nedeľa 7. decembra 2014

VLASOVÝ TEST MINERÁLOV 1.Interpretácia testu minerálov zo vzorky vlasov je zložitý proces. Keď sa človek podíva na graf po prvýkrát, často si ho vysvetlí úplne nesprávne. Neexistujú výsledky zlé a dobré. Musia sa brať v kontexte s konkrétnou osobou a určiť, kde sa biochemicky nachádza v danom okamihu života a aké má potreby. Často sa stáva, že výsledky vyjdu „zlé“ (v porovnaní s inými, či ideálom), ale konkrétny človek sa cíti výborne. Naopak, výsledky sa môžu zdať „blízko ideálu“, ale klient sa cíti biedne.

Slovné vyhodnotenia z laboratória sú z prevažnej časti generované počítačom a nevysvetľujú prepojenie toho, čo vidíme na grafe a záverov, ku ktorým došli.

Prečítajte si aj základné informácie tu.

Ani samotní špecialisti, ktorí s testami pracujú roky, nemajú úplne stopercentne jasno vo všetkých možných detailoch a kombináciách výsledkov a tento vyvíjajúci sa prístup k interpretácii sa prejavuje napríklad na neustálom update informácií z e-žurnálu Dr. Lawrence Wilsona, odkiaľ čerpám a prekladám zaujímavé úryvky.


Elektrolyty a Adrenal Burnout (tzv. vyhorenie, dysfunkcia HPA)


ARL sú jedny z mála laboratórií na svete, ktoré svoje vzorky od začiatku svojej činnosti pred spracovaním nepremývajú. Takto sa zachovajú vnútri vlasovej štruktúry elektrolyty, na základe ktorých sa dá určiť stupeň adrenálneho vyčerpania organizmu. Toto sa pokladá za jeden z najdôležitejších výsledkov a okolo neho sa točí veľká časť odporúčaní.

Elektrolyty sú Ca++, Mg++, Na+ a K+. Ich hladiny vo väčšine prípadov vôbec nesúvisia s prijímaním týchto minerálov v strave.


UPOZORNENIE: Nadobličkové vyhorenie, vyčerpanie alebo nedostatočnosť, sa vo väčšine prípadov lekárskou profesiou neuznáva ako stav, ktorému treba venovať osobitnú pozornosť.


Názor lekárov býva takýto:


1) Nadobličky buď fungujú fajn, alebo nefungujú vôbec.

Napriek tomu, lekári uznávajú, že u iných endokrinných žliaz (napr. pankreas, štítna žľaza, hypofýza, vaječníky, semenníky) môže ísť o čiastočné medzistupne porúch, ale u nadobličiek to stále mnohí popierajú. Keď nadobličky nefungujú vôbec, nazýva sa to Addisonova choroba na ktorú sa doživotne predpisuje kortizón.


2) Ak je niekto unavený, má depresie a nízku hladinu cukru, najlepšie je vziať si antidepresant, liek proti panike alebo iný liek.

Toto je absurdné, píše Dr. Wilson, vo väčšine prípadov by sa mala najskôr prehodnotiť činnosť nadobličiek a dať do poriadku tieto.
(Moja pozn. - modernejší názov pre "vyhorenie nadobličiek" je DYSFUNKCIA HPA SYSTÉMU)


3) Testy krvi, moču alebo zo slín, stačia na zhodnotenie stavu nadobličiek.

Skúsenosť Dr. Wilsona je taká, že dobre urobené a správne interpretované testy vlasových minerálov, nám podajú aspoň také isté, ak nie lepšie, informácie o stave (efektivite) nadobličiek. Testy hormónov z krvi nie sú dostatočne citlivé a neposkytujú informáciu o dôvodoch, prečo k problému došlo. (Pozn. testy z krvi nemerajú aktívnu zložku hormónu, hladiny hormónov zo slín sa zase menia počas dňa a jedna vzorka nestačí).


4) Lekári ignorujú aj iné testy na nadobličky, síce menej presné, ale predsa niečo naznačujúce.

Patrí sem tzv. Raglandov test, kde sa zmeria krvný tlak najskôr v ľahu a potom vo vzpriamenej polohe. Pri státí by mal byť systolický tlak vyšší o 4-10mm. Ak je po zdvihnutí tlak nižší, je to veľmi pravdepodobne kvôli nedostatočnosti nadobličiek. (pozn. – adrenalín je hormón vyrábaný nadobličkami, ktorý nám pomáha udržiavať telo vo vzpriamenej polohe)

Ďalší jednoduchý test je kontrakcia očnej zreničky pri zasvietení jasným svetlom. U ľudí so silnými nadobličkami (alebo u "rýchlych oxidatérov") by sa mala zrenička okamžite uzavrieť a ostať tak min. 40 sekúnd. Pri "vyčerpaní nadobličiek" sa zrenička síce uzavrie, ale dosť rýchlo sa začne rozťahovať až do pôvodnej polohy alebo môže pulzovať. Aj preto bývajú ľudia s dysfunkciou HPA hypercitliví na svetlo.


Výsledky na teste vlasových minerálov, ktoré sa označujú ako ŠPECIÁLNE OBRAZCE poukazujúce na nadobličkové vyčerpanie:

Pomalá oxidácia

Pomer Na/K menší ako 2.5

Dvojitý nízky pomer: okrem nízkeho Na/K –menej ako 2.5, je aj nízke Ca/Mg – menej ako 4

„3 nízke“ alebo dokonca „4 nízke“ elektrolyty (makro-minerály)

Menej presné sú iné výchylky, najmä Cu (meď) pod 10mg% a fosfor (P) pod 12mg%Kvantifikácia nadobličkového vyhorenia


Každý z nasledovných výsledkov znásobuje OBRAZEC VYHORENIA. Čiže ak máte v teste 2 z nasledovných, máte „dvojnásobné vyčerpanie/vyhorenie“.

1. Pomalá oxidácia
2. Veľmi pomalá oxidácia s Ca/K nad 200
3. „Vápenná ulita“ môže súvisieť s pomalou oxidáciou ale môže byť aj úplne osobitne stojaci obrazec
4. Na/K pod 2
5. Na pod 11mg%
6. K pod 5mg%
7. „3 nízke“
8. „4 nízke“ sú dvojnásobným indikátorom
9. fosfor (P) pod 12mg%
10. fosfor (P) pod 10mg% je dvojnásobný indikátor
11. „Slabý eliminátor“ – existujú aspoň tri veľmi nízke výsledky kovových minerálov (Cu, Fe, Mn, Pb, Hg, Ca, As, Al, Ni). Pri viac ako 6 nízkych ide o dvojnásobný indikátor.


Aby to všetko bolo ešte zložitejšie...

Niekedy, vo veľmi zriedkavých prípadoch, na prvom teste nevyjde žiadny obrazec vyčerpania, ale na nasledujúcich áno. Tu ide o skrytý obrazec, maskovaný prítomnosťou ťažkých kovov. Kým sa tieto nezačnú vylučovať, skutočný obraz sa dá odhaliť až za niekoľko mesiacov na „nutritional balancing“ programe.


Príčiny dysfunkcie HPA (podrobne rozoberané neskôr)

Nadmerný stres (vonkajší či vnútorný/choroba)
Deficity živín
Toxické kovy a chemikálie
Chronické infekcie
Stimulačné látky
Nezdravé reakcie na stresové situácie
"Slabé nadobličky" od narodenia