TESTY

Pre klientov žijúcich na Slovensku a v štátoch EU poskytujem nasledovné testy:


FoodPrint - domáci odber vzorky krvi, ktorú pošlete do laboratória, kde sa vyhodnotí ODDIALENÁ imunitná reaktivita (tzv. alergia typu IgG) na potraviny. Testuje sa až do 200 potravín.Kompletné panely testov funkčnej medicíny
(krv, sliny, moč alebo stolica - doručené kuriérom do UK)


Genova Diagnostics UK


Kompletné CYREX testy reaktivity na pšenicu (vrátane lektínu WGA), lepok (všetky gliadíny, gluteníny a transglutaminázy) a gluteomorfín.

Detailné informácie o testoch a ceny emailom katka071@yahoo.comARL Test vlasových minerálov (CENNÍK je na konci)


ANALÝZA VLASOVÝCH MINERÁLOV (ARL)

Chcete vedieť, aký ste metabolický typ ?Čo je analýza vlasových minerálov?
 • Biopsia mäkkého tkaniva, v našom prípade vlasov, za účelom zistenia hladín minerálov
 • Zisťuje obsah, množstvo a pomer minerálov v bunkách a medzibunkových priestoroch vlasu, zhromaždených počas doby 2 – 3 mesiacov
 • Neurčuje síce obsah minerálov v iných tkanivách tela, ALE – testovaním vlasových minerálov je možné určiť, čo sa biochemicky deje aj v iných telesných tkanivách
Prečo analyzovať vlasy?
 • Jednoduchý a neinvazívny test, vzorka sa dá odobrať doma.
 • Vlasy sú stabilným tkanivom – nevyžadujú špeciálnu manipuláciu a sú použiteľné aj po dlhej dobe odobratia.
 • Minerálne hodnoty vlasov sú asi 10x vyššie ako v krvi, čo uľahčuje ich identifikáciu. Test je preto veľmi presný a spoľahlivý.
 • Nedostatok minerálov sa dá zistiť oveľa rýchlejšie, ako z krvi (ktorá sa snaží vybalancovať akékoľvek nezrovnalosti), a preto je tento test výborný na skorú prevenciu a preventatívne stratégie.
 • Poskytuje informácie o metabolickej aktivite organizmu za posledné 2-3 mesiace – nielen okamžitý stav, ako z krvi alebo moču v momente odberu.

Čo sa dá odhaliť analýzou vlasových minerálov?

"OKNO" DO BUNIEK – informácie o bunkovej aktivite, ktorá je hlavným priestorom metabolizmu výživných látok (na rozdiel od krvi či moču).

DETEKCIA ŤAŽKÝCH KOVOV – toxické kovy sa koncentrujú v tkanivách a nie v krvi alebo moči. Analýza vlasových minerálov je jedným z testov, oficiálne uznávaným na zistenie toxických kovov. Vie odhaliť aj príčiny takejto akumulácie a navrhnúť program ich rýchlejšieho odstránenia.

EMÓCIE a ich pochopenie. Príkladom sú zvýšené reakcie paniky a strachu pri vysokej hladine medi, s depresiou môže súvisieť hladina ortuti a lítium, s hyperaktivitou a nespavosťou nedostatok horčíka a podobne...

ENERGIA - informácie o efektívnosti telesných energetických systémov ako glykolýza a Krebsov cyklus

STRES – biochemické procesy tela úzko súvisia so schopnosťou reagovať na stres. Zastúpenie minerálov dokáže indikovať fázu stresu a funkciu nadobličiek.

OXIDAČNÉ TYPY – ich určenie je dôležité pri zisťovaní rýchlosti metabolizmu využitia potravy a výživných látok. Výber vhodných potravín, konkrétne pomer makro-živín, závisí na oxidačnom / metabolickom type človeka.

PRESNÉ MNOŽSTVÁ VÝŽIVNÝCH LÁTOK – pomáha určiť čo je dôležité pridať v doplnkoch a potrave

FUNKCIE ORGÁNOV, ŽLIAZ A TKANÍV – množstvo a pomerné zastúpenie minerálov akumulovaných vo vlasoch poskytuje užitočné informácie o možných problémoch – endokrinných, tráviacich, imunitných a podobne.

MONITORING – opakované testy ukážu, či nastalo zlepšenie, prečo dané symptómy pokračujú, alebo čo očakávať do budúcnosti.


Merané minerály
 • Makro-minerály alebo elektrolyty:    vápnik, horčík, sodík, draslík, síra a fosfor
 • Mikro-minerály:    meď, zinok, mangán, chróm, železo, selén, molybdén, lítium
 • Toxické kovy:   olovo, ortuť, kadmium, hliník, nikel, arzénOdoberanie kvalitnej vzorky

- Dostatočné množstvo vzorky určíte použitím priloženej váhy

- Nožnice musia byť čisté a ostré, použite nerezové a nie hliníkové. Nepoužívajte strojček na vlasy. Pri krátkych vlasoch môžete zbierať vzorku postupne ako rastú. Pri dlhších vlasoch je najlepšie miesto vzadu na temene, kde sa môže vystrihaná časť prekryť vlasmi. Pri opakovaných testoch používajte rovnaké miesto.

- Vlasy strihajte ideálne 24 hodín (na druhý deň) po umytí. Na umývanie nepoužívajte kondicionéry a šampón proti lupinám. Po umytí nepoužívajte žiadne prípravky na úpravu účesu.

- Strihajte tenké pramienky tesne od pokožky hlavy. Potom odstrihnite asi 2,5cm z dĺžky smerom od koreňa – teda to, čo vyrástlo za posledné 2-3 mesiace. Ukladajte postupne na váhu kým sa preváži, vtedy je už vzorky dostatok na spracovanie v laboratóriu.

Čo môže ovplyvniť výsledok

-  „Head and Shoulders“ šampón obsahuje zinok
-  „Selsun“ šampón obsahuje selén
-  „Grecian“ obsahuje olovo
-  Farbenie vlasov (počkajte kým vyrastú 2-3cm)
-  Trvalá a odfarbovanie (počkajte 6-8 týždňov)
-  Nadmerné potenie pred odobratím vzorky môže zvýšiť sodík a draslík
-  Návšteva plavárne môže ovplyvniť meď a sodík
-  Použite elektrického strojčeka spôsobí zvýšené kovy vo vzorke

ZDROJ:           ARL - Analytical Research Labs, Inc. - a Dr. Lawrence D. Wilson  CENNÍK   (2018)                 ARL test vlasových minerálov obsahuje cca 30-stránkovú reportáž v angličtine generovanú automaticky počítačom. Ak chcete bližšie vysvetlenie údajov na grafe, alebo neovládate odbornú angličtinu, odporúčam si objednať k testu aj moju interpretáciu v slovenčine.

ARL test pre klientov (počas coachingu)
= 70 eur

Interpretácia v slovenčine
= 20 eur


Zvýhodnené balíčky (objednané naraz)

ARL test (70 e) s mojou interpretáciou (20 e)
+ ÚVODNÝ 3-mesačný COACHING (145 e)
= 210 eur  (ušetríte 25 eur)

ARL test s mojou interpretáciou a krátkou konzultáciou (zahŕňa 2 - 3 emaily, vhodné pri opakovaných testoch alebo pre bývalých klientov)
= 110 eur


Externé testy (pre odborníkov) prosím informujte sa mailom.
                                                                     

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára