štvrtok 19. novembra 2015

JE LEPOK NAOZAJ ŠKODLIVÝ?

Časť 1. Zmena našej črevnej flóry pod vplyvom prostredia (úloha epigenetiky)

Microbiom large


Vzácny a zaujímavý experiment z Mayo Clinic (Rubio-Tapia a Murray) porovnával asi 3000 uschovaných krvných vzoriek mladých zdravých pilotov zo 40-50.tych rokov so vzorkami podobnej skupiny dnešných mladých mužov. Za túto dobu, teda za posledných 50 rokov, sa pomocou týchto vzoriek zistilo, že indikátory celiakie a NCGS (neceliatickej citlivosti na lepok) v krvi, zaznamenali až 4-násobný nárast.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tieto vysoké počty ľudí s citlivosťou na lepok boli zaevidované vďaka lepším testom. No pravda je bližšie k tomu, že citlivosť nastala kvôli zmene črevnej flóry a teda aj imunity, oproti ľuďom spred pol storočia.

Prečo nastala zmena imunity a nárast citlivosti na lepok za posledných 50 rokov?

LEBO NASTALA PRUDKÁ ZMENA KVALITY NÁŠHO 'VONKAJŠIEHO' PROSTREDIA:

1) Hybridizáciou pšenice počas minulého storočia sa podstatne zvýšil obsah lepku v zrne.

2) Od vojnového obdobia bolo do prostredia, a do nášho každodenného života, uvedených asi 70 000 nových syntetických látok. 

Zmenu črevnej flóry a teda aj imunity, oproti ľuďom spred pol storočia, má na svedomí najmä prudký nárast používania antibiotík po vojne a rozmach používania chémie v poľnohospodárstve. Od 70-tych rokov sa k tomu pridal aj výskyt geneticky modifikovaných potravín. Oba tieto faktory, novouvedené do nášho prostredia, majú schopnosť aktivovať epigenetické zmeny.


Dr. Mark Houston, má na to svoje výstižné motto:
„Máme limitovaný počet vnútorných reakcií na nekonečný počet vonkajších útokov.“
Dr. Marsh nám pripomína, že tráviaci systém - od ústnej dutiny až po koniec - je technicky súčasťou vonkajšieho prostredia! Aj keď dutina nášho tráviaceho systému nevyzerá „špinavo“, je vystavená všetkému tomu znečisteniu a chemikáliám, ktoré prehĺtame ako potravu, či lieky. Škodlivé, či telu-cudzie látky, ktoré nezničili a nerozložili tráviace enzýmy, sa dostávajú nižšie do čreva. Prvá veľká bariéra vstupu týchto škodlivín do tela je v práve našom čreve, preto sa tu nachádza aj podstatná časť imunitného systému! Túto bariéru pomáhajú tvoriť symbiotické baktérie, ktoré nazývame mikrobióm.

Bohužiaľ, mnohé chemické látky (mnohé z nich antibiotické) vplývajú na naše črevo a ničia pôvodné zloženie mikrobiómu. Narušením jemnej rovnováhy zastúpenia rôznych baktérií v čreve sa schopnosť nášho imunitného systému monitorovať a reagovať na prostredie zmení. Imunita začne dostávať zmätené odkazy, musí zareagovať na mnohé nové a toxické látky, až sa stáva HYPERCITLIVOU. Je možné, že v takomto stave zareaguje imunita na lepok ako na toxickú látku, a to čoraz agresívnejším spôsobom, čoraz častejšie a u čoraz viac ľudí.

Dnes už vieme, že zmena črevného mikrobiómu má na svedomí aj celú radu chronických stavov, vrátane obezity a zápalových ochorení. To, akú presnú úlohu tu zohráva lepok, prečo práve on a či sa to týka nás všetkých, sa dozviete v ďalších častiach.


UPDATE 20.5.2016 - Secret Ingredients GMO & Round Up - dalšia puzzle v obraze citlivosti na lepok...


Zdroje:
Gluten Summit Nov. 2013
Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly