-obratom pošlem vstupný dotazník a jedálniček na vyplnenie

Viac sa dozviete na tomto odkaze, spolu s cenami.

Viac o diagnostických testoch je tu.

nedeľa 18. apríla 2021

Polievka zo sladkého zemiaku a šošovice

Tento recept je určený špeciálne pre tých, ktorí majú alergiu na "klasickú" polievkovú koreňovú zeleninu. Alergia na čeľaď mrkvovité je pomerne častá a prejavuje sa nielen pri konzumácii či príprave zeleniny, ale aj sennou nádchou na rastliny, ktoré patria do tejto čeľade - VIAC NA KONCI ČLÁNKU.

Ak alergiu nemáte, nasledovný recept si môžete upraviť pridaním petržlenu, rímskej rasce, zelerovej stonky či ajwain korenia, ktoré ju chuťovo osviežia.

 Potrebujete

250g šošovice (pol bežného sáčku)
1 väčší, alebo 2 menšie sladké zemiaky (bataty)
tuk - akýkoľvek máte - ghíčko, alebo olivový či kokosový olej, maslo...
 
Na výber (nemusí byť): kúsok cvikle, obyčajný zemiak, paradajky, cesnak
 
Na ochutenie - a zároveň lepšie strávenie strukoviny:
zázvor (kocka čerstvého, alebo aj práškový) 
kurkuma
chilli korenie
kardamon
biele alebo čierne korenie
bobkový list
soľ
 
 
 
 

Tmavá šošovica klíči rýchlejšie

 
Pri červenej celej šošovici stačia 1-2mm klíčky. Rozpolená červená šošovica sa naklíčiť nedá, stačí ju dobre namočiť.

Postup


1. Šošovicu dať naklíčiť 2-3 dni vopred. Prvý deň vymeniť vodu aspoň 2x denne. Po dokonalom napučení vodu vyliať, posledný krát vymyť a dať zakrytú na teplé miesto.

2. Počas 2 dní klíčenia šošovicu vymývať 1-2x denne, aby neplesneli nečistoty či poškodené semená.

3. Naklíčenú šošovicu dať variť so všetkým korením (okrem soli) s kúskom tuku. Tuk je dôležitý na uvoľnenie aktívnych látok z korenín. Zatiaľ si pripraviť zvyšok ingrediencií.

4. Nakrájať sladký zemiak a inú zeleninu (ak dávate cviklu, zemiak, či paradajky a cesnak) a dať variť ku šošovici a vtedy pridať aj soľ.
 
5. Keď je všetko mäkké, polievku dochutiť a rozmixovať ponorným mixérom.

Dobrú chuť  :)
 
 

Máte alergiu na mrkvovité?

KOREŇOVÁ ZELENINA - mrkva, zeler, petržlen, paštrnák 

MRKVOVITÁ "BURINA"   (obr. dole)

KORENIE - ajwain, rasca, rímska rasca (cumín), aníz, semeno koriandru, fenykel, kôpor

Možné sú krížové reakcie na - latex, arašidy, melóny, trávy, obilniny a

STROMY - breza, lieska 
 
Pri alergii na mrkvu, zeler a petržen môžu vadiť aj pele z mrkvovitých rastlín. Najviac alergénny býva koreň, menej alergénne bývajú zelené časti a semená. Pri vážnejších alergiách je lepšie vyhýbať sa všetkým častiam rastliny.
 


 
pondelok 28. septembra 2020

Nízky vitamín D je rizikovým faktorom respiračných problémov vrátane COVIDu


Na základe údajov o 191 779 amerických pacientoch, mali ľudia s hladinou vitamínu D > 55 ng/ml (138 nmol/l) až o 47% nižšiu pozitivitu na SARS-CoV-2 v porovnaní s tými, ktorí mali hladinu pod 20ng/ml (50 nmol/l).

Riziko pozitivity SARS-CoV-2 postupne klesá, až kým hladiny v sére nedosiahnu 55 ng/ml. Toto zistenie nie je prekvapujúce vzhľadom na už známy poznatok, že riziko chorôb z respiračných vírusových patogénov narastá s klesajúcou hladinou vitamínu D. Toto je vzťah, ktorý pretrváva vo všetkých zemepisných šírkach, rasách/etnikách, u oboch pohlaví a platí vo všetkých vekových rozpätiach.

Iránska štúdia zverejnená v polovici júla 2020 tiež zistila, že pacienti s hladinami vitamínu D nad 30 ng/ml (75 nmol/l) mali lepšie klinické výsledky a oveľa nižšie riziko úmrtia.

Na základe údajov 7 807 Izraelčanov, tí s hladinou vitamínu D nad 30 ng/ml (75 nmol/l) mali o 58-59% nižšie riziko pozitívneho testu na SARS-CoV-2 v porovnaní s tými, ktorí mali hladinu vitamínu D nižšiu ako 29 ng/ml (74 nmol/l). Navyše zistili, že ak hladina vitamínu D klesne pod 30ng/ml, tak sa približne zdvojnásobuje riziko hospitalizácie na COVID-19. Medzi pacientmi nad 40 rokov, ktorí mali hladinu vitamínu D pod 30 ng/ml, zomrelo 20% v porovnaní s 9,7% pacientov s 30 ng/ml a vyššou hladinou. Pri hladine vitamínu D aspoň 40 ng/ml zomrelo len 6,3% z nakazených.

Španielski vedci zase zistili, že poskytnutie doplnkového calcifediolu (analógu vitamínu D3) hospitalizovaným COVID-19 pacientom znížilo prijatie na JISku z 50% na 2%. Vitamín D úplne eliminoval úmrtia, pričom z tých, čo ho nedostali až 7,6% podľahlo.

Štúdia z augusta 2020 zistila, že pacienti s hladinou vitamínu D pod 12 ng/ml (30 nmol/l), mali 6,12-krát vyššie riziko závažného ochorenia vyžadujúceho invazívnu mechanickú ventiláciu a 14,7-krát vyššie riziko úmrtia v porovnaní s pacientmi s hladinou vitamínu D nad 12 ng/ml.

Ako užívať vitamín D?


V prvom rade reagujem na video od Dr. Bukovského, v ktorom tvrdí, že vstrebanie vitamínu D cez ústnu sliznicu - v podobe kvapiek alebo spreju (teda aplikáciou pod jazyk), nie je vôbec účinné. Zdá sa však, že sa mýli - tu je zoznam hneď niekoľkých dôkazov, ktoré toto tvrdenie vyvracajú:
https://betteryou.com/evidence-intraoral-vitamin-absorption

Ak užívate vitamín D ako dlhodobú prevenciu a nie jednorázovku (napr. pri vážnej viróze), je ideálne ho brať spolu s vitamínom K2. Tento totiž zabezpečí, že vápnik a iné minerály, ktorých absorpcia pri zvýšenom vitamíne D výrazne narastá, sa uložia do kostí a zubov a nie do mäkkých tkanív (zabráni sa tak kalcifikácii).

Viac detailov o vitamíne D sa dočítate v mojom článku z r. 2013, ktorý je naďalej aktuálny. Za 7 rokov sa objavili na trhu mnohé nové formy vitamínu D. Ktorý bude pre vás najvhodnejší, a aká dávka, závisí na mnohých okolnostiach, ktoré prehodnocujem počas konzultácií.

Zdroje:

PLOS ONE September 17, 2020 DOI: 10.1371/journal.pone.0239252

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/febs.15495

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076020302764 in

https://chrismasterjohnphd.com/covid-19/finally-confirmed-vitamin-d-nearly-abolishes-icu-risk-in-covid-19 and in https://medium.com/microbial-instincts/the-first-clinical-trial-to-support-vitamin-d-therapy-for-covid-19-906a9d907468

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/09/28/coronavirus-infection-rate-vitamin-d.aspxpiatok 17. júla 2020

TOXICKÉ KOVY - TEST VLASOVÝCH MINERÁLOVMetabolizmus ťažkých kovov


Toxické ťažké kovy sú tie minerály, ktoré v tele nemajú žiadnu, alebo doteraz neobjavenú funkciu.

Toxické kovy sa môžu do tela dostať vdychovaním, konzumáciou alebo cez pokožku.

Existuje ešte jedna cesta – príjem cez placentu od matky počas tehotenstva. Takéto kovy majú schopnosť ostať v tele po celý život.

Po absorbovaní kovov do krvi sa ich telo snaží z nej čím skôr odstrániť bežným spôsobom – cez obličky, žlčou a cez kožu. Telo sa takisto snaží minimalizovať ich toxický vplyv zaobalením do tukových a iných menej dôležitých tkanív.

Poškodenie organizmu sa deje cez ich fyzikálne, chemické a elektromagnetické vlastnosti. Toxické kovy často zabraňujú absorpcii a metabolizmu základných minerálov a takisto ich vytláčajú v miestach naväzovania enzýmov. Toto môže čiastočne, alebo úplne, zabrániť správnemu fungovaniu danej molekuly enzýmu.


Cieľové orgány a súvisiace minerály


Každý toxický kov má afinitu (príťažlivosť) k určitému orgánu alebo tkanivu. Napríklad ortuť migruje najmä do obličiek a mozgu, kadmium sa usadzuje v tepnách, obličkách a v okostici. Hliník sa často akumuluje v endokrinných žľazách a v kostiach.

Efekt týchto toxických kovov je znásobený práve vtedy, keď máme zároveň nedostatok základných minerálov. Takáto situácia dovoľuje substitúciu (zámenu) toxického kovu v enzymatickom systéme. Táto zámena síce udržiava telo v činnosti, ale nie optimálne. Nazýva sa to „princípom prednostných minerálov“. Telo síce dáva prednosť použitiu vitálneho minerálu, ale ak takýto nie je k dispozícii, nahradí ho aj toxickým.

Napríklad zinok je potrebný v tepnách pre ich flexibilitu a pevnosť. Ak konzumujeme stravu chudobnú na zinok a zároveň prijímame kadmium z kontaminovaného prostredia, či stravy, nahradí jeho funkciu v tepnách. Toto síce zabezpečí, že takýto organizmus prežije, ale jeho fungovanie nebude stopercentné. Takéto tepny, v ktorých sa zinok nahrádza kadmiom, budú krehkejšie a viac náchylné na sklerózu a kôrnatenie.

Skutočné ozdravenie srdcovo-cievneho systému bude teda záležať na úspešnej výmene kadmia za „prednostný minerál“, zinok. Toto je podstatou vedeckého zamerania výživovej minerálnej terapie.


Odhaľovanie toxických kovov


Všetky testy – z krvi, moču a vlasov – sa môžu používať na detekciu toxických kovov. Žiadny test však nedokáže odhaliť všetky z nich. Krvné testy sú výborné vtedy, ak nastala expozícia počas pár minulých dní, možno týždňov. Nemajú však význam pri chronickom vystavení ich príjmu.

Niektorí terapeuti používajú ako test 6 a 24-hodinové vzorky moču. Tieto odhalia kovy len vtedy, ak si pacient predtým vezme chelatujúci faktor, napr. pri ortuti v podobe EDTA alebo DMSA. Chelatujúce látky naviažu všetky kovy a minerály z krvi, vrátane tých toxických, a umožnia ich vylúčenie močom. Tento test ale nedokáže odhaliť kovy uložené hlbšie v tkanivách orgánov.

Výskumy Americkej organizácie ochrany prostredia EPA a Komisia atómovej energie AEC potvrdzujú, že pri zhodnocovaní vážnosti chronického vystavenia sa toxickým kovom sú testy minerálov z vlasovej vzorky veľmi užitočné.

Prečo sa niektoré kovy nezobrazia na teste?

1)
Toxické kovy sú fixované v proteínovej štruktúre vlasu postupne, ako vlasy rastú. Toto síce môže odzrkadliť celkové množstvo kovov v tele, ale treba pritom pamätať, že niektoré kovy sa prednostne akumulujú v iných orgánoch.

Aby sa zistili všetky kovy, musela by sa vykonať biopsia každého orgánu. Z tohto dôvodu, aj keď bola osoba vystavená nejakému toxickému kovu, nemusí to byť hneď vidno vo vlasovom teste. To znamená, že daný kov sa ešte neusadil vo vlasovej štruktúre.

„Rýchli oxidatéri“ majú vo všeobecnosti merané vyššie hladiny kovov vo vlasoch ako „pomalí oxidatéri“. To ale neznamená, že sú viac toxickí - rýchlejší metabolizmus má viac energie na odstraňovanie toxických kovov z tela, vrátane ich odstránenia cez vyrastené vlasy.

Naopak, viac toxickej záťaže mávajú „pomalí spaľovači“, u ktorých je eliminácia toxických kovov pomalšia, hoci na teste vlasových minerálov sú hladiny nižšie. Ak tento človek zrýchli svoj metabolizmus, môže sa to na teste prejaviť dočasným nárastom hladín toxických kovov. Tieto hladiny sa môžu pohybovať hore-dole podľa toho, ako sa telo bude postupne zbavovať kovov z ložísk v rôznych orgánoch.

2)
Vo vlase sa ukáže iba organická forma ortute. Je nebezpečnejšou formou než anorganická, lebo sa prioritne akumuluje v tuku orgánov ako mozog (preto sa v teste ukázať už nemusí). Metylortuť pochádza najmä z konzumácie rýb a z fungicídov, alebo bakteriálnou premenou inorganickej ortuti. Etylortuť je najmä z vakcín. Obe organické formy a elementálna ortuť (výpary napr. zo spaľovní a zubných amalgámov) sa prenášajú aj placentou a mliekom z matky na dieťa.

Keď je hladina na teste nízka, ale ostatné minerály sú v deficite a vychýlených pomeroch, temer vždy to znamená skrytú prítomnú ortuť.

Druhý dôvod „falošnej“ nízkej ortute na teste je neschopnosť jej detoxikácie (a teda i vylúčenia vlasom von), napr. v prípade prítomnosti genetickej kombinácie ApoE 3/4 a ApoE 4/4.

Ako môžeme pomôcť vylúčiť toxické kovy von?


Existuje niekoľko metód, ktoré závisia na každom individuálnom prípade.

Na predpis v niektorých klinikách používajú chelatujúce činidlo Penicillamine na meď, Deferroxamine na železo a hliník, EDTA na mnohé kovy a DMPS, alebo menej toxický DMSA, na ortuť. Tieto chemikálie sú veľmi silné a účinné, ale zároveň majú aj niekoľko nevýhod:

1) Odstránia aj vitálne minerály a spôsobia ich výrazný deficit

2) Odstraňujú kovy cez obličky, čím ich poškodzujú

3) Samotné chemikálie použité na tento účel majú určitý stupeň toxicity

Ich použitie je opodstatnené len v akútnych prípadoch vystavenia veľkému množstvu toxických kovov naraz. Vykonáva sa na špecializovaných klinikách pod dohľadom lekárov. Ako dodatočné chelátory sa používajú kombinácie obsahujúce vysoké dávky vitamínu C, modifikovaný citrus pektín, sírové amynokyseliny, selén, olej zo semena koriandru, ílovité kremičité zeminy a uhlie (charcoal).

UPOZORNENIE: Vyhýbajte sa nevhodnému použitiu slabých chelátorov ako koriandrová vňať, chlorella a pod., ktoré síce dokážu kovy naviazať, ale nedokážu ich pevne udržať, ani bezpečne vyviesť z tela. Sami osebe spôsobia zbytočné „rozvírenie“ a zamorenie! Týka sa to aj nesprávneho použitia DMSA a DMPS.

Komplexný detox

- je základom úspechu pri akomkoľvek detoxe, vrátane ťažkých kovov

Ak neotvoríme dostatočne všetky únikové cesty a nepodporíme zdravie detoxikačných orgánov, pečene, tráviacej sústavy a obličiek (t.j. celkovú vitalitu), vystavíme telo nebezpečiu re-toxikácie (poškodeniu organizmu prudkým uvoľnením toxínov z hlbších vrstiev). Ku komplex detoxu patrí napr. tréning správnej techniky dýchania, odstránenie zápchy, konzumácia dostatku vhodnej vlákniny, optimálne trávenie, protizápalový Protokol 4R, podpora detoxu pečene, minerálne kúpele, sauny ... Podpora a fungovanie komplet telesného detoxu je cieľom pokročilého Nutriwellness coachingu.


Minerálna terapia

- znamená použitie minerálnych antagonistov a vyrovnanie deficitov minerálov

Každý toxický kov má svoj antagonistický „vitálny“ minerál. Príkladom antagonistov kadmia sú zinok a vápnik, antagonistom ortute je selén, antagonistom hliníka je kremík. Pomocou doplnenia minerálov a podpory dostatočnej energie a vitality vytvoríme oveľa priaznivejšie biochemické prostredie, ktoré automaticky podporí metabolizmus detoxikácie, často bez potreby iných drastických metód. Toto je aj cieľom programu navrhovaného na základe analýzy vlasových minerálov.ÚSPEŠNÝ DETOX ŤAŽKÝCH KOVOV V KOCKE


1) KOMPLEXNÝ DETOX PROGRAM (viď osobitný leták)
  • ENERGIA & VITALITA - dôraz na zvýšenie a udržanie úrovne energie a vitality regeneráciou HPT/HPA/HPG systémov (thyroid, adrenals, gonads) 
  • DRENÁŽ – riadne otvorenie únikových ciest, ako prvý detoxikačný krok 
  • BUNKOVÝ DETOX - posilnenie špeciálnych detoxikačných ciest

2) OCHRANA pred novými toxínmi z okolitého prostredia

3) CHELÁTORY - nasadenie rôznych typov „naväzovačov a špongií“

4) MINERÁLNA TERAPIA - doplnky antagonistických (substitučných) minerálov

Pokročilé detoxikačné metódy sú potrebné len zriedkavo a mali by sa vykonať len pod klinickým dohľadom, ako nadstavba horeuvedeného, nie samostatne.Zdroje ďalších informácií:


