nedeľa 9. júna 2013

Epigenetika a výživa


riseearth.com

Sme vychovávaní vo vedomí, že jedlo je predovšetkým nevyhnutným zdrojom energie a kalórií. Čiastočne chápeme úlohu vitamínov, minerálov a fytolátok, ktoré pomáhajú prevencii pred chorobami.

Avšak na rozdiel od našej generácie, staré civilizácie sa stavali k jedlu úplne inak. Potrava a jej prijímanie boli pre nich posvätné a uctievané. V piesňach a modlitbách sa odrážala viera, či intuitívny poznatok, že prijímaním potravy sa každý z nás stával súčasťou sveta navzájom prepojeného „sieťou života“.

Moderná epigenetika v podstate potvrdzuje túto tajuplnú informáciu a ukazuje, že naše gény sa vypínajú a zapínajú na základe chemickej informácie prijímanej denne v našej potrave. V tomto chápaní, jedlo nie je len palivom – je to predovšetkým prostriedok, ktorým sa do nášho tela dostávajú informácie z vonkajšieho sveta, v ktorom žijeme.

Doktorka medicíny Catherine Shanahan strávila 10 rokov štúdiom problému programovania génov potravinami. Zistila, že jedlo vie ovplyvniť neposlušné gény oveľa spoľahlivejšie ako akýkoľvek umelý zásah v podobe biotechnológie. Jednoducho povedané, cez prijímanie vhodnej stravy pre naše momentálne potreby zdravia, vieme ovplyvniť našu genetiku do takej miery, že je možné odstrániť v podstate každú chorobu. A ak toto urobíme zavčasu a naše genetické momentum bude dosť silné, posunieme nášmu budúcemu pokoleniu dar pevnejšieho zdravia a nekonečné možnosti rozvoja.

Epigenetika je definovaná ako „zdedené zmeny v genetickom vyjadrení, ktoré nastanú bez zmien v sekvencii pôvodnej DNK - čiže bez zmien našich génov“. Relatívne nedávno sa zistilo, že epigenetická modifikácia génov nastáva napríklad procesmi ako metylácia cytozínu (zložky DNK) a úpravou histónov (baliaceho materiálu DNK), chemickými reakciami ako metylácia, fosforylácia alebo acetylácia.

Príkladom dlhodobo skúmanej potravinovej zložky je kurkumín zo známej koreniny, s desiatkami vedecky overených zdravotných účinkov. Vo väčších koncentráciách dokonca pôsobí ako protirakovinový liek, ako zistili výskumníci z Texaskej Univerzity a je ukázané, že jeho pôsobenie skutočne prebieha cez epigenetické zmeny, teda moduláciu DNK. Pri pohľade na jeho molekulu vidíme, že obsahuje 2 metylové molekuly na fenolových kruhoch (polyfenol) a je preto možné, že práve táto štruktúra má významnú úlohu pri epigenetike. Užitočné metylové skupiny sa nachádzajú vo väčšom množstve aj vo forme betaínu (TMG) v potravinách ako cvikla, kustovnica, špenát, čerstvá zelenina, quinoa a aj pramenistá čistá voda!


Molekula kurkumínu s dvomi metylovými skupinami (CH3-)


Molekula betaínu s tromi metylovými skupinami


Je až prekvapujúco jednoduché, ako priamo a bezprostredne vedia jednoduché molekuly z potravy, vrátane obyčajných vitamínov a minerálov, svojou prítomnosťou zmeniť celkové vyjadrenie DNK. Ak natiahneme molekulu DNK z jednej našej bunky, dosiahne dĺžku až 2-3 metrov. Lenže z tejto dĺžky sú len 2% tým, čo nazývame gény, ktoré sú pevne dané a nemeniace sa. Gény sú teda našim hardvérom. Zvyšok, až 98% DNK, nazývali vedci po dlhé roky „junk“, teda odpad... Netušili, prečo týchto 98% máme “nevyužitých” a pripisovali to nejakému vývoju v minulosti. Toto bol však veľký omyl a dnes vieme, že práve táto časť je náš flexibilný softvér, ktorý sa vie zmeniť pod vplyvom vonkajších podnetov, akým je aj denná strava. Tieto zmeny softvéru sa nakoniec stanú permanentnými a dedičnými, pričom nenastáva zmena pôvodného genetického kódu. „Vyjadrenie“ DNK je teda našim softvérom a aktuálnym operačným systémom.

Ak jedlo a výživa dokáže zmeniť genetickú informáciu počas jednej generácie, táto skutočnosť by sa čoskoro mala dostať do povedomia väčšiny a byť súčasťou pokračujúcej drámy ľudskej evolúcie. Svoj genetický potenciál môžete začať meniť v túto minútu – ak ste sa dočítali až sem, asi ste začali tušiť, že naše gény nie sú, s výnimkou 2%, vpísané do kameňa a že každý z nás má obrovskú moc meniť, čo sme zdedili, k lepšiemu či horšiemu, a dokonca posunúť nové génové modifikácie budúcim generáciám.


Zdroje: