piatok 17. júla 2020

TOXICKÉ KOVY - TEST VLASOVÝCH MINERÁLOVMetabolizmus ťažkých kovov


Toxické ťažké kovy sú tie minerály, ktoré v tele nemajú žiadnu, alebo doteraz neobjavenú funkciu.

Toxické kovy sa môžu do tela dostať vdychovaním, konzumáciou alebo cez pokožku.

Existuje ešte jedna cesta – príjem cez placentu od matky počas tehotenstva. Takéto kovy majú schopnosť ostať v tele po celý život.

Po absorbovaní kovov do krvi sa ich telo snaží z nej čím skôr odstrániť bežným spôsobom – cez obličky, žlčou a cez kožu. Telo sa takisto snaží minimalizovať ich toxický vplyv zaobalením do tukových a iných menej dôležitých tkanív.

Poškodenie organizmu sa deje cez ich fyzikálne, chemické a elektromagnetické vlastnosti. Toxické kovy často zabraňujú absorpcii a metabolizmu základných minerálov a takisto ich vytláčajú v miestach naväzovania enzýmov. Toto môže čiastočne, alebo úplne, zabrániť správnemu fungovaniu danej molekuly enzýmu.


Cieľové orgány a súvisiace minerály


Každý toxický kov má afinitu (príťažlivosť) k určitému orgánu alebo tkanivu. Napríklad ortuť migruje najmä do obličiek a mozgu, kadmium sa usadzuje v tepnách, obličkách a v okostici. Hliník sa často akumuluje v endokrinných žľazách a v kostiach.

Efekt týchto toxických kovov je znásobený práve vtedy, keď máme zároveň nedostatok základných minerálov. Takáto situácia dovoľuje substitúciu (zámenu) toxického kovu v enzymatickom systéme. Táto zámena síce udržiava telo v činnosti, ale nie optimálne. Nazýva sa to „princípom prednostných minerálov“. Telo síce dáva prednosť použitiu vitálneho minerálu, ale ak takýto nie je k dispozícii, nahradí ho aj toxickým.

Napríklad zinok je potrebný v tepnách pre ich flexibilitu a pevnosť. Ak konzumujeme stravu chudobnú na zinok a zároveň prijímame kadmium z kontaminovaného prostredia, či stravy, nahradí jeho funkciu v tepnách. Toto síce zabezpečí, že takýto organizmus prežije, ale jeho fungovanie nebude stopercentné. Takéto tepny, v ktorých sa zinok nahrádza kadmiom, budú krehkejšie a viac náchylné na sklerózu a kôrnatenie.

Skutočné ozdravenie srdcovo-cievneho systému bude teda záležať na úspešnej výmene kadmia za „prednostný minerál“, zinok. Toto je podstatou vedeckého zamerania výživovej minerálnej terapie.


Odhaľovanie toxických kovov


Všetky testy – z krvi, moču a vlasov – sa môžu používať na detekciu toxických kovov. Žiadny test však nedokáže odhaliť všetky z nich. Krvné testy sú výborné vtedy, ak nastala expozícia počas pár minulých dní, možno týždňov. Nemajú však význam pri chronickom vystavení ich príjmu.

Niektorí terapeuti používajú ako test 6 a 24-hodinové vzorky moču. Tieto odhalia kovy len vtedy, ak si pacient predtým vezme chelatujúci faktor, napr. pri ortuti v podobe EDTA alebo DMSA. Chelatujúce látky naviažu všetky kovy a minerály z krvi, vrátane tých toxických, a umožnia ich vylúčenie močom. Tento test ale nedokáže odhaliť kovy uložené hlbšie v tkanivách orgánov.

Výskumy Americkej organizácie ochrany prostredia EPA a Komisia atómovej energie AEC potvrdzujú, že pri zhodnocovaní vážnosti chronického vystavenia sa toxickým kovom sú testy minerálov z vlasovej vzorky veľmi užitočné.

Prečo sa niektoré kovy nezobrazia na teste?

1)
Toxické kovy sú fixované v proteínovej štruktúre vlasu postupne, ako vlasy rastú. Toto síce môže odzrkadliť celkové množstvo kovov v tele, ale treba pritom pamätať, že niektoré kovy sa prednostne akumulujú v iných orgánoch.

Aby sa zistili všetky kovy, musela by sa vykonať biopsia každého orgánu. Z tohto dôvodu, aj keď bola osoba vystavená nejakému toxickému kovu, nemusí to byť hneď vidno vo vlasovom teste. To znamená, že daný kov sa ešte neusadil vo vlasovej štruktúre.

„Rýchli oxidatéri“ majú vo všeobecnosti merané vyššie hladiny kovov vo vlasoch ako „pomalí oxidatéri“. To ale neznamená, že sú viac toxickí - rýchlejší metabolizmus má viac energie na odstraňovanie toxických kovov z tela, vrátane ich odstránenia cez vyrastené vlasy.

Naopak, viac toxickej záťaže mávajú „pomalí spaľovači“, u ktorých je eliminácia toxických kovov pomalšia, hoci na teste vlasových minerálov sú hladiny nižšie. Ak tento človek zrýchli svoj metabolizmus, môže sa to na teste prejaviť dočasným nárastom hladín toxických kovov. Tieto hladiny sa môžu pohybovať hore-dole podľa toho, ako sa telo bude postupne zbavovať kovov z ložísk v rôznych orgánoch.

2)
Vo vlase sa ukáže iba organická forma ortute. Je nebezpečnejšou formou než anorganická, lebo sa prioritne akumuluje v tuku orgánov ako mozog (preto sa v teste ukázať už nemusí). Metylortuť pochádza najmä z konzumácie rýb a z fungicídov, alebo bakteriálnou premenou inorganickej ortuti. Etylortuť je najmä z vakcín. Obe organické formy a elementálna ortuť (výpary napr. zo spaľovní a zubných amalgámov) sa prenášajú aj placentou a mliekom z matky na dieťa.

Keď je hladina na teste nízka, ale ostatné minerály sú v deficite a vychýlených pomeroch, temer vždy to znamená skrytú prítomnú ortuť.

Druhý dôvod „falošnej“ nízkej ortute na teste je neschopnosť jej detoxikácie (a teda i vylúčenia vlasom von), napr. v prípade prítomnosti genetickej kombinácie ApoE 3/4 a ApoE 4/4.

Ako môžeme pomôcť vylúčiť toxické kovy von?


Existuje niekoľko metód, ktoré závisia na každom individuálnom prípade.

Na predpis v niektorých klinikách používajú chelatujúce činidlo Penicillamine na meď, Deferroxamine na železo a hliník, EDTA na mnohé kovy a DMPS, alebo menej toxický DMSA, na ortuť. Tieto chemikálie sú veľmi silné a účinné, ale zároveň majú aj niekoľko nevýhod:

1) Odstránia aj vitálne minerály a spôsobia ich výrazný deficit

2) Odstraňujú kovy cez obličky, čím ich poškodzujú

3) Samotné chemikálie použité na tento účel majú určitý stupeň toxicity

Ich použitie je opodstatnené len v akútnych prípadoch vystavenia veľkému množstvu toxických kovov naraz. Vykonáva sa na špecializovaných klinikách pod dohľadom lekárov. Ako dodatočné chelátory sa používajú kombinácie obsahujúce vysoké dávky vitamínu C, modifikovaný citrus pektín, sírové amynokyseliny, selén, olej zo semena koriandru, ílovité kremičité zeminy a uhlie (charcoal).

UPOZORNENIE: Vyhýbajte sa nevhodnému použitiu slabých chelátorov ako koriandrová vňať, chlorella a pod., ktoré síce dokážu kovy naviazať, ale nedokážu ich pevne udržať, ani bezpečne vyviesť z tela. Sami osebe spôsobia zbytočné „rozvírenie“ a zamorenie! Týka sa to aj nesprávneho použitia DMSA a DMPS.

Komplexný detox

- je základom úspechu pri akomkoľvek detoxe, vrátane ťažkých kovov

Ak neotvoríme dostatočne všetky únikové cesty a nepodporíme zdravie detoxikačných orgánov, pečene, tráviacej sústavy a obličiek (t.j. celkovú vitalitu), vystavíme telo nebezpečiu re-toxikácie (poškodeniu organizmu prudkým uvoľnením toxínov z hlbších vrstiev). Ku komplex detoxu patrí napr. tréning správnej techniky dýchania, odstránenie zápchy, konzumácia dostatku vhodnej vlákniny, optimálne trávenie, protizápalový Protokol 4R, podpora detoxu pečene, minerálne kúpele, sauny ... Podpora a fungovanie komplet telesného detoxu je cieľom pokročilého Nutriwellness coachingu.


Minerálna terapia

- znamená použitie minerálnych antagonistov a vyrovnanie deficitov minerálov

Každý toxický kov má svoj antagonistický „vitálny“ minerál. Príkladom antagonistov kadmia sú zinok a vápnik, antagonistom ortute je selén, antagonistom hliníka je kremík. Pomocou doplnenia minerálov a podpory dostatočnej energie a vitality vytvoríme oveľa priaznivejšie biochemické prostredie, ktoré automaticky podporí metabolizmus detoxikácie, často bez potreby iných drastických metód. Toto je aj cieľom programu navrhovaného na základe analýzy vlasových minerálov.ÚSPEŠNÝ DETOX ŤAŽKÝCH KOVOV V KOCKE


1) KOMPLEXNÝ DETOX PROGRAM (viď osobitný leták)
  • ENERGIA & VITALITA - dôraz na zvýšenie a udržanie úrovne energie a vitality regeneráciou HPT/HPA/HPG systémov (thyroid, adrenals, gonads) 
  • DRENÁŽ – riadne otvorenie únikových ciest, ako prvý detoxikačný krok 
  • BUNKOVÝ DETOX - posilnenie špeciálnych detoxikačných ciest

2) OCHRANA pred novými toxínmi z okolitého prostredia

3) CHELÁTORY - nasadenie rôznych typov „naväzovačov a špongií“

4) MINERÁLNA TERAPIA - doplnky antagonistických (substitučných) minerálov

Pokročilé detoxikačné metódy sú potrebné len zriedkavo a mali by sa vykonať len pod klinickým dohľadom, ako nadstavba horeuvedeného, nie samostatne.Zdroje ďalších informácií:


Evaluation of mercury exposure level, clinical diagnosis and treatment for mercury intoxication

https://www.quicksilverscientific.com/testing/detoxification

Heavy Metals and Human Health: Mechanistic Insight into Toxicity and Counter Defense System of Antioxidants

Adverse Effects of Low Level Heavy Metal Exposure on Male Reproductive Function

Liver and Cadmium Toxicity


1 komentár:

  1. Je mozne vas kontaktovat aj telefonicky? patram po veciach uz roky, x veci som na sebe vyskusal a mozem len potvrdit co uvadzate na vasom webe. tazke kovy su totalne zanedbavane a pritom tvoria obrovske mnozstvo problemov v tele!

    OdpovedaťOdstrániť