Evaluation of mercury exposure level, clinical diagnosis and treatment for mercury intoxication

https://www.quicksilverscientific.com/testing/detoxification

Heavy Metals and Human Health: Mechanistic Insight into Toxicity and Counter Defense System of Antioxidants

Adverse Effects of Low Level Heavy Metal Exposure on Male Reproductive Function

Liver and Cadmium Toxicity


streda 15. apríla 2020

Čo škodí mikrobiote, bude škodiť aj imunite
MIKROBIÓM

Ľudský mikrobióm je súhrnný názov pre genetický materiál mikrobiálnych organizmov, ktoré žijú v ľudskom tele. Tento genetický materiál je nevyhnutný na zachovanie nášho zdravia a normálne fungovanie ľudského tela. Vyvíjali sme sa spolu a flexibilita v zmene mikrobiómu (napr. na rozdiel od rastlín) pomohla človeku prispôsobiť sa rôznym životným podmienkam.


MIKROBIOTA

Ľudská mikrobiota pozostáva z rôznych druhov organizmov, ktoré s nami spolunažívajú. Najpestrejšia i najviac flexibilná mikrobiota sa nachádza v tráviacej sústave, konkrétne v črevách. Druhá najväčšia skupina organizmov mikrobioty sa nachádza na pokožke.

Ak sa nejakým spôsobom naruší táto harmónia (príklady vidíte na obr. hore), premnožia sa tzv. oportunistické organizmy, ktoré zaberú voľné miesto tam, kde sa vytvorilo zničením prirodzenej mikrobioty. 

Črevná mikrobiota

Črevná „flóra“ bol starší názov pre črevnú mikrobiotu, ktorá okrem baktérií, kvasiniek a iných hubových organizmov, obsahuje aj vírusy, parazity a iné jednobunkové organizmy. Každý človek má trochu iné zloženie mikrobiómu a najmä črevnej mikrobioty, podľa toho, v akých podmienkach sa narodil, vyvíjal, kde žije, aké jedlo konzumuje, akým syntetickým látkam je vystavený a mnoho iných vplyvov (viď obr.).

VPLÝVA NA:

VÝŽIVA

– zvyšuje dostupnosť a využiteľnosť živín z potravy

- biosyntetizuje niektoré vitamíny (K, B12, B2, folát a pravdepodobne aj ďalšie)

- ovplyvňuje čiastočne aj tvorbu energie či jej uloženie v podobe tuku

– vplýva na pocity hladu a nasýteniaIMUNITA

- imunitný systém a mikrobiota vytvárajú úzke spojenectvo

– mikrobiota svojou prítomnosťou „trénuje“ našu imunitu, ktorá by inak temer neexistovala a reguluje tak fungovanie a stupne zápalovej činnosti, ktorá je v niektorých prípadoch potrebná a pozitívna

- mikrobiota podporuje rýchlu a pohotovú reakciu na vniknuté patogény a ich zničenie cez viacero úrovní, no na druhej strane sa táto výhoda stáva náchylná na akékoľvek narušenie mikrobioty a vznik prehnaných reakcií a alergií

- podporuje vhodné odstraňovanie vlastných, poškodených častí tkanív a starých buniek tak, aby to bolo dostatočné, ale zároveň bez zbytočného preháňania, čím znižuje riziko autoimunitnej reakcie a vzniku chronickej chorobySPRÁVANIE

– molekuly uvoľnené mikrobiotou v črevách vedia ovplyvniť činnosť nervov a hormónov

– vplývajú na náladu, pocity nasýtenia, alebo chute na určité potraviny, napr. sladké

– podľa všetkého existuje prepojenie s depresiou, autizmom a ďalšími mentálnymi problémamiCHOROBY

slabá diverzita (rôznorodosť) mikrobiómu sa spája so zápalovými stavmi, napr. zápal v črevách (IBS, rakovina), obezita (využitie energie), diabetes typu 2 a metabolický syndróm ...

– súvis s rôznymi chorobami je predmetom neustáleho nového výskumu

– vývoj mikrobioty v črevách má prepojenie na rozvoj a zdravie mozgu, napr. má vplyv na únavu, stres, stavy paniky, dokonca aj šírenie patogénnych látok a infekcií prostredníctvom prepojenia vagus nervomZDROJE

Role of Microbiota in Immunity and Inflammation

Autoimmunity and the Gut

What is the Gut Microbiota, what is the Human Microbiome?

Bacteria as vitamin suppliers to their host: a gut microbiota perspective.

The core gut microbiome, energy balance and obesity

How gut bacteria affects brain and body (infographics)

May the Force Be With You: The Light and Dark Sides of the Microbiota–Gut–Brain Axis in Neuropsychiatry

Autoimmune Disorders of the Brain and Peripheral Nervous System


piatok 13. marca 2020

Potraviny proti angiogenézeAngiogenéza je jedným z niekoľkých mechanizmov, ktorým vzniká a rozširuje sa rakovinový nádor, a to nekontrolovaným rastom nového krvného riečišťa. Je to inak prirodzený mechanizmus v tele, potrebný pri hojení rán a pri pôvodnej tvorbe všetkých krvných ciev počas embryonického vývoja.

Problém nastáva vtedy, ak v tele dlho prebieha chronický zápal (viď osobitný leták na detailné objasnenie mechanizmu zápalu a dôležitosti protizápalovej stravy).

Ak sa proces vymkne spod kontroly imunitného systému cez zápalotvornú činnosť, angiogenéza pokračuje divoko a stáva sa prostriedkom na prívod živín k rastúcemu nádoru.

Potraviny vedia tento proces obmedziť len v počiatočných štádiách, ktoré sú bežné aj v zdravom tele, a ich konzumácia je teda preventatívneho charakteru pre každého človeka (proti vzniku, alebo návratu choroby). Mnohé z potravín majú hneď niekoľko kombinovaných mechanizmov, ktorými proti vzniku rakoviny pôsobia. Takisto sa synergicky ovplyvňujú - pri konzumácii viacerých druhov naraz sa pozitívny efekt niekoľkonásobne zvyšuje.

Objemová polovica denného či týždenného taniera ako zelenina a ovocie je základom modernej výživy, ktorá musí byť viac protizápalová, aby mohla čeliť požiadavkám našej toxickej doby.


 

Príklad jedného z Nutriwellness tanierov - jedna fáza z niekoľkofázového prístupu riešenia stavov a následkov chronického zápalu v tele


Keto Tanier


 
Zdroj
Angiogenesis Foundation (angio.org) from https://www.youtube.com/watch?v=OjkzfeJz66ostreda 11. marca 2020

Podporte imunitu pomocou melatonínu (a kde v strave ho nájdete)

Čo je to melatonín a prečo sa ním zaoberať práve teraz? 

 

Melatonín je látka, ktorá sa v tele tvorí zo serotonínu pri zotmení a navodzuje hlboký, kvalitný spánok. Jeho význam je však oveľa ďalekosiahlejší, než len sladký spánok... Má veľmi výrazné antioxidačné účinky, na ktoré nesiaha ani dobrá strava, či vitamínové doplnky. Regenerácia tela prebieha na niekoľkých úrovniach práve v noci, keď nič nejeme a keď je organizmus v relaxovanom stave.

Bolo ukázané, že riziká väčšiny chorôb prudko stúpajú práve v prípadoch nekvalitného spánku a nízky melatonín je, podľa všetkého, jedným z hlavných dôvodov. Výroba melatonínu klesá pri zvýšenom kortizole a pri narušenom cirkadiálnom rytme. Kortizol je hormón, ktorého hladina narastá pri strese, strachu a pocitoch ohrozenia, ale aj pri hluku, silnom svetle, súťaživosti a zápaloch.

Narušenie cirkadiálneho rytmu nastáva pri vystavení organizmu určitým žiareniam. Patrí sem najmä vystavenie očí svetlu modrého spektra v dobe po západe slnka (obrazovky, úsporné žiarovky, LEDky a pod.). Oheň a klasické žiarovky používané v minulosti majú modré spektrum veľmi slabé a prevažuje farba oranžová. Takisto sa potvrdzuje, že aj iné umelé elektromagnetické žiarenia (wifi, mobilné siete) majú na výrobu melatonínu negatívny dopad. Za zmienku stojí aj to, že mesto Wuhan v Číne, známe kvôli rozšíreniu nového koronavírusu, bolo jedným z prvých miest na svete, kde sa zaviedla celoplošná 5G sieť (desaťtisíce vysielačov) a to približne 2 mesiace pred vypuknutím nákazy. Negatívny vplyv na výrobu melatonínu má aj práca na nočné smeny, lety cez časové pásma, či aj posun ručičiek hodín pri letnom čase a inak nepravidelný spánkový režim.

Okrem cirkadiálnych zmien reaguje melatonín aj na zmeny sezónneho charakteru a striedanie ročných období. Jeho reakcia na skracujúce sa, alebo predlžujúce sa dni, je dôležitá pre všetky organizmy, ktoré sa musia prispôsobiť zmeneným environmentálnym podmienkam, aby prežili a dokončili svoj rozmnožovací cyklus, rast, či v prípade rastlín dozrievanie plodov a semien. Melatonín je prepojený aj na iné hormóny a signalizačné funkcie organizmu. Aj z toho dôvodu mávajú väčšiu epifýzu zvieratá žijúce v ťažkých podmienkach vyšších zemepisných šírok. Signalizácia melatonínu pomáha zabezpečiť, aby sa mláďatá rodili v priaznivejšom čase a mali šancu prežiť.

Odkiaľ sa berie melatonín 

 


U človeka vyrába melatonín najmä mozgová žľaza epifýza, ale vedci postupne prichádzajú na to, že temer každý orgán v tele má mechanizmus výroby melatonínu (aj keď nie je ešte známe, koľko ho vyrobia a prečo presne). Už len toto poukazuje na nesmiernu dôležitosť melatonínu u človeka a iných organizmov.

Epifýza sa nachádza približne v strede mozgu a je veľkosti fazuľky. Okrem výroby melatonínu je jej funkciou aj recyklácia, či filtrovanie mozgovo-miešnej tekutiny. Niekedy sa táto žľaza označuje aj za parietálne oko, alebo “tretie oko”, ktoré dokáže vnímať aj zmeny iné, ako registrujú oči. U niektorých živočíchov, ako rýb a plazov, sa používa napríklad na termoreguláciu.

Bohužiaľ, epifýza patrí medzi orgány, ktoré sú najviac náchylné na kalcifikáciu. Kalcifikácia obmedzuje výrobu melatonínu a môže súvisieť s chorobami, ktoré sú typické práve vo vyššom veku, keď kalcifikácia narastá. Existujú napríklad teórie, že zvýšená kalcifikácia epifýzy súvisí s endokrinnými a neurodegeneratívnymi chorobami.

Melatonín vzniká premenou aminokyseliny tryptofánu na 5-hydroxytryptofán a ďalej na serotonín (5-hydroxytryptamín), ktorý sa po západe slnka mení na melatonín (N-acetyl-5-methoxytryptamín). Z toho dôvodu bude jeho výroba obmedzená aj pri extrémne nízkom príjme tryptofánu (ako súčasti bielkovín). Na premenu budú vplývať aj kofaktory folátového cyklu, teda kyselina listová (najmä dostupnosť aktívneho folátu), ďalej vitamíny B6, B12 a zinok s horčíkom.

Následky elektrosmogu (umelého osvetlenia a iných žiarení) na spánok a imunitu

 

Počas spánku prebieha, aj vďaka melatonínu, dôležitá regenerácia tkanív, slizníc a špecificky tenkých bariér (tenké črevo, mozog, mechúr…), ktoré chránia pred vnikom toxických látok do krvi a orgánov. Narušenie týchto bariér sa prejavuje znížením imunity, až vznikom autoimúnnej reakcie (celiakia, reumatoidná artritída, psoriáza, Alzheimerova choroba atď.).

Kvalitný spánok bude preto nesmierne dôležitý pre dobré fungovanie imunitnej sústavy a optimálnej detoxikačnej schopnosti organizmu
, ktorá si vyžaduje pokoj, dostatočne nízky kortizol a dostatočne vysokú hladinu hormónu melatonínu.

K elektrosmogu patrí wifi, Bluetooth techológie, mobilné siete, ale aj bežná elektronika, rozvody v stenách a (aj nezapnuté!) nočné lampy. Aj tí, čo nereagujú priamo a nie sú inak citliví (migrény, tlaky v hlave, brnenie, závrate, zahmlené myslenie), môžu mať pod vplyvom umelých žiarení problém s dostatočnou tvorbou a funkciou melatonínu.

Ďalší "neviditeľný" problém môže nastať prostredníctvom vplyvu žiarení na našu mikrobiotu. Mikrobiota je súhrn mikroorganizmov (baktérie, huby, vírusy, parazity), ktoré s nami spolunažívajú a regulujú aj mnohé telesné funkcie, vrátane asi 80% imunity. Ako všetky mikroorganizmy, ľudská mikrobiota bude reagovať na nové umelé elektromagnetické frekvencie s nepredvídateľnými následkami. Mobilné vysielače môžu byť nasmerované priamo na byt či dom, sused môže mať modem s wifi na druhej strane steny 20cm od postele, pustený 24 hodín denne. Dôležité je všímať si to najmä v prípadoch, ak zrazu máte slabší spánok bez iného dôvodu, prípadne ste dostali vážnu chorobu, z ktorej sa neviete dostať, alebo ak máte malé deti, či plánujete počatie a nedarí sa.

Vplyv nových a silnejších mobilných sietí nebol nikdy nijako testovaný, nikdy v minulosti sme neboli vystavení ničomu podobnému, a všetci sme tým pádom pokusnými králikmi.

Čo s tým? 

 

Chrániť sa pred nadmernými žiareniami a modrým svetlom večer a v noci je logickým riešením, ale nie je to predmetom tohto článku.

Ako inak podporiť dobrý spánok?

Ak je hladina kortizolu vysoká, bude nízka výroba melatonínu. A naopak, ak nevzniká dosť melatonínu, hladina kortizolu ostáva vyššia... Ako preseknúť tento zamotaný kruh?

Melatonín sa našťastie nachádza aj v mnohých potravinách a to v množstve, ktoré dokáže ovplyvniť hladinu v krvi a tým pádom pomôcť s reguláciou spánku. Na rozdiel od serotonínu, ktorý sa bežne nedostane krvou cez bariéru mozgu, u melatonínu sa zistilo, že toto nie je problém. Čiže aj pri konzumácii potravín s obsahom melatonínu sa tento dostáva do mozgu a tým pomáha spánku. Najvyšší obsah melatonínu sa zistil u kyslých čerešní (vedie druh Montmorency), ktorých koncentrovaná šťava je známa pomôcka pri nespavosti, ale aj rôznych zápaloch.

Prečo nie ako doplnok melatonínu?

Pri všetkých živinách platí, že sú najlepšie z potravín, kvôli efektu synergie s inými, často ešte neobjavenými látkami. Dvojnásobne to platí pri hormónoch alebo ich formách, ktorou je aj melatonín. Niektoré živiny sme si bohužiaľ z pôdy už vyčerpali, a preto vznikla nutnosť a zmysel brať ich doplnkovo, ale v prípade melatonínu je to iné, keďže ide o hormón a branie umelo-syntetizovaných foriem hormónov môže mať nepredvídateľné následky.

zdroj: neuronanos.com
Doplnok melatonínu nenahradí pôvodnú príčinu jeho zníženia, a to nevhodné vystavenie sa umelým žiareniam a osvetleniu, či nadmieru stresu a strachu (ktoré udržujú vyšší kortizol). Doplnok je vhodnejší ak ide o jet lag, a teda jednorázové použitie pri letoch a posunoch ručičiek hodín.

Okrem potravín zo zoznamu dole sa zistilo, že vrámci tropického ovocia spôsobil najväčší nárast melatonínu ešte ananás,  viac ako banán a tretí bol pomaranč (meraním metabolitu melatonínu v moči).

Tieto potraviny večer (po zotmení) pomôžu negovať denný kortizol a navýšiť hladinu melatonínu.

Koncentrát čerešňového džúsu dostať ako doplnok stravy (vrátane našej Natural Dispensary).


POTRAVINA
Melatonín, ng/100g*
Koncentrát džús kyslých čerešní
17 535
Kyslé čerešne
(najviac Montmorency, druh Balaton 6x menej)
200 - 14 000  
Nočné mliečko
10-40 ng/ml (1.035g)=
966 - 3 865 ng/100g
Orechy vlašské
270**
Horčičné semeno
191.33
Kukurica
187.80
Ryža
149.80
Zázvorový koreň
142.30
Arašidy
116.70
Jačmenné krúpy
87.30
Ovsené vločky
79.13
Špargľa
76.62
Paradajky
53.95****
Pivo, víno
50 - 200  približne
Mäta čerstvá
49.66
Čaj čierny
40.50
Banán menej zrelý
31.40
Brokolica
26.67
Archangelika lekárska
25.12
Granátové jablko
21***
Jahody
21***
Ľubovník bodkovaný
19.61
Banán zrelý
18.50
Kel ružičkový
16.88* suchá hmota s výnimkou čerešní a tekutín
** priemer – zistené hodnoty 90.7-450 ng/100g
*** priemer – zistené hodnoty 13-29 ng/100g
alebo inde merané jahody čerstvé 1.38–11.26 ng/g (na gram!)
**** alebo inde merané čerstvé 4.11–114.52 ng/g (na gram!)
 

Zdroje