sobota 29. marca 2014

ANTIOXIDANTY, ANTIOXIDAČNÉ LÁTKY, ANIÓNY, ORAC, ACIDOBÁZICKÁ ROVNOVÁHA A UZEMNENIEHrozno - antioxidačné fytolátky© Nutriwellness.eu


Tieto pojmy bývajú opakované v súvislosti so zdravím, výživou, regeneráciou a prevenciou predčasného starnutia. Niektoré z nich majú za sebou jasne akceptovanú vedu, iné menej.

Antioxidačný účinok je účinok PROTI OXIDÁCII. Asi každý z nás pozná slovo „oxidácia“ z hodín chémie, ale pamätáte si, čo to presne znamená?

Ako nám do obrazu znižovania vplyvov oxidácie zapadnú také prostriedky zdravého životného štýlu ako voľné ióny, čerstvý vzduch, acidobázická rovnováha, vitamín C, spánok a melatonín, behanie naboso, objímanie stromov, kúpanie v mori alebo soľná terapia?

Oxidácia a voľné radikály

 

Source: NIST, National Institute of Standards and Technology

Oxidácia je nevyhnutnou súčasťou metabolizmu živých organizmov. Chemické reakcie oxidácie (a jej opaku – redukcie, spolu nazývane redox) prebiehajú neustále aj v našom tele. Z hľadiska zdravia nás zaujímajú preto, že pri týchto procesoch vznikajú agresívne odpadové látky - zvané VOĽNÉ RADIKÁLY.

Voľný radikál je definovaný ako atóm, molekula alebo ión, ktorý obsahuje nespárený elektrón. Čiže to znamená, že mu CHÝBA jeden alebo viac ELEKTRÓNOV na to, aby bol spokojný a stabilný a nepôsobil deštruktívne. Táto „diera“ po chýbajúcom elektróne vzniká vo vonkajšej, tzv. valenčnej vrstve atómov (valenčná vrstva je dôležitá vrstva atómu, lebo elektróny z nej sa zúčastňujú chemických reakcií a typ očakávanej reakcie bude závisieť od ich počtu a usporiadania).

Naše telo síce neustále vyrába voľné radikály, ale má aj vyvinutý mechanizmus, ako sa týchto agresívnych látok zbavovať. Čím je tento mechanizmus lepší a aktívnejší, tým budeme mať menej problémov so zdravím. Deti a mladí ľudia majú tento ochranný mechanizmus veľmi efektívny a účinný, preto si môžu dovoliť rôzne prehrešky voči zdraviu bez toho, aby hneď znášali následky.


Ako zvýšiť účinnosť ochranného mechanizmu proti voľným radikálom?
V prvom rade potrebujeme dostatok takých molekúl, ktoré voľným radikálom ochotne dodajú chýbajúci elektrón, napríklad:

  • antioxidačné vitamíny a fytolátky
  • enzymatické látky vyrábané telom, ak má toto dostatok minerálov
  • voľné elektróny, anióny alebo prítomnosť negatívneho náboja povrchu buniek
  • elekrónové "oblaky" dlhých omega-3 reťazcov

Ak máme už na začiatku imunitného útoku "pripravenú" dostatočnú zásobu antioxidantov, imunitný boj bude mať oveľa miernejší priebeh. Aj preto je prevencia dôležitejšia, ako zachraňovanie už zničených tkanív.

Nadmieru voľných radikálov si vyrábame napríklad pri športe a zvýšenej námahe, pri zvýšenom príjme toxických látok, pobytom v uzavretých priestoroch, plytkým dýchaním, počas choroby, pri chronických nebadaných zápaloch alebo pri nedostatku vhodnej stravy. Vtedy telo nestíha všetky nadmerné agresívne látky zneutralizovať bez vonkajšej pomoci.

Oxidácia, zápal a narušenie acidobázickej rovnováhy 

Source: positivelyaware.com

Ak nás niečo bolí, je to spôsobené aktívnym zápalom. Buď začervenané miesto vidíme, alebo je takto napadnuté tkanivo ukryté. Príkladmi navonok viditeľného zápalu sú opuchy, rany, vyrážky, koprivka, psoriáza. Príkladmi skrytých zápalov sú ateroskleróza, poškodenie retiny oka, bolesť svalov, mozgové choroby, toxická pečeň alebo rakovina.

Väčšinou za tento stav môže prevaha voľných radikálov vzniknutá na bojisku, kde sa imunitný systém snaží odstrániť nepriateľské toxické a patogénne látky. Ako pri každom boji, vzniká chaos a obete sú na oboch stranách. Agresívne „elektrónové diery“ vyvolajú reťazovou reakciou poškodenie mnohých molekúl a narušia aj okolité zdravé molekuly tukov, bielkovín a DNK. Toto vedie k zničeniu celých buniek a poškodenie príslušných tkanív ako cievy, kĺby, nervy alebo svaly.

Dlhodobý zápal vie narušiť acido-bázickú rovnováhu, pretože vytvára prevahu kyslých látok. Kyselina (acid) je chemická látka, ktorá je vo vodnom roztoku schopná darovať katióny vodíka, čiže prináša pozitívne nabité častice. Zásada (base) zase vie vo vodnom roztoku tento katión prijať, alebo ináč povedané, vie darovať hydroxidový anión. Niektoré kyslé produkty môžu prispievať k zvýšenej oxidácii tým, že znížia elektrický náboj a spôsobia zhustenie krvi.

Mnohé „kyseliny“ sú naopak sami účinnými antioxidantmi - napr. kyselina askorbová (vitamín C), kyselina lipoová a menej známa kyselina močová má tiež antioxidačné účinky! Príjem zásadotvorných látok (zvyšujú pH, čiže zásaditosť moču) bude mať ochranné účinky najmä kvôli ich vysokému obsahu minerálov. Minerály sú dôležité ako koenzýmy, čiže sú nevyhnutné na uskutočnenie antioxidačnej reakcie. Príkladom je silný antioxidant superoxid dizmutáza, ktorá sa nezaobíde bez zinku, medi, železa a mangánu. Podobne antioxidant glutatión, ktorý nebude fungovať dobre bez dostatku selénu.

Váš oxidačný typ


Príklad šalátového taniera pre pomalý oxidačný typ.©NW

Rýchly oxidačný typ človeka metabolizuje potravu rýchlejšie a preto bude aj viac náchylný na vznik voľných radikálov, zápalov a zakyslenie, najmä ak konzumuje veľa obilnín a múčnych výrobkov a zároveň málo zeleniny. Nezabúdajme, že všetky obilniny patria k prudko kyselinotvorným potravinám a mnohé sú spracovaním zbavené minerálov. Určenie oxidačného typu (napr. pomocou ARL testu tu) je užitočné aj preto, že nám naznačí, aký pomer sacharidov (napr. obilnín) a tukov je pre nás momentálne vhodný. Pomalý oxidačný typ znesie síce viac sacharidov (vrátane obilnín), ale zase bude mať problém s tukmi, napríklad s tučnejším mäsom. Zelenina je silne zásadotvorná a zároveň plná antioxidantov, preto by mala tvoriť dobrú polovicu objemu taniera bez ohľadu na oxidačný typ.


Oxidácia, anióny a ako to súvisí s uzemnením

V kontakte so zemou :-)  © Nutriwellness

ANIÓN (negatívny ión) je označenie pre atóm alebo molekulu, ktorá má nadbytok elektrónov (oproti množstvu protónov) a vytvára tak okolo seba negatívny elektrický náboj. Negatívny náboj a možnosť poskytnúť voľné elektróny bude užitočná tam, kde ich oxidácia vyčerpala.


Je známe, že koncentrácia aniónov je väčšia v čistom prostredí, kde nenastáva nadbytočná oxidácia „spaľovaním“ - v horách, pri vodopádoch, na skalách a pri mori. Zem je prirodzeným darcom negatívneho náboja, ktorý sa neustále prejavuje a dopĺňa búrkovou činnosťou. Stačí sa postaviť bosými nohami na vlhkú zem alebo dotknúť skaly a naše telo začne okamžite prijímať voľné elektróny. Nedostatok elektrónov v dlhodobo neuzemnenom tele sa považuje za jednu z príčin oslabenia imunitného systému človeka modernej doby. Výskum ukázal, že po uzemnení sa zmierňujú prejavy zápalov, nastáva lepšie prúdenie krvi a zníženie hladiny nadbytočného kortizolu (stresového hormónu). Na tomto princípe je založená aj úspešnosť technológie zvanej „earthing/grounding“, ktorá privádza negatívny náboj aj do našich odizolovaných domov, pomocou vodivých podložiek, plácht a spacákov pripojených na „zem“.

Čím je vzduch špinavší, tím bude obsahovať viac voľných radikálov, ktoré automaticky vysajú voľné elektróny z okolia. Množstvo iónov vo veľkomeste často klesá úplne na nulu. Najmenej iónov bolo zaznamenaných v okolí ciest, v prašnom a znečistenom prostredí, pri určitých druhoch klimatizácie, pri ústrednom kúrení, v autách a dopravných prostriedkoch, v nevetraných miestnostiach a najmä takých, kde sa používajú syntetické dekoračné tkaniny.

Source: seriouseats.com

Väčšina umelo vytvorených látok je „zoxidovaných“ - keď sa nám dostanú do tela, musíme obetovať elektróny na ich neutralizáciu.

  • znečistený vzduch
  • výsledky spaľovania
  • nadmerne spracovaná a „spálená“ strava
  • staré oleje


ORAC a antioxidačné účinkyHodnoty ORAC sa často používajú na predaj potraviny, či exotických plodov, ktoré majú nameranú vysokú schopnosť absorbovať radikál oxidu (oxygen radical absorbance capacity). Tento spôsob je kritizovaný hlavne z dôvodov:
1) meria len neutralizáciu jedného špecifického radikálu (peroxy radikálu)
2) pri použití nových metód sa hodnoty ORAC nepotvrdili
3) pôsobenie v klinických ľudských testoch nebolo jednoznačné

ORAC tabuľky môžu zmiasť konzumentov v tom, že dajú prednosť takémuto výrobku pred iným, ktorý síce má menšiu hodnotu ORAC, ale na druhej strane môže mať napr. obrovské množstvo minerálov, ktoré sa zúčastňujú na antioxidačnom alebo zdravotnom pôsobení iným mechanizmom, napr. cez enzymatický komplex. V r. 2012 stiahla použitie ORAC tabuliek aj USDA (Ministerstvo poľnohospodárstva USA). Problém môže nastať aj vtedy, keď sa ORAC zmeria na čerstvých plodoch, ale po uskladnení, dovoze alebo inom spracovaní, hodnota iných antioxidantov a vitamínov poklesne natoľko, že výsledný účinok na zdravie nebude väčší ako účinok čerstvého domáceho plodu, aj keď s oveľa menšou hodnotou ORAC.


Zhrnutie - oxidácia je strata elektrónov


Pre angličtinárov - užitočná mnemotechnická pomôcka zo strednej školy:
OIL RIG : Oxidation Is Loss (of electrons), Reduction Is Gain (of electrons)

Oxidácia je od slova oxid (kyslík) a pomenovanie je spôsobené históriou – jedna z prvých chemických reakcií, kde sa zistila oxidácia, totiž súvisela s kyslíkom. Kyslík zo vzduchu dokáže „zoxidovať“ železo na oxid železa (hrdzu), čo je jav pozorovateľný všade okolo nás. Pri oxidácii ale ide o viac druhov reakcií, než len tie s kyslíkom. Reakcie s kyslíkom, ako dýchanie a príjem kyslíka bunkami, tvoria len podskupinu toho, čo sa označuje pojmom oxidácia.

VOĽNÝ RADIKÁL je molekula, ktorá stratila jeden alebo viac elektrónov. Nadmerná strata elektrónov je príčinou poškodzovania biomolekúl, buniek, ciev a iných tkanív, teda aj celkového starnutia. Našou snahou bude zabezpečiť ich náhradu.

ANTI-OXIDANT je akákoľvek látka, ktorá neutralizuje efekt oxidácie (straty elektrónu), najčastejšie tým, že poskytne tento chýbajúci elektrón z vlastnej štruktúry.


Ochrana proti oxidáciiVitamíny A,C,E + fytolátky:
  • karotenoidy – luteín, zeaxantín, lykopén, karotény... (zimné tekvice, mango, avokádo, mrkva, paprika, paradajky, tmavý kel, špenát, tmavomodré bobuľové ovocie, brokolica)
  • antokyaníny - tmavofialové bobuľové ovocie, červená cibuľa
  • flavonoidy ako kvercetín (jablko, cibuľa, pohánka), kaemferol (citrusy) alebo catechíny (pravý čaj, kakao)
  • fenoly ako rezveratrol (hrozno, brusnice)
  • betalaíny (z cvikle)
Vitamíny A,C,E fungujú tak, že jeden ochraňuje druhého a druhý tretieho. V spolupráci s fytolátkami vedia tento kruh uzavrieť tak dobre, že posledná molekula síce príde o elektrón, ale jej to nevadí a nestane sa agresívnym "voľným radikálom". Podľa Dr. V. Marchione je antioxidačná účinnosť fytolátok asi 5x väčšia ako samotného vitamínu C. Vitamín E je špecifický tým, že je hlavným tukom-rozpustným antioxidačným vitamínom a pôsobí preto najmä v bunkových membránach, mozgu a nervoch.

Selén
K jednému z najdôležitých antioxidantov, ktoré pôsobia v našej pečeni patrí glutatión. Tento peptid je zložený z cysteínu, glycínu a glutamátu, čiže na jeho syntézu bude potrebný jednak dostatok týchto aminokyselín, získaných z dobre strávených bielkovín a jednak dostatok koenzýmov v podobe minerálu selénu.

Zinok, mangán, meď, železo
Tieto minerály sú potrené pre fungovanie enzýmového systému superoxidu dizmutázy. Je to systém metaloproteínov, ktoré pomáhajú neutralizovať "superoxid" - agresívny aniónový radikál. Nachádza sa vo vnútri buniek a v mitochondrii. Superoxid sa využíva imunitným systémom na zabíjanie mikroorganizmov, čiže má v tele aj svoje užitočné miesto, no ak nie je pod prísnou kontrolou, pôsobí zničujúco aj na zdravé časti organizmu.


Ubiquinol (redukovaná forma CoQ10) je antioxidačná látka, ktorej biosyntéza prudko klesá s vekom a jeho výroba sa takmer zastaví pri užívaní statínov. V potravinách sa nachádza v minimálnych množstvách, napr. v určitých druhoch mäsa a rýb.

Kataláza je dôležitý pečeňový antioxidant, a tento si vyžaduje dostatok využiteľného železa.

Melatonín je silný antioxidant, ktorý dokáže pôsobiť aj v mozgu a považuje sa za 2x silnejší ako vitamín E. Je to hormón vytvárajúci sa v epifýze, ktorý súvisí s cirkadiálnym rytmom po západe slnka. S narušením jeho tvorby súvisí napríklad používanie umelého osvetlenia, hľadenie do  obrazoviek TV, počítačov, mobilov a smartfónov vo večerných hodinách, alebo vysoká nočná hladina kortizolu.

Zeolity (napr. hornina s vysokým obsahom klinoptilolitu, ako Schindeleho minerály) majú vysoký elektro-negatívny náboj a dokážu prijímať a naväzovať katiónové molekuly z okolia, vrátane ťažkých kovov, patogénov a iných toxínov, ktoré môže vyvolať vznik zápalov a voľných radikálov. Dokážu aj priamo znížiť vplyv kyseliny tým, že do svojej mriežkovej šruktúry naviažu katióny vodíka.

Uzemnenie a anióny 

 

 


V dnešnej dobe topánok z gumovými podrážkami, asfaltových chodníkov, dobre izolovaných domov a trávením väčšiny času vo vnútri, je prirodzené uzemnenie človeka už dávnou minulosťou. Pobyt v prírode cez víkendy nestačí - aj to by sme museli chodiť viac naboso, častejšie objímať stromy a šplhať sa po skalách.

· Uzemnenie a vystavenie sa dostatku aniónov je potrebné dennodenne aspoň 40 minút, aby sa to prejavilo na zlepšení zdravia.

· Múdri ľudia vymysleli uzemňovaciu technológiu, ktorá privedie anióny zo zeme priamo k nám do bytov a domov.

· Druhý spôsob využitia aniónov je známy aj v podobe aniónových hygienických vložiek, plienok, príveskov s kryštálmi,  ktoré dokážu anióny uvoľniť za špeciálnych okolností. Výhodou týchto pomôcok je, že ich môžeme mať pri sebe neustále. Kryštály je preto dobré často dobíjať položením na prírodnú skalu, zem alebo priamo do mora.

· Rozpustené kryštály minerálov v podobe termálnych minerálnych kúpeľov sú tiež výborným a príjemným spôsobom, ako zmierniť nadmernú oxidáciu a zároveň doplniť minerály. Podobne pôsobia i veľké vodné masy ako more, jazerá, rieky a vodopády.

· Ak máte vodovodné potrubie položené v zemi a priamy zdroj vody prúdi do z neho do kúpeľne, určitú antioxidačnú službu vám poskytne aj obyčajná sprcha!POUŽITÉ ZDROJE

Conquest, N: Chemistry Intermediate 2, Hogger & Stoughton 2001.

Ober, C, Sinatra, ST, Zucker, M: Earthing. The most important health discovery ever? BasicHealth Publications Inc. 2010.

Polatoglu,I: Chemical Behaviour of Clinoptilolite Rich Natural Zeolite In Aqaeous Medium, July 2005

http://library.iyte.edu.tr/tezler/master/kimyamuh/T000352.pdf

Soyka, F, Edmonds, A: The Ion Effect, Bantam Book 1977.

"Withdrawn: Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) of Selected Foods, Release 2 (2010)". United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 16 May 2012

http://www.oxidativestressresource.org/
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